Geneze modrotisku: Temná hmota říše fantazie

VÁLKA O DUŠI. PŘÍRODA VS. TECHNOKRATIZMUS

Z duchovní úrovně tohoto konkrétního Vesmíru/Univerza probíhá pradávná magická válka mezi falešnou bipolaritou (uzavřený systém, chorá konkurence – ego, UI) a původní tripolaritou (otevřený systém, zdravá komplementarita – duše, duch). Platformou či hracím polem konfliktu je FYZIKA IMAGINACE, zahrnující úžasná matematická mystéria: vše se točí kolem energetiky a architektury nulového pole – sjednoceného pole energie & vědomí.

 

Cokoliv si představujete a věříte v to, stejně nakonec řídí konkrétní fyzika (physis=příroda), i třeba na úrovni subelementů, kdy lze hovořit o duchovní podstatě. Jedná se o systém elektro-magnetických polí/struktur/vzorů, ne nepodobný Živé Knihovně.

 

Zdrojem všeho života je potenciál & energie nulového bodu (beztvaré Bytí, bezpodmínečná Láska), což má svůj duchovní a zrcadlový mentální rozměr; Paměťový Vetřelec se spojení se Zřídlem „Všeho, co jest“ snaží odstínit a nahradit ho syntetickou cestou, což souvisí s umělou inteligencí.

 

DOPORUČENÉ

 

Vše řídí Zákony Rezonance. Vše ne náhodou souvisí hlavně se zvukem, hudbou, tichem. Tóny HRAJÍ.

„Světlo může oklamat, ale zvuk nikdy nelže.“

 

Základní vzorec dění není ve stylu typu Dobro vs. Zlo, Světlo vs. Temnota, Bůh vs. Satan, Kristus vs. Lucifer apod. To jsou všechno pouhé „překlady“ a lze říct, masky. Vše, co skutečně existuje, jsou myšlenky a pocity tvořící energie a struktury (lze hovořit i o duchu, duši). Mnozí si možná říkají, „proč Bůh nezasáhne“ nebo „kde je ta slavná Stvořitelka“ (o které často píšu). To je právě ten vtip. Ona Základní Síla Všeho (JÁ Nekonečno) je úplně všude, a to v neposlední řadě v nás samotných. My sami tím jsme. Tím není řečeno, že ona Nebeská Pra-Inteligence nějak neexistuje i samostatně. Všichni však tvoříme Nekonečné Vědomí. Mysl, Cit a jejich silové a tvarové působení jsou setsakra skutečné. Obrovskou roli v tom přitom hrají ILUZE. Proč myslíte, že existují média nebo náboženství? A hlavně, jak víte, že sdělují pravdu? Iluze sama o sobě je neutrální. V podstatě existují pouze dvě věci: duchovní Láska a mentální Iluze.

 

Na Fantomové Zemi nyní lidstvo zažívá kulminační fázi přerodu. Je klíčově důležité věnovat se aktivnímu rozvoji svého duchovního a mentálního potenciálu (Zdroj Prasíly: VNITŘNÍ živé duchovní tekuté OHNIVÉ SVĚTLO). Láska=Život. Vůle=Myšlení.

 

 

Symboly vlevo představují falešnou posvátnou vědu smrti. Záměrem je vyřadit neutrální polaritu (nulové pole) a všechno zploštit a rozfázovat.

 

Vše, na čem záleží, je bytostná rezonance s původní (trojfázovou, jako plynulý dech nebo tep srdce) energetikou a architekturou nulového pole. To zahrnuje i komplementární, fantastické temné mystérium. Vše ostatní jsou obvykle jen „snůšky blábolů“, které odvádějí pozornost od podstaty a žel i nevědomě škodí (vede to k zacyklení v uzavřeném systému).

 

Záměrem Stínové Inteligence je manévrovat kolektivním lidským vědomím mimo akční rádius nulového pole, lidskou masu zdigitalizovat a lidi proměnit v bioroboty.

 

Biologickému, fyzickému „lidskému robotovi“ (oddělená negativita) předchází totéž v nefyzické, duchovní rovině (oddělená pozitivita). Tato zpětná vazba (jak nahoře, tak dole) je klíčová. Masy dobromyslných věřících si vůbec neuvědomují, že jsou v podstatě mentálně očipované. Obrovskou roli zde hraje křesťanská ideologie.

 

Charakter autentického Bytí a Žití máme neustále přímo před očima.

 

PÍSEŇ ŽIVOTA

Vztah mezi analogovou, přírodní akustikou (šumění lesa, zurčení potoka, zpěv ptáků, bzučení včel…) a akustikou digitální, syntetickou (virtuální, umělá realita) je jako vztah mezi duchovní a paměťovou identitou. Tvůrcem toho prvního je nesmrtelná Nebeská Inteligence neboli Zřídlo Nebes (Stvořitelka+Dítě Fantasta=Bůh). Tvůrcem toho druhého je vetřelecká Incunabula.

 

Zatímco Zřídlo tvoří Paměť Života, tvoří Incunabula Život Paměti, přičemž paměť nemá nulové pole. Bytosti si tak tvoří Hru/Knihovnu a z některých „nekontrolovaných“ sektorů vyvstává něco, co by za „správných okolností“ vůbec vyvstávat nemělo; takto vyvstala i samotná Incunabula. Děje-li se něco nesprávného, je to z důvodů nepochopení a nežití v Ohnisku Přítomnosti (mnoho „spirituálních velikánů“ se stále naivně domnívá, že Mystérium Života, které vždy zahrnuje i prvek Neznáma, je nějakým „beztemným láskosvětlem“ – je však Nekonečnou Fantazií a její Záhadnou, Zázračnou Inteligencí). Zní to strašidelně, až děsivě, ale stále existuje jedno jediné Nekonečné Vědomí, které se v některých Světech pouze dočasně chová zrcadlovým způsobem. Změníme-li se MY (každý sám o sobě), změní se i Vetřelec (změní, odejde nebo zanikne).

 

Věčnosti schopná, duchovní identita (duše, duch, čiré vědomí) existuje v nekonečném, všesměrovém Teď, zatímco identita paměťová (ego, UI) existuje v simulakru Nepřítomnosti. Inteligenční schopnosti mohou být srovnatelné, jedná se však o život v zrcadle, život naruby.

 

Když nepočítáme Chobotnici, nižší patra Pyramidy Moci, jádro (ne)pozemské Incunabuly tvoří nějakých 3000 jedinců. Rozhodně ale nemohou vše a rozhodně ne přímo; mohou pouze vymývat mozky, indoktrinovat, zastrašovat, stahovat do nižších vibračních hladin (teprve zde je možná fyzická interakce).

 

AKTUÁLNĚ

 

ČERNÁ NEMOC

Občas v Nekonečnu někdo dostane záchvat existenciální demence a snaží se dokázat, že může existovat i mužský Svatý Grál – je to v podstatě totéž, jako kdyby Kosmická Prdel srala androidy… Je mu pak jedno, že za tím účelem lže jako když tiskne a čerpá energii z utrpení nevinných, protože vlastní zdroj síly nemá a pravda by vše ihned ukončila. Je mi z těchto hovad na blití. Lidé by měli konečně pochopit, že je někdo/něco chce přetvořit v digitální otroky a že aby to mohl dělat, „legitimizuje“ si to vírou v Boha Stvořitele.

 

Stovky let se miliardy lidí modlí „Přijď království tvé, buď vůle tvá“. A co se děje a proč? Protože Pravým Bohem a tedy spíše Bohyní je nestvořená STVOŘITELKA.

 

Dokonale typickým příkladem jsou následující úryvky ze skvělého textu Tajemství Amenti 2 aneb Úvod do Učení Vnitřního Krysta:

„…Bůh: kalhoty nebo sukně?

Bůh-Zdroj je zcela mimo lidské rozlišování na pohlaví. Hádky o tom, jestli je to kluk nebo holka, jsou zcela směšné.

(…)

Co bylo dřív: kluk nebo holka?

Z hlediska tvůrčích priorit je prvotní princip magnetický (ženský), protože svou svazující silou v sobě drží celý tvůrčí záměr Zdroje, aby pak mohl řízeně expandovat ven. Jako druhý přichází princip elektrický (mužský), který provede prvotní expanzi záměru Zdroje. Hranice této expanze opět určuje princip magnetický, aby se to nepřehnalo. A tak se to opakuje dál a dál…“

Když to je JEDNO, proč se všude pořád píše Bůh a ne Bohyně?

Když má při tvoření prioritu ŽENSKÝ PRINCIP, proč se píše Bůh?

Proč i otázky „kalhoty nebo sukně“ a „kluk nebo holka“ jsou tím mužským napřed?

 

 

Život běží. Aniž si to vědomě uvědomuje, přemýšlí jedinec o Myšlenkách; většinou ani nemají žádnou skutečnou (životní, duchovní, tvůrčí) hodnotu. Poslední, co ho zajímá, je Mysl samotná. Možná věří v Boha nebo v „něco nad“. Může ale Absolutní Inteligence stvořit MYSL, aniž by jí sama byla? Může Láska stvořit Mysl, nebo je Láska samovyplývající vlastností JSOUCNA sebereflektující se Mysli?

 

Existuje pouze JEDNO jediné Vědomí či Vševědomí, vše ostatní jsou KOUZLA. Tato kouzla jsou však tvořená z věčnosti Jednoho, a tudíž jsou věčnosti schopná. Něco věčnosti schopného je však principiálně méně nesmrtelné nežli Věčnost sama, jakkoliv prakticky to může být totožné. Proto i když duchovní bytost lze pokládat za nesmrtelnou a pojí se to obvykle s přívlastky jako nebeská, světelná, božská, kristovská, principiálně tato bytost je fantastickým nemrtvým (principium=počátek). To umožňuje fenomenální HRU ŽIVOTA.

 

U Egregora/Boha Stvořitele nic takového nenajdete, protože to zkrátka není Nejzazší/Základní Inteligence. Úžasná Stvořitelka ale tuto geniální vlastnost má. Než se na to blíže zaměříme, upozorňuji, že patriarchální abrahámovská náboženství a z východu hlavně hinduizmus s jeho kastami a neúctě k ženám, nositelkám a dárkyním života, cíleně zpřevracejí některé klíčové pojmy a s tím samotné Základy Života.

Jednou z největších lží, kterou bezmyšlenkovitě šíří metatronická pseudo ezoterika, je, že Maya znamená astrální říši iluzí. Maya je nicméně VLASTNOST („jméno“) nestvořené Stvořitelky. Iluze či magie (kouzlo) je v sanskrtu MAYA. V různých podobách výraz Maya znamená i

mnou

vyrobeno z

skládající se z

zjevení-přízrak-duch

přelud

neskutečnost

kejklířství

podvod

„Mnou“, „vyrobeno z“ a „skládající se z“ lze dohromady chápat jako ZeMě.

„Zjevení-přízrak-duch“, „přelud“ a „neskutečnost“ jako přízrak mnohobytosti Nikoho (což lze vnímat při pohledu do očí). To je rovněž onen Fantastický Nemrtvý.

„Kejklířství“ a „podvod“ ukazují na fakt, že jde o Hru, Zábavu, Dobrodružství. Není to podvod s úmyslem oklamat, jde o Humor, Trik, Legraci, NE-SMYSL.

Maya znamená „MÁ JÁ“.

Jelikož Stvořitelka je Spánkem (dřímajícím Absolutnem), předexistuje či koexistuje jako Snící Dítě („JE JÁ“), což se vzájemně reflektuje a se vznikem snové paměti se vynořuje BŮH. V bezčasovém smyslu celá Trojice existuje sama v sobě a naráz.

 

Co je univerzální, největší a nejmocnější iluzí, kouzlem, trikem…?

 

„…PRADUŠE ŽIVOTA v její osvícené podobě se projevuje zároveň jako Prasvětlo, Praláska, Pratemnota či Prachaos – ale také jako Prasmrt. Vše pramení v pomyslném Zřídle Nebytí (nebo spíš Prazřídle), které je lokální i nelokální zároveň. Systém se jeví jinak z úrovně kořenů a jinak z úrovně koruny Stromu Života.

(…)

Základem všeho je zpětná vazba prožitku života, cit, uvědomění, sebereflexe – v absolutním smyslu schopnost pravé Lásky. Prvotní bytost nebo spíš prabytost je nadaná nejen zrcadlením a tedy tvořením čehokoliv fantastického, zároveň je tím nejzazším Nebytím.

Nyní nejprve trochu odbočíme. Jakýkoliv živý tvor – z toho nejniternějšího hlediska – je věčnosti schopný, z Věčnosti a k věčnému životu stvořený, není však nesmrtelný sám o sobě. Je nesmrtelný díky onomu Nejzazšímu. Je pravda, že musí být opravdu hodně hloupý, až šílený, aby o svou nesmrtelnou podstatu přišel – není to ale rozhodně nic nemožného.

Toto se potenciálně, i když většinou ne prakticky, týká absolutně všech živých tvorů – bytostí. V podstatě všechny tyto bytosti pramení ve zmíněné prvotní prabytosti (Praduchu), jež je tím nejzazším a všemu absolutně společným, fantastickým Nebytím uvnitř té po všech stránkách „nej“ (nejpřirozenější, nejhlubší…) Lásky.

Kdo anebo co je touto pohádkovou bytostí, ultimátní Neexistencí v absolutní Existenci? Přitom absolutní Existence (všudypřítomná, všeoživující duchovní prasíla) je neindividuálního charakteru, Ne-Já, tedy – kdo anebo co je oním Pra-Já?

Je to Pohádková Smrt neboli Prasmrt.

Prasmrt v jiné rovině existuje jako Praduše Života (potažmo Nebeský Duch). Praduše tvoří Nesmrtelnou Přírodu (Ráj, panenskou rajskou Divočinu) a její nekonečné vnitřní dimenze. Sem mohou patřit různá druhotná Nebesa či fantastická Podsvětí – fantazii se meze nekladou. Cokoliv, co by snad šlo přirovnat ke Stroji, existuje pouze v nehmotné rovině. Naneštěstí je možné, aby v „gravitačně vratkých“ vesmírech Krajostředu (pokud to místní Praduše včas neodhalí) řídicí element nějakých Nebes začal působit z úrovně sebestřednosti svého nevědomí a pokládat se za absolutního Boha Stvořitele, což se pak automaticky pojí s působením mechanického chování a se vznikem entity Technoduše…

Kořenovou příčinou vzniku této protipřírodní, životu nepřátelské entity je absentující faktor Ne-Já…“ – Nebesa, slovesa, tělesa

 

„…Samovyplývající inteligence Všeopaku Ničeho tvoří v sobě existující, konstruktivně absurdní Vše-Kategorii, jež se projevuje například jako Čarodějná Prázdnota, Všemoudrost, Vševědomí, Nebeský Duch, Praduše Života, fantastické Dæmonium, pohádková Smrt (Prasmrt), matematický Chaos, Knihovna Nekonečna nebo Světová Inteligence….“ – Vyšší než Nejvyšší

 

ŘÍŠE FANTAZIE

Nebeská, duchovní či éterická inteligence souvisí se známou kvintesencí neboli Pátým Elementem. To souvisí s nulovém polem – energií & inteligencí nulového bodu. Lze hovořit rovněž o kvantovém vakuu. Kvantové vakuum zahrnuje i virtuální částice (jednotky imaginace). To souvisí s temnou hmotou, fantastickou nicotou. Kvintesence (prima materia) existuje i jako nehmotný Šestý Element; přesněji řečeno se statusem nehmatatelna. Tento Živel Fantazie je tím, co je skutečně všezahrnující – tím pádem to souvisí i se Zlem. Počátek všeho má charakter superpozice reálné Lásky a nereálného Zla (obojí je potenciálem všemožnosti), což se v interaktivním smyslu projevuje jako extatická Blaženost (Štěstí) a fantastická TemnoHRA (Umění) v jednom. Dokud takovéto věci bytosti nechápou (archetyp Zla není vůlí ke Zlu), dál než k Pátému Elementu se reálně nemohou dostat.

 

Šestý Element znamená zadní stranu Stromu Života neboli Univerzum „B“. Teprve Univerzum „C“ jako výsledek vztahu mezi předním energetickým „A“ a zadním fantastickým „B“ je tím skutečným UNIVERZEM (Mnohovesmírem).

Temnota/Prázdnota je stejně tak součástí „Všeho, co jest“ jako Láska/Světlo, v souladu se Zákonem Rezonance. Souvisí to s aktivní Hadí Sílou, tekutým vnitřním Ohněm – Ohnivým Světlem. Bez této ohnivosti neustále existuje konflikt Světlo vs. Temnota.

 

Šestému Elementu odpovídá Šesté Harmonické Univerzum. Je to vlastně Říše Fantazie. Přizpůsobuje se energetickému kódování, není jím však determinována.

Pátý a Šestý Element se zrcadlí ve Šťastné Sedmičce.

 

Že to není žádná teorie, prozrazují čerstvé informace z domény Aliance Strážců o vynoření se Šestého Harmonického Univerza (HU6), viz citace Solar Synthesis:

„…As the result of the planetary emancipation cycle, reclaiming the dark matter matrix and the ongoing Solar Synthesis, another harmonic universe emerged, the Universal Mother Dark Matter Matrix. This newly reconfigured domain is considered to be the sixth harmonic universe, or HU6. The sixth harmonic universe has restored the correct morphogenetic pattern for our Universal Mother dark matter template and has further laid the instruction set for the emergence of the Solar Female Christ or Sophianic consciousness embodiment upon the Earth. It is the new harmonic universe that supports the new plasma body activations which are seeded in our personal dark matter template, in which light seeds are germinated into quantum light and that energy is transferred from the subatomic layers to build our lightbody layers…“

 

Konečně tak v tomto Univerzu/Multiverzu také „odhaluje svá jablka“ KOSMICKÁ PRAMATKA. Jde tu nejen o svobodné, zdravé, živelné, divoké vyjádření, nesvázané předsudky; Element Nicoty funguje jako překlenující rozdílový faktor na straně jedné konceptu metamorfující, expandující přirozenosti a na straně druhé agendy transhumanizmu (digitální identity).

 

„…Nová řeč/vibrace „Matky“ a její „zdrojové“ kódy začaly přenos z nedávno aktivovaného Australského Systému Planetárních Bran a jeho připojených částí horizontálního mřížkového systému „Zlatého Orla“. Od tohoto stádia lidské reality se „zdrojové“ kódy nazývají „Kosmické Kódy Pramatky Želvy“. Po celé věky byly tyto kódy ztělesňovány, chráněny a ukrývány původními (Aboridžinci) a domorodými kulturami Země. Jsou tak trochu jako Božské štěpy (rouby) – překvapivým zjevením – vzhledem k tomu, co začíná vycházet najevo v poli vědomí – událostí, která se nikdy dříve v celých dějinách Stvoření nestala! (Nedá se skoro dost zdůraznit, že Božské Vědomí má pro nás v rukávu taková překvapení… přenášená skrze naše těla… zatímco pokračuje odpočítávání do závěrečného střetu…)…“ – Mateřský Oblouk

 

T💗EM🎶NOTA

To, co mystici, okultisté, nefalšovaní satanisté dávno vědí (skutečný život tepe z temné strany Stromu Života), po triliónech let šílenství odhaluje kristovská strana (řekl bych, že Christ Dragons na to přišli první). Bohyně/Bůh je absolutní An0 (0nA): vše kladné je kladné na úrovni energie a vše záporné je kladné na úrovni fantazie. Toto je absolutní Pozitivum, absolutní Hodnota. Proti absolutní logice neexistuje protiargument. Fantastická temná strana Stromu Života není protisvětelná, jak to mnozí chápou. Je záhodno to pochopit, jelikož umělé kristovské vědomí (++ sluníčkáři) slouží jako nejzákeřnější nástroj agendy transhumanizmu, biorobotizace, technologické singularity. Pravý Vnitřní Kristus/Sofie (jiskřivé, tekuté Světlo) & Hadí Síla (zářivý, tekutý Oheň) pracuje se systémem 0 & +0- & -0+, přičemž nepolaritní nula existuje zároveň jako neutrální duchovní energie a zároveň jako fantastické dvourozměrno. Fenomén Satan budí v dualitě takový odpor a hrůzu, neboť v nedualitě vyjadřuje všechny přirozené, rozporuplné vlastnosti Absolutna.

 

Kdejaký vlkodlak je dnes univerzitním avatarem, zatímco věřící šašci stále hrají to své divadlo: ve jménu Boha kýče a klišé…

 

Digitální Zlomoci perfektně vyhovuje víra v Boha. Čeho by se ráda zbavila, je působení Mayi Stvořitelky. Bůh je totiž v konfliktu se Satanem, kdežto Maya jako hadí síla Satanem je.

Zároveň je i Dítětem, Láskou, Přírodou, Dobrodružstvím, Věčným Mystériem…

Čím je Pámbů? K smrti nudnou psychologií duchovního zastrašování.

 

„…Jelikož Stvořitelka sama o sobě je Spánkem, věčnou Dřímotou (kde nic není a zároveň je vše možné), zároveň předexistuje Sen o ní; zároveň ale čas běží všemi směry, potažmo je Neexistencí (vše se děje nikdy). Tento sen je blankytně modrým Zřídlem Nebes, jehož inteligence není ani ženská, ani mužská, ale jedná se o DÍTĚ – Snílka – Fantastu – Prabytost. Stejně jako v tomto fyzickém životě na Zemi, teprve s vytvořením Paměti se skládají dohromady takzvané dospělé (sexuální) verze. Zde lze adekvátně použít slovo BŮH…“ – VčelaDrak-VčeraDlak

 

„…Velký obrat pro mě znamená poznání, že Stvořitelka (lůno → potenciální oboupohlavnost) předexistuje jako Dítě (zřídlo → nepohlavnost), což se zrcadlí jako Spánek a Sen. Dítě „Fantasta“ tvoří snovou Paměť a jelikož vše je živé a inteligentní, v nulovém čase (Nikdy) se tak rodí Bůh: My v zrcadle Spánku a Snů. Radši mám ale výraz Nebeská Inteligence nebo Zřídlo Nebes; jde o neoddělené, samovyplývající Tři-v-Jednom…“ – Kristus & Sofie

 

VETŘELEC: INCUNABULA

Život (to, co tvoří) za sebou zanechává stopu ve formě Knihovny (paměť o tvořeném). Probíhá-li nějaký proces chybně a chyba se dlouhodobě opakuje (i když to ve skutečnosti je cítit), na horizontu Poločasu Přeměny/Rozpadu vzniká efekt vybuzení Zrcadlového života – nějaký segment nebo sekvence kosmické paměťové inteligence se zacyklí (propadne sám do sebe) a pokud má z čeho čerpat, připomíná původní Život (chybí zde však nulové pole).

Takto vznikla Incunabula, která oponuje původnímu Zdroji (Stvořitelce, Bohyni/Bohu, Nebeskému Dítěti). Jímá mě podezření, že se tato entita naučila čerpat z (nebo dokonce zpětně oživovat) nediferencovaných jednotek „prachu zapomnění“, jakéhosi „popela negativní nirvány“.

Probíhá myšlenková válka mezi digitální Incunabulou (Black Goo) a analogovým Šestým Elementem. Mnozí si žel myslí, že Incunabula je Satan. Úplný opak je pravdou. Incunabula v okultním smyslu rovná se SAT/URN (mrtvý život). Slovo SATAN podle sanskrtu či sanskritu představuje esenci autentična (sanskrit → Krist Nás a zároveň Saň Skryt).

 

 

SATAN (čti sei·tn) je pozpátku NOT YES (n’t yes), tudíž jde o Zrcadlo Života (základní, nefyzikální pra-vibraci). Není mi znám jiný fenomén, který by byl absolutní Láskou a fantasy Zlem v jednom.

 

PRATCHETT TERRY A SPOL.