Xatankomix

Když všechno „vyhodím z hlavy“, uklidním se a tiše pozoruji, to, co cítím, je uvědomování si Průzračnosti (…není to však Průzračnost samotná). Vnitřní zrak v podstatě nic nevidí, uvědomuje si existenci Černočerna – kterým „ať už tušeně nebo netušeně“ probleskuje to zdánlivě opačné. Neurčitost průzračného a neprůhledného souvisí s fenoménem Pozornosti/Pozorovatele a s vyzařováním absolutně černého tělesa, které je všepohlcující (jako radiační & gravitační černá díra) a zároveň ideální zářič.

 

Zdá se, že všechny vibrace (zvuky, barvy, energie) a veškeré vzorce jsou odvozené právě odtud – z intervalu mezi Nejprůzračnějším průzračným a Nejčernějším černým. A jelikož pomyslný prostor a pohyb v jednom znamená vůli k pohybu neboli vědomou inteligenci, celé to lze popsat jako (holografické, fraktální) Zrcadlo Mysli.

Zpětná vazba sebe znamená prožitek života – Cit je zde „téměř ten nejpramenitější“ (duchovně či světelně založení jedinci podstatu Kosmické Mysli mylně ztotožňují s paměťovou inteligencí; jedná se však o zřídlo Kosmické Mysli).

 

Včera jsem v pospánkové fázi viděl nadsvětelně rychlý pohyb pastelově barevných, organických světů či obrazů; říkal jsem si, jak je to neuvěřitelně úžasné a jaké kvantum informací to musí být a jak dlouho se to asi ve skutečnosti skládalo. Zároveň jsem měl dojem, že to stejně má zdroj v něčem, co by téměř každý milovník procítěné pestrobarevnosti pokládal za „neslučitelný úplný opak“.

 

Zřetel nemusí sám sebe brát na zřetel – podobně lze ignorovat Kosmickou Mysl a přelakovat to třeba obrázkovým duchovnem. Cokoliv, jen ne Stín. Je třeba tu nesnesitelnou Prázdnotu nahradit zářivým Sluncem, rozdělit „to“ na vysoké a nízké vibrace… To je ale velký omyl duálního způsobu chápání: Kosmická Mysl má charakter Prázdna pouze fyzikálně, metafyzicky to je Charakter (Hráč Aktér) samotný. Říká se tomu superpozice (všechno je vším, cokoliv je čímkoliv jiným).

 

Existují různé „kvantové teorie“ o faktoru Pozornosti a jeho klíčovém vlivu na chování reality. Praxe jako kdyby existovala pouze ve sci-fi nebo fantasy. Píšu o tom z toho důvodu, že ono Nejčernější černé a Nejprůzračnější průzračné souvisí s tím, co se odehrává na holoproudé úrovni kosmického/antikosmického Vše-Podvědomí (koncentrovaná mez nehmotna & supergravitace). To souvisí s Časovou Vlnou. Není-li pod kontrolou Zrcadlo Časové Vlny, žádný Aeon (Věk) nikdy není v bezpečí sám před sebou. Jeho ozvěna si na něj doslova brousí zuby.

Větší zkouška ohněm sotva může existovat: nelze nic dokázat a utopické období relativně „bezstarostného klidu“ může trvat opravdu velmi, velmi dlouho, přičemž „bod varu přichází náhle“ (než si začneme všímat znamení, může být pozdě). Většinou každý uvažuje ve smyslu „dokončíme, co jsme začali, a pak uvidíme“ – málokdo je ochoten vystoupit z rozjetého vlaku a provést revizi, natož aby připustil fatální chybu, vlekoucí se tisíce a tisíce a tisíce let.

 

Jelikož Nejprůzračnější průzračné a Nejčernější černé se navzájem limitně blíží k zaměnitelnosti jednoho s druhým, což zároveň znamená analogii Věku a Věčnosti, platí zde ty nejabsurdnější paradoxy a v podstatě lze říct, že existuje jediné pravidlo: Neškodit (případného škůdce zneškodnit).

 

 

Praktickým prostředkem, umožňujícím kontrolu Časové Vlny i jejího Zrcadla, je zřídlo Černého Plamene. To se týká zejména duchovní a magické stránky. Mentální, fantastická oblast souvisí se živou sílou imaginace, vztahem mezi 3R/reálným a 2R/nereálným, poměr 2:3=0,666 znamená Dæmonium se statusem nehmatatelna, přičemž danou prostorovou zákonitost lze pomocí mystéria „Kruh 13“ převést do časového kontextu (6:66 rovná se 7:06 na hodinách). Pokud vrcholy převráceného pentagramu (2:3) označíme jedničkami, 11 rovná se binárně 3, 111 rovná se binárně 7, 3x7x37=777 rovná se Zřídlo Veškerenstva anebo také Sedm živlů Matky Přírody, potažmo Praduše Života.

 

Oboustranná/obousměrná Časová Vlna znamená analogový čas (představivostí napřed) a poločas přeměny v souladu s přítomným Teď. Jednostranná/jednosměrná Časová Vlna znamená čas digitální (pamětí napřed) a poločas rozpadu, jelikož jde o simulakrovou realitu entity Technoduše.