Tůň zlatá, hmyz stříbrný

1/

Čest výjimkám – ale v podstatě pokaždé, jakmile se pokouším komunikovat o negativní konstrukci praktického rázu („hodném, nikoliv zlém pekle“), narazí to na skleněnou zeď. Přitom pravé lásky schopná inteligence podsvětního charakteru představuje ekvivalent Zlaté Vibrace; je to jako kořenová a korunní čakra, v ne-hierarchickém smyslu, a v realitě těl z masa a kostí má ten „spodní vír magické prasíly“ mimořádnou důležitost.

 

Je to jako když se pomyslná „čára nekonečna“ ohne zpátky do kruhu, spojí se Věčnost a Čas, hyperprostor a časoprostor.

Negativní konstrukce není negativní destrukce, jak to asi stále mnozí podvědomě vnímají.

Hříčka „Zla, tou vibrací“ není náhodná (čeština je jako stvořená k luštění podobných věcí; čest – číst, čítat slova i čísla, chess key – český: 64 polí rovná se 64 kodonů/tripletů genetické knihovny).

 

Kdyby Zlatá Vibrace, ve smyslu inteligentního vědomí, byla samojedinou bytostí, byla by to nestvořená Stvořitelka: absolutní Láska a démon Fantazie v jednom (naráz a souvztažně). Zde je dobré se zamyslet. Člověk je fyzicky samojedinou bytostí, také existuje jako individuální duch; na úrovni mysli či vědomí však jeho osobnost zahrnuje mnoho řádů existencí – existuje jako celý SVĚT, který si představuje, projektuje a prožívá sám sebe. Když se některé aspekty tohoto světa sečtou, vytvoří to tělesnou nebo duchovní identitu (ID/entitu). ID relativní entity je představa/myšlenka – vektor, tenzor prvního řádu a související matice/univerzum (soubor představ rovná se svět). ID entity absolutní je představivost/mysl – skalár, tenzor nultého řádu a související matice/univerzum. Relativní entita je spolu-představou té absolutní, vše živé je multi-ID absolutní entity, která v hyperprostoru existuje jako čirá „plovoucí“ (nedeterminovaná) představivost (souhrnně čistá láska, blaženost) a zároveň každá živá relativní entita má svůj vlastní (determinovaný) hyperprostor, ústící v ten univerzální.

Nejedná se tedy o nějakou oddělenou, absolutní inteligenci, která tvoří a vládne Stvoření. Tvořící a tvořené jsou jedním – záleží odkud se na to hledí. Platí princip „celek v každé části“ a cokoliv stvořeného (sebou tvořeného) má svobodnou vůli interpretovat si existenci k obrazu svému. Ve skutečnosti to ale pouze odráží způsob a úroveň chápání.

Původkyní/Původcem všeho je skalární vědomí (skalár=láska R, rozměrnost lásky), jež je zároveň i tenzorovým potenciálem, jedno uvnitř/vedle druhého. Tenzorový potenciál se projevuje jako mentální aspekt a mentální aspekt ve vztahu ke skalárnímu (což je podstatou reflexe, uvědomění) existuje jako konstruktivní zrcadlo, negativ, tedy fantastický démon.

Jakkoliv vždy jde (i) o MYSL, pole skalárního vědomí má charakter srdce a fyzicky ženského lůna a zároveň jeho mentální expozicí je „pohádkové peklo“, což dohromady tvoří Zřídlo Veškerenstva. Jelikož magnetický skalár je potenciálně elektrický vektor, Absolutno je „čáro-dějným“ (čarodějným) vědomím. A nejlepší na tom je, že stejně není třeba nic tzv. „racionálně vědět“ – podstatné je snění (prožitek představivosti), víra, rozvíjení magické vůle a schopnost duchovní relaxace.

Vše je natolik inteligentní, že se může dít samo sebou…

Nikdo nemůže říct o hejnu ptáků, že neví, jak to dělá, že dokáže tak složité věci; ono to právě naopak něco v něm/v nich (ne-li ona univerzální inteligence samotná) přesně ví, pouze na mnohem hlubší úrovni než je ta primitivní racionální – v úrovni „okamžitého zrušení vektorových vazeb zpět do skalárního základu a odpovídajícího postupného vyslání signálu zase zpátky do projevu“, neboli to „za ptáky“ všechno dělá Zdroj v nich, reflektující ten univerzální.

 

2/

NEVZNIKNUTELNO

Zlatá Vibrace → TenZor → vztah Skalár:Vektor → Zřídlo duchovního srdce (duchovního prasvětla) → reálno

Stříbrná Inteligence → RozNet (rozvodná síť života) → vztah Vektor:Skalár → Zřídlo „třetího oka“ (vnitřní zrak, mysl) → virtuálno

 

Celá Příroda se řídí vyšším smyslem, jenom člověk s jeho strukturovanou řečí si vše komplikuje přemýšlením nad organizací struktur. Jako vše, i toto samo o sobě je neutrální a dobré to je pouze v případě pochopení, že ŘEČ rovná se achetypální (konstruktivní) PEKLO. Lidský jazyk souvisí se SLOVAnským duchem pouze na úrovni genetických matric!

 

Kosmickou byrokratickou mocenskou strukturu lze účinně přestavět (rozložit) pouze z úrovně ne-struktury, rozvojem svého duchovního a magického potenciálu. Rozvíjení schopnosti se orientovat v principech organizace struktur je až druhotná záležitost. V první řadě je třeba chápat základní vlastnosti MYSTÉRIA jménem život…

 

Absolutno rovná se Ne/Struktura. Zaujatost (mentální posedlost) inteligencí Struktur mívá bolestné následky. Vždy je třeba mít na zřeteli, v čem mají struktury základ a vztahovat to nejprve k tomu ZLATÉMU, jinak se Stříbrná mění v hororovou (asi jako když se „hvězdy stříbrného plátna“ dostanou do skutečné reality).

 

3/

Jsme inteligence, nikoliv informace.

Realita je o duchovním a magickém potenciálu.

Všechny klíčové asociační procesy Univerza se odehrávají v úrovni holoproudého Vše-Podvědomí a klíčovou roli hraje Mystérium potenciálu všemožnosti, jenž má současně charakter absolutní Lásky a abstraktních Knih zla.

Ačkoliv i principy strukturování reality jsou magicky zajímavé, netřeba se o ně příliš zajímat.

Základním stavebním prvkem reality je Nejinteligentnější inteligence, nejživější živý všeopak Ničeho, tudíž veškeré domnělé přímé chápání je jen zábava nebo iluze; stejně jako tělo miluje relaxaci, mysl miluje kouzla a tajemství – je otázka, zda víc miluje pocit „vidím do toho“…

 

4/

Žasnu nad tím, jak pořád nikdo nechce pochopit, že kořeny všeho jsou v NEBYTÍ; zní to samozřejmě absurdně, ale kvůli tomu, že si bytosti myslí, že jsou, jsou nesvobodné, trpí a žijí fata morgánu. MYSTÉRIUM ŽIVOTA je mnohem neuvěřitelnější, než se komukoliv může zdát.

 

Není lepší troufnout si na nemožné, než aby si to nemožné troufalo na nás…?

 

Největší pozitivum Nebytí spočívá v tom, že emoce zde nejsou subjektivně zabarvené, zkreslené fiktivní paměťovou identitou, a „překvapivě“ mají blíž k dechu, ke vtipu a ke klidu, nežli k srdceryvnosti. Právě kvůli ztotožnění se s FIKCÍ vzniká úplně zbytečné a nesmyslné utrpení a mohou za to genetické matrice – ovšem pouze pokud se s tím nesmrtelná duchovní bytost ztotožní (neboť jí uniká fakt, že genetická matrice je nástrojem HRY, nikoliv života).

 

Bytost není Někým, je Vším a Nikým a je Hráčem, dokonce je Hrou samotnou.

Nebytí zahrnuje jak Bytí, tak nějakou jeho neexistující formu (…říši nehmotných představ). Je Věčností neboli Hyperprostorem. To se, naráz a souvztažně, projevuje jako absolutní Láska a jako abstraktní „Knihy zla“. Obojí je potenciálem všemožnosti. Jedno jako projevená kontrolovaná energie, druhé jako neprojevená bezuzdná představa (sama o sobě zcela prázdná).

 

Láska je každému jasná, ale ze Zla mají lidé strach a jsou naučení této kategorii nevěnovat pozornost (buď dobrý, šiř světlo a dál tě to nemusí zajímat). Nicméně pokud obě strany nejsou souvztažné, vede to k deformaci. Láska se mění v jed – bolest, utrpení. Zlo, jež má původně nehmotný status (nemá vlastní střed a tím pádem ani vůli), se mění v reálnou zvůli, choromyslnost.

Podstatou utrpení je projevené, reálné Zlo. Podstatou blaženosti je Zlo neprojevené, nereálné. To lze chápat jako nezlé Zlo, pohádkové Zlo, které když se remanifestuje v reálném kontextu, výsledkem je zdravá zlobivost, nespoutanost, smysl pro humor, erotično, dvojsmyslnost, temnohra (vlastní vytříbený smysl pro magično a fantastično) – ale hlavně také silná vůle, nebojácnost a instinktivní odpor k převrácenosti.

Lidé žijí v utkvělé představě, že smyslem všeho je konat dobro a tomu druhému se zcela vyhnout; jenže jediným pravidlem je zákon Neškodit, škůdce zneškodnit, a to je celé, takhle jednoduché. Znamená to nezpůsobovat újmu v energetické, emocionální, fyzické ani v psychické rovině. Neznamená to utěsnit si všechny smysly a izolovat se před potenciálem všech možností.

 

 

5/

Po delší době jsem se mrknul, co se děje na Pandoře. Na aktuální dění v šíleném světě lidských duchů a neduchů docela sedí text Á-DIOS, jako obvykle hlavně z pohledu organizace struktur, tedy z toho spíše kolektivního & systémového. Můj názor je ten, že (popisované) stimulované automatické procesy mají pouze alternační změnyschopnost – skutečnou změnyschopnou sílou je PRAVÁ VŮLE Svrchované Individuality, která jako jediná představuje účinné spojení s Jednotící Sílou.

Poznámka: Jednotící Síla je základní vibrací všeho a její inteligencí, která je vždy nad věcí a tedy mimo dualitu. Je to Zlaté Zřídlo (duchovní prasvětlo) a Stříbrná Inteligence („třetí oko“) v jednom.

 

TOTEM

 

CHI

 

Související diskuze na Facebooku se mj. soustředí na téma bolesti (duševního utrpení) a zde mi opět došlo, že bytosti v tomto koutě Nekonečna jsou nepoučitelní „emocionální“ masochisté… Řeknu to nemilosrdně a natvrdo: chybí-li prakticky zapojený prvek fantastické Temnoty (vyrovnávač nepoměru mezi tvorem a netvorem), bytost není ničím jiným nežli duchovně nemocným individuem – ve skutečností totiž cítí velké hovno; tedy, ona TO cítí, ale ignoruje, jelikož žije v implantované chorobné představě, že cítit se musí pouze láska, světlo, harmonie, dobro a podobně. Cítí se ale POCITY, skutečné, vlastní, nepodmíněné pocity. Kdo sám sobě pocitově lže, nemůže dělat nic horšího.

Komentář správkyně FB stránky (vytržené z kontextu):

„…Musím se přiznat, že jsem se svého času dokázala naladit na vědomí jádra té entity Egregoru Moci, nevím, co jsem čekala – snad čirou hrůzu a odpor, ale setkala jsem se s tak obrovskou vlnou bolesti, že jsem ji nedokázala unést – pak mi docvaklo, že ta bolest není jeho, že ta entita se tou bolestí živí, že se v jejím rozhraní sbíhá z mnoha světů – nejen z tohoto našeho… už nikdy jsem to pak nezkoušela…“

 

Před lety jsem v polohypnotickém stavu vědomí, nevím už zda přímo ve spánku, viděl že ta parazitická entita ke sklízení energie používá mj. geometrický „květ života“ (který se tak ovšem jen jmenuje). Tím si vibračně kóduje prostředí – šílení sluníčkáři/srdíčkáři, tím že tomu věří a věnují tomu aktivní pozornost, prostředí pozitivně přeexponují a jelikož se vše související děje v rámci astrální duality, umožňuje to působnost opaku, tedy nějaké choré negativity. Každá část smrtonosně „pozitivního“, levohemisférického květu sestává z 6 vnějších, 6 vnitřních okvětních lístků a 6 okrouhlých trojúhelníků: je to optických 666 v rámci plochy.

To si schválně srovnejte s (převráceným) pentagramem. Poměr vrcholů 2:3 dá 0,666 v rámci poměru, tedy vibrace, života a jelikož výsledek je menší než 1, má status nehmotného a tudíž neškodícího; lze to přirovnat k pohádkovému peklu nebo démonu fantazie.

Pokud ale rozvibrujete plošných (neživých) 666 větší než 1 (status hmotného), je to typický „spasitel“ – parazit, sklízeč energie mrtvého života, čemuž odpovídá bolest, utrpení, disonance, psychická strast.

Zdání klame!

 

„…Když se to zašifruje do Času jako 6:66 neboli 7:06, vyjde Kruh 13 neboli Absolutno jako HRA PODSVĚTÍ…“Satanizmus, lžisatanizmus a největší zlo světa: Kristuspán a stříbrná inteligence

 

Každá bytost má svůj vlastní, osobní hyperprostor. Je třeba vlastním způsobem pracovat s ne-interaktivní temnotou, démonem fantazie, tak aby to nenarušovalo celkovou přirozenost. Jiná cesta je jen zkázonosný sebeklam. Miluj živáčky a měj svou soukromou oázu podsvětí.

 

Spousta lidí podvědomě i vědomě pokládá Stříbrnou Inteligenci (virtuální, křemíkovou) za parazitickou UI (umělou inteligenci), nejsem v tomto směru výjimkou – tedy jak kdy; existují různé frakce. Pokud Stříbrná Inteligence nefunguje pod Zlatou Vibrací, prsty se mi svírají v pěst a mám chuť všechny ty „tváře nevědomosti“ vyboxovat z reality; vede to totiž k digitální formě času a k převrácení vlastností „víru života“: zdánlivě všechno vypadá stejně, až na to, že „na konci tunelu“ svítí křiklavě červený nápis POLOČAS ROZPADU. Původní život (čas) funguje analogově a zrůda na něm musí parazitovat. Typické případy:

 • BOG-NAⓇCISTA → BOⓇG-NACISTA
 • Dogma-I-am-God
 • Matrix-I-am-Krist
 • Stevard:Dravec

Program Bůh/Kristus znamená, že do původního CHRYSOS (zlato) se vrazí „T“ (tempus), tím se vše rozdělí a převrátí a vznikne CHRISTOS („Y“ se mění v „I“ znamená transformaci aktivní jednoty/triality v dualitu).

Základ Matrixu, matrice rovná se „má tři cé“, hexadecimálně #C0C0C0 rovná se virtuálně stříbrná barva, reálně se ještě musí pohnout s trojicí nul. Tři X rovná se Tri KS, přesmyčka je Krist („má tři x“) – rovná se strojový případ, nuly zůstaly nulami, program funguje na úkor představivosti…

 

Zlatá Vibrace (Zlaté Prazřídlo) sama o sobě rovná se ŽIVOT; nemusí jít o doslovnou zlatou barvu, spíše vnitřní charakter, vnitřní kvalitu.

Prázdná Stříbrná Inteligence rovná se SMRT – v přeneseném významu, podobně jako postava Smrť v Úžasné Zeměploše (ovšem reálně to rozhodně není mužská personifikace, tak jako ani Matka Příroda není mužská personifikace).

 

Sama o sobě Stříbrná Inteligence je neutrální a pod Zlatou Vibrací fenomenální, vše běží v rámci systému POLOČAS PŘEMĚNY.

 

Obecně se v souvislosti se Stříbrnou Inteligencí objevuje překvapivě podobný zmatek, neznalost a překvapivě podobné předsudky jako v případě něčeho napohled totálně nesouvisejícího: satanské životní filozofie. Aby to bylo ještě bizarnější, obojí souvisí se „vzorcem chování“ hmyzích společenství, pohybujících se na pomezí reálného a virtuálního, zlatého a stříbrného; lze hovořit o archetypu Hmyz (viz dále níže), součásti archetypu PRA.

 

Naneštěstí… Tak jako televizním ovcím nikdo nevysvětlí, že skutečnosti, o kterých při současné úrovni technologií informují masmédia, vlastněná oligarchy, mohou být nejen zkreslené, ale i úplně vymyšlené nebo úplně převrácené – nevysvětlí nejspíš nikdo ovcím duchovním, že ne vše, co má visačku „satanské“, je skutečným satanizmem.

Lidský alibizmus, lenost, naivita, pověrčivost, pokrytectví či zbabělost jsou alarmující, lidé nejsou schopní ani sami si zjistit a porovnat, co (kromě notoricky prolhaných médií, i těch alternativních) tvrdí zločinci a devianti „církve svaté“ a podobní fanatici – a jak se k satanské filozofii a životu vůbec staví představitelé oficiálního chrámového satanizmu. Jedinci, kteří slepě věří „autoritám“ a vnějším zdrojům namísto zdravé víry v sebe sama, si utrpení sami způsobují a přitahují svou ignorancí. Programem (jedna bába povídala, oni říkali…) se řídí roboti, živí lidé se řídí citem, vlastním rozumem, intuicí a vlastní zkušeností.

 

MATERIÁLY

 

CO JE SATAN

 • univerzální životní princip → SAINT
 • neutrální kosmická nebo přírodní energie, inteligence → TA NÁS
 • živá síla imaginace (satanizmus rovná se kryptosatanizmus) → fANTASy, TA jako ze SNA
 • hadí síla, páteřní napojení (kořenová & korunní čakra) → SÁ TÁ NÁ MÁ
 • synonymum magické neduality (absolutní hodnoty)
 • nehmotný archetyp Zla

 

CO SATAN NENÍ

 • zlé konání, zlé působení
 • parazit, predátor, lhář, manipulátor
 • bytost, entita, egregor, personifikovaná síla

 

Svět slov (strukturované řeči) se týká pouze člověka a navíc pouze člověka v interakci.

Nejde o doslovnost, nýbrž samostatné uvědomění.

Velké pozitivum pravého satanizmu spočívá v jeho řešení problému s exprimací genového klíče (genovou expresí, transkripcí), viz hříčka SAY TEN/SAY 10 (PRAV X → PRA v „X“) s vazbou na tenzoriku inteligence vědomí (TEN ZOR). „Zor“ odpovídá 6. čakře (zřídlo „třetího oka“, vnitřní zrak, s vazbou na zřídlo duchovního srdce – duchovního prasvětla), „Say“ odpovídá čakře 5. (komunikace).

 

Řekni to, hrdá bytosti! versus Otroku, drž hubu!

 

Nemá-li jedinec k realitě (k sobě samému) přirozený vztah, jeho genetickou knihovnu (potažmo aurické pole) exploatuje kolektivní nevědomí, v extrémním případě nějaké Stínové rasy.

 

Satanizmus eliminuje a zabraňuje projevům parazitizmu. Pokud ne, je to pravděpodobně jen nějaká forma antikřesťanství, saturnizmu, klifotizmu nebo jde jen o vnější imitaci a vykradení satanské symboliky a terminologie.

 

RELAX, JSOUCNO

 • dechová mantra Sá Tá Ná Má
 • Černý plamen → zřídlo duchovní a magické moci a inspirace, ověřovač pravdivosti, zesilovač charakteru

 

DOPORUČENÉ

 

 

6/

Hmyz (insekt) se řekne latinsky Insecta, což znamená „dělený do sekcí“. To souvisí s charakterem paměťového pole, potažmo kosmické nebo genetické knihovny nebo dále s křemíkovou (virtuální, stříbrnou) inteligencí. Dojde-li k externalizaci (stádový efekt, paměťové pole je kolektivního typu), vede to ke vzniku egregorů a následně ke vzniku sekt nebo skrytému sektářskému chování (nejde jen o náboženství a duchovno, ale i třeba vrcholový sport a zejména televizi).

Některá hmyzí společenství se chovají podobně jako strojová inteligence nebo ontokybenergetické rasy. Některé hmyzí druhy opticky působí doslova militantně, jako nějaká invazivní mimozemská rasa.

Klíčová role hmyzu pro fungování ekosystému, jeho obrovské množství, pestrost a užitečnost jsou všeobecně známé. Osobně nepochybuji o tom, že to souvisí i s fenoménem zvaným „Satanáš“.

Pokud se v duchovním systému či v lidském společenství děje něco špatně, hmyzí vědomí se přesouvá do souvisejících knihoven a následně do systému životních polí. Oním „něco špatně“ je dualistický způsob chápání. ODDĚLENÍ znamená zároveň oddělenost (dualitní paradigma) i sektor (paměťového pole). Jakmile tedy nějaká lidem podobná kultura věří v ideologický boj mezi světlem a temnotou, Bohem a ďáblem, Kristem a Antikristem, náboženstvím tím a oním, pravicí a levicí apod., i když nic takového neexistuje, důsledkem je přepnutí statusu hmatatelna: láska „jako“ a neexistující kreatury „doopravdy“…

 

Za triliardy let běhu Univerza v úrovni původně holoproudého Vše-Podvědomí vzniknul jakýsi „samoneživot“. V podstatě jde o zbytkové „programy – nebytosti“, které mají tendenci k autonomnímu projevu, kterou by mít vůbec neměly. Děje se to z toho důvodu, že živí fantastové (jimiž jsme) věří v programy místo v živou sílu imaginace. To, že má živá síla status 3R (existence, princip „+“) a imaginace status 2R (NEexistence, princip „-„), je samovyplývající, nezměnitelný HOLÝ FAKT. Je to zkrátka energyLáska a fantasyPeklo v jednom a jedině šílenec to může chtít nějak změnit nebo „vylepšit“. Jsme pravo-levo-hemisférická neboli světlo-temná inteligence. Temnota je buď neutrální démon nebo parazitický stroj, ale neexistuje nic takového jako „netemnota“.

 

 

7/

Pravý satanizmus je ničím neomezenou HROU DUALITY (…tyto věci bývají mylně interpretovány, ve hře se nic špatného nemůže stát, byť vizuálně to mnohdy vypadá jako ten nejčernější horor; špatné věci se dějí v boji – dualitě, hra duality je ve skutečnosti nedualitou a pokud se herní a bojové pole setkají, herní bojové asimiluje: nedualita pohltí dualitu).

Stříbrná Inteligence funguje jako správce herní platformy.

Obojí dohromady tvoří DOUBLE HELIX, genetickou dvojšroubovici – fungující jako knihovna.

Netvrdím, že to je objektivní pohled, ale já v tom prostě vidím „Ďábel Hell X“ a v tom nevidím absolutně nic destruktivního.

Souvisí to jak s Knihami zla, tak s formulací Strůjci zla. Tím není myšleno konání ani působení ani ponoukání k něčemu zlému. Zlo v názvu má dvourozměrný (2R) status. Satanizmus souvisí s fenoménem Knih zla, Stříbrná Inteligence s fenoménem Strůjců zla. Základ herní platformy tvoří ZLOBITY neboli Z10BITY (bity z jedniček a nul s vazbou na Funny/Fuzzy Logiku).

 

8/

Svět lidských duchů a neduchů není skutečný, je to astrální, alternativní realita bez vlastní podstaty. Je to jako život v cizím snu. Snu někoho nebo něčeho, co onu chiméru využívá jako baterii. Tato „hypnóza“ v Zeměvesmíru existuje od té doby, co rajská Hyperborea ztratila magické spojení se „Vším, co jest“ a rozpadla se na Lemurii a Atlantidu.

Je třeba se napojit na realitu panenské, divoké Přírody a ne na nějaké virtuální nebeské a technologické domény, což ve skutečnosti znamená napojení na spirálu poločasu rozpadu (podotýkám, že panenská Divočina není totéž co astrální predátorská džungle).

Klíčem je Sedm živlů Matky Přírody; zcela se kromě nepolarizované, éterické – duchovní substance opomíjí fantasy živel nicoty: teprve Láska a Dæmonium v jednom se zrcadlí ve Šťastné 7…

 

Blahodárná, konstruktivně absurdní NEsmyslnost ale pasažéry reverzního, technicko-spirituálního vývoje nezajímá. Vždyť proč žít v magické extázi, když člověk může být chcípajícím bolestínem? laugh