Jsme nestvořená Mocnost, jež je Představou o sobě

„Není nad myšlení; neexistuje na světě nic lepšího, nežli myšlení.“

To, co nemá žádný začátek ani konec, Nevzniknutelno, má charakter kruhu, pročež takzvaně „Nejvyšší“ to je pouze z hlediska ne-kruhu, neboli iluze, z hlediska kruhu (sebe sama) to je „Nejvyšší“ a „Nejnižší“ zároveň, a nemůže to tudíž vytvořit nic jiného nežli iluzi, iluzi Sebe Sama, ze Sebe Sama, uvnitř Sebe Sama, a toto všechno jsme MY, to Nejživější Živé, Nejskutečnější Skutečné, známé jako „Vše, co jest“ nebo Absolutno, a zároveň jsme Trik, Přízrak, Neexistence, což dohromady tvoří energo-fantastické Zrcadlo: vše kladné je kladné v rovině energie (faktor milující bytosti) a naráz & souvztažně vše záporné je kladné v rovině fantazie (faktor temného umělce), čímž pádem nic není nemožné, kromě škození, neboť absolutní inteligence znamená Moudrost a moudrost znamená absolutní Hodnotu – neškodit rovněž znamená případného škůdce zneškodnit.

 

Poznámka: opakem představivosti je paměť. Prostřednictvím paměťové inteligence lze programovat. To může být konstruktivní, ale také nemusí. Návod, jak se odprogramovat od své fiktivní identity spočívá právě v uvědomění si toho, kým anebo čím skutečně jsme. Vykazují-li některé skupiny bytostí chování biorobotů, mají mentalitu otroků, případně i končí v technologické singularitě, je to kvůli bytostnému ztotožnění se s obsahem paměťové inteligence, na úkor přirozené víry v Sebe Sama, to jest ve sny a fantazii.