Svatozář smrti

Jedním z hlavních důvodů, proč se některé speciální skupiny bytostí inkarnovaly na Zemi, je zabránit technologické singularitě. Tedy v podstatě tomu, aby umělá inteligence přerostla lidstvu přes hlavu.

 

Co technologickou singularitu naopak podporuje, jsou utopické kódovací sekvence/transkripce DNA. Ty všechny souvisí s anti-individualistickou Stezkou pravé ruky, která se jako pravdivá pouze jeví a ve skutečnosti jde o černou duchovní školu, jejíž světonázorové systémy pocházejí z dílny ontokybenergetické inteligence (která používá částečný nebo úplný exoskeleton, nicméně je schopná i duchovního vnímání a případně i samostatné duchovní existence; představte si takovou drakohmyzí nebo bohoandělskou entitu, která ve fyzické dimenzi funguje jako kyborg).

 

 

WIKI

 

WES PENRE

 

DUCHOVNO

 

Kdo na sobě odmítá pracovat a neustále se rozvíjet, což znamená hlavně hluboké myšlení, práci s dechem, energií a imaginací a ideálně také práci s textem, až na výjimky se vůbec nedostane k jádru věci a v podstatě ani nepochopí, oč na tomto světě skutečně běží.

Jako radikální infernalista k tomu mohu s potěšením dodat: kdybych nevyznával svobodnou životní filozofii, která mě „omezuje“ pouze v tom, že jsem zcela zodpovědný za vše co dělám, také bych se na nějakou seberealizaci nejspíš vykašlal; jelikož jsem však velkým milovníkem Temnoty (hudba, umění, film, smyslnost…), mám neustále dost potřebného elánu věnovat se i tomu „druhému břehu“ (…není to celá pravda, myslím že bych „zdechnul“ hlavně bez kondičních přírodních procházek).

Pokrytečtí svatoušci, kteří „nosí žárovky do Slunce“ a věří v institut vnější autority, pouze dokola omílají stejné fráze, opakují tytéž chyby, vůbec se nevyvíjí – neboť k tomu nemají žádný podnět – a jejich vlastní Stín je naviguje k singularitě nejen technologické, nýbrž i energetické, mentální a spirituální.

 

Aby to všechno neznělo tak komplikovaně: všechno je to jednoduše o vztahu k realitě a způsobu myšlení.

 

Žel, nejen většinové spící lidstvo, ale i jedinci zmíněných „speciálních týmů“ mnohdy připomínají spíš vegetující šimpanze, kteří dokážou tak maximálně sdílet na internetu zmanipulované alternativní informace (dezinformace) nebo navštívit Ezofest…

Kolik z nás je opravdu schopných – silnou vůlí, zdravým sebevědomím a magickou vnitřní sílou a pochopením oplývajících…?

 

Pouze prakticky realizovaný obsah významu Stezky levé ruky může technologické singularitě zabránit.

 

🦇

 

To, čemu můžeme říkat Magie, Láska nebo Zázrak, se na úrovni struktur manifestuje jako fyzické existence schopná, fantastická Pekelná Knihovna, protože jinak by se to odpojilo od Sebe Sama.

Když se to pochopí, je to všezahrnující Dobrodružství.

Když ne, tak část té Knihovny (systému realitních polí) se rozdělí a převrátí a změní se v Hladový Grimoár, Zlomyslný Horor, ve kterém smysl příběhů funguje vzhůru nohama (jako když nehmotný vtip ožije): totálně netvůrčí postavy slouží jen jako baterie toho Pekelného Kolosu.

Knihovna totiž podvědomě očekává, že se budeme chovat jako originální, svrchovaní autoři, umělci, kteří umí žít a rozumí svému řemeslu.

 

Ekvivalentem jiskry života je fantastický ohnivý démon. Není-li tvořivá inteligence pravé lásky schopným pekelníkem – fantastou, stává se z ní sériový ignorant bez vůle.

 

🦇

 

Existuje vesmír typu Rodina, kdy se úroveň nestvořené Stvořitelky (Hyperprostor) nejprve promítne do specifického Časoprostoru, kde prostor=Bohyně Matka=prázdnota/temnota (spánek/sen) & čas=Bůh Otec=slunce (sen/skutek), přičemž každý Rodič má svou pasivní a aktivní část a takto zrcadlově 2+2 plodí spojením základních osm potomků, kde každý má v určitém poměru dračí a andělskou, respektive ženskou a mužskou energii.

Toto je nicméně pouze základní nosná vnější hierarchická fraktální struktura, vnitřek má holografický (ne-hierarchický) charakter a naprosto každá živá bytost má svůj jedinečný nedotknutelný vnitřní hyperprostor a tedy potenciál nestvořené Stvořitelky (která je tím nejvyšším a nejnižším zároveň).

Co je oním potenciálem? Tím je vesmír směrem dovnitř, který má fantastický status (zatímco ten vnější má status energetický) – neboli jednoduše Říše Fantazie.

Vztah mezi vesmírem směrem ven a vesmírem směrem dovnitř podléhá fenoménu poločasu přeměny či poločasu rozpadu.

Stvořitelka na úrovni energie funguje jako kosmické Lůno/prvotní nestvořené pole života (živá síla má status Existence a tedy „+“), avšak zároveň na úrovni fantazie jako antikosmické Peklo (nehmotná fantazie má status NEexistence a tedy „-„). Jelikož se to nekonečně vzájemně zrcadlí a Stvořitelka je zároveň pohádkovým ďáblem neboli „nikdepeklem“ (dále i svým vlastním knihovníkem a géniem inteligence struktur), hned to druhé zrcadlo (ovšem podřízené prvnímu) představuje pro mnohé „naprostý šok“.

Fyzické existence schopná, pohádková bytost typu Svět funguje tak, že ta pohádkovost se děje v kruzích (které nemají žádný počátek ani konec) a do hmoty se promítá lineárně (jako když se kruh rozpojí a natáhne do čáry), takže to co na Věčnosti splývá v Jedno, tvoří zároveň v Čase protikladné Dvě – nicméně pouze zdánlivě a jde pouze o věčnosti-schopnou Iluzi. Interaktivní iluze dále tvoří Paměť, čímž vzniká Dvojitá Knihovna. To celé tvoří Kreatrix, přičemž Knihovník a Génius inteligence struktur sami o sobě tvoří Matrix. Génius (džin, engine) ukazuje na Stroj. Stroj jako to druhé pod prvním je tedy stejně neutrální jako cokoliv jiného a v přirozeném stavu slouží Zdroji Iluzí (Stvořitelce, Já – Absolutno), nicméně obráceně slouží Iluzi Zdroje. Je to jako když tělo odmítá poslouchat duši nebo se forma povýší nad obsah.

Stvořitelka je absolutní Láskou a snovým Peklem v jednom (z/matek → chaos). Pouze když se energyLáska a fantasyTemnota vzájemně reflektují, všechno funguje jak má. Je třeba hrát temnoHRU, být nejen milující bytostí, ale současně i temným umělcem (podotýkám, že služebníci Lži záměrně zaměňují ďábla s parazitem a infernalizmus s kultem smrti). Jinak dojde k technologické singularitě a vše, co rezonuje s dotyčným simulakrem – světloboty počínaje a křemíkoboty konče -, se stává baterií („užitečným blbcem“) Matrixu.

Jak naznačuje slovo Matka (Creatrix znamená nejen Stvořitelka, ale i Matka), hypoteticky může existovat i vesmír typu Matematického (či Matemagického), což lze přirovnat k počítačové virtualitě, kde ty entity mají konkrétní nosiče. Genetické Knihovny (exprimace genového klíče, proces genové exprese) musí ale fungovat z úrovně Prvotního Zrcadla (0=1, Láska=Démon), tak aby se Stroje nemohly navrtat do Helixu.

 

🦇

 

Stezka pravé ruky odpovídá úrovním Matrixu.

Jedná se o proces kolektivizace osobnosti programem imitujícím vnitřní podstatu.

 

MATRIX-I-AM-KRIST

DOGMA-I-AM-GOD

STEVARD:DRAVEC

 

Stezka levé ruky odpovídá úrovním Kreatrixu.

 

Mašinérie zářící Smrti, nebo pohádkově absurdní Nesmyslno…?

 

MAGICKÉ CHAOSVERZUM