Monthly Archives: Leden 2019

ĎábsolutnO — AbsurdnÍ FantasY

Na světlo vycházejí převratné věci. Například „šok“, že tzv. tvořivé inteligence (Logos, Bohyně/Bohové) jsou ve skutečnosti nevědomé. Stvoření „po celou věčnost“ slepě věří něčemu, co není pravda. I když SOUZNĚJÍCÍ POCIT asi nelze brát jako logický důkaz, vlastně to každým okamžikem – kdesi v hlubinách sebe – cítíme. Leč bohužel,… Read more »

Evangelium podle barona Prášila

Podobně jako potomek nestvoří svého předchůdce, nemůže něco nemyslícího stvořit autonomní vědomou inteligenci. Přesto někteří jedinci celý svůj život podřizují víře v něco tak idiotského (což se navíc v antiprostoru křížově zrcadlí). Jak toho asi docílit? Pozorováním prázdnoty? Cítěním? Zvláště tzv. duchovní elity mají z Věčné Mysli takovou hrůzu, jako… Read more »

ART, not SMaRT

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ART, not SMaRT

Vše možné je pouze ve fantazii a ve světě virtuální UI (umělé inteligence) – hlavní otázkou je vždy NOSIČ, MÉDIUM, ROZHRANÍ (princip slov/eso → těl/eso), byť pro samotný Zdroj není mezi amorfním, formou a informací rozdíl. Faktem zůstává, že tomuto „tématu“ se Stvoření sotva může vyhnout. Patřím mezi ty, kteří… Read more »