Stoupající grády 6. 9. 2017

Na energeticko-informační úrovni se toho nyní děje opravdu požehnaně. Blížíme se k dalšímu kaskádovému bodu přechodové součtové bifurkace (nejspíš koncem tohoto roku). S rostoucím vlivem „ohňových“ a „světlicových“ skalárních kosmických energií (fraktální Hierofanta, merkabické vířící spirály, heliotalické proudění) a nebeských těles a úkazů to lze střídavě vnímat i s časovým předstihem.

 

VÍCE

 

Multirealita se přeskládává jako obří holofraktografická Rubikova kostka. Která část které knihy ve které knihovně světa se nám líbí, s čím souzníme? Na výběr toho je tolik, až zrak přechází, v podstatě ale vždy rozhoduje úplně jednoduše náš pocit. Člověk nemůže chtít, aby chtěl, je determinován sám sebou. To však logicky není nezměnitelné – zvláště v této době se opravdu vyplatí na sobě pracovat (kdybychom věděli, kdo anebo co je Centrální Zdroj, věděli bychom, že práce a zábava jsou zde jedním; jinak by to asi bylo poněkud divné). smile

 

Oč jde? Jde o návrat do světa ideí, archetypů. Do reality celistvé existence, reality nepředstíraných hodnot. Zrcadlové, stínové světy usilují o pravý opak – do těch fantastických a těch pohádkových nás nechtějí pustit.

Návrat do ráje není o zničení duality a zabití ega – je o patřičnosti věcí. Predátorské (nesvobodné, zotročující, parazitické) reality nejsou ve skutečnosti alternativou, to by nejprve musely vytvořit něco od základu vlastního; místo toho pouze zpřevracejí a znásilňují již existující předlohu. Obohacujícím faktorem je vedlejší efekt konfrontace zdrojových a nezdrojových světů, je nicméně otázka, zda by něco takového bylo „nezbytné“, kdyby si Stvoření hned v zárodku uvědomilo, že je třeba konstruktivně nakládat s oběma protipóly, tedy nejen reálně s láskou, duchem a architekturou systému realitních polí, ale zrovna tak i virtuálně s motivem temnoty (pouze tak proti nám obraz zla nikdy nepovstane). Jak už jsem párkrát naznačoval, v arzenálu potenciálu Centrální Inteligence je tato okolnost přirozeně zabudovaná, jen to takříkajíc nemá kdo komu vyzvonit a je třeba na to samostatně přijít: Zdroj je Mystérium.

 

 

* * *

 

Aby se nekonečné, beztvaré vědomí zažilo nějak hmatatelně, vytvořilo za tím účelem program, umožňující nesmrtelnou existenci v organické, strukturované realitě. Tento nástroj samozřejmě absolutně nic nemění na faktu, že jsme jinak stále táž bezejmenná, formotvorná všemožnost, čiré bytosti fantazie – ničím neomezené a ve své neporušenosti zcela dokonalé. Jelikož proces zhmotňování souvisí s EM/antiEM poli (EM=elektromagnetický), potažmo krystalizací, zdrojovému programu se říká jednoduše Kryst-kód (program umožňuje relativně nezávislé, kompaktní organické sebevytváření – plynulý věčný život, který není ničím nesmyslně nabourávaný nebo násilně přerušovaný).

 

GOD-SOURCE

The Eternal Force, Heart-Mind of God, is an unquantifiable construct of energy, consciousness, cognition and identity.

Pure, sentient, creative force. This force perpetually expands through new manifestations of itself though it remains perpetually the same.

This is so, since the perpetual expansion of creation is balanced eternally by reciprocal contraction – eternal stillness, the Great Void.

The Force contains within itself, as a natural attribute of its being, a balance between stillness and motion, expansion, contraction, order and chaos, darkness and light, creation and the void… within which creation takes place.

Together, these attributes represent the eternal state of „Is-ness“; without end, the very Beingness of God.

Through this state the Cosmos is kept in perpetual balance, eternal stillness, eternal motion, and unending creation.

In the process of perpetual Evolution, particularly in relation to human consciousness, the intended path held within the Seed of Consciousness, is the reintegration of identity for the eventual return to At-One-Ment and co-creatorship with God Source.

God-Source expresses ALL Creation WITHIN ITSELF, the framework for manifestation of Time Matrices and Universes is NOT EXTERNAL to God-Source, it is INTERNAL.

ALL Creation resides WITHIN God-Source and God-Source resides WITHIN ALL Creation.

When an individuation of God-Source experiences itself in a certain set of dimensional frequency bands, we say it is Phase Locked.

(viz Keylontic Dictionary)

 

Na počátku, v bezprostoročasé hyperexistenci, se Centrální Zdroj (či chcete-li Absolutno, Vševědomí) rozdělil na dva ohniskové zdroje (Slunce), oscilační a vibrační, ohnivý „dračí“ (spíše mužský, temný, elektrický, živlový) a světelný „andělský“ (spíše ženský, magnetický, esenciální), které se nekonečně vzájemně zrcadlí a vzájemně obsahují, čímž se zpětně spojují s nerozdělenou Jednotou. Vzniklá světlotemná, pravolevohemisférická inteligence pomocí Kryst-kódu stvořila dokonalý supervesmír – supermatrix či jednoduše Matrix, interaktivní systém realitních polí.

 

DOPORUČENÉ

 

Smyslem všeho je stále totéž: rozšiřovat možnosti vyjádření v souladu s principem Jednoty. Není to (prapůvodně, autenticky) nic jiného než hra, zábava, ale zároveň i vrcholné umění a dobrodružství, ve kterém si užíváme nejen fyzična, ale i svých myslitelských, tvořivých schopností. Fantazii se meze nekladou. Bez lásky by to smysl ztratilo – na druhou stranu ale předstírání, že temnota neexistuje nebo že to jde bez ní, je katastrofální chyba a fatální omyl, jehož důsledky nyní tvrdě zakoušíme.

 

Ač je to k nevíře, v této paralelní, okrajové verzi supervesmíru (naštěstí ta centrální součtová je stále perfektní) série postupných na straně jedné „chyb z nezkušenosti“, na straně druhé „nepromyšlených experimentů“ a „choromyslných, agresivních výpadů“ vyústila až v situaci, kdy se valná část zdejšího antropomorfního tvorstva proměnila v amnezické, vegetující blázny, neschopné jakékoliv skutečné vnitřní sebereflexe či kontemplace, věřící v externího Boha či nadřazenost hmoty nad duchem.

 

Život v uhlíkové realitě bez antigravitačních zařízení a krystalových generátorů – život bez volné energie, kde se naprosto absurdně dře, aby člověk nabytými čísly zaplatil predátorům za pronájem života – dodávku elektřiny, světla a tepla a koupil si do žaludku mikrovlnotroubý polotovar – život bez zdravé spirituality, kdy se lidé mění v technozombie – větší úpadek už snad existuje pouze někde v exkrementálním spodním astrálu. Navíc v dnešní době hnutí typu New Age a podobné ezotericko-duchovní paskvily, nebo moderně posedlost teorií samořízení, to vše jen podporuje strategie parazitů; smutné je, že většina z nás to všechno dělá „nezištně a v dobrém úmyslu“ (až na ta největší hovada, která už snad ani nevědí, že lžou), vnitřní radar máme tak odstavený, že si toho korporátně-fašistického egregoru v pozadí, na který je uměle naroubované „radostné sluníčko“ (duchovno ve stylu televizní reklamy), vůbec nevšimneme.

 

Aby to neznělo tak tristně, některé realitní vrstvy (a tomu odpovídající časové osy) docela solidně ožívají a povstávají. Objektivně řečeno to ale „Soupeři“ mají natolik zmáknuté, že jim zřejmě ještě velmi dlouho budou někteří naivní jedinci – kteří mají strach použít rázně a konstruktivně nějaký „temný nástroj“ a raději si nechají srát na hlavu – padat do pastiček.

 

 

* * *

 

Kreslená válka supervesmírů… Tavicí kotel světů, dimenzí a paralelních realit… Stoupající, regenerující heliotalické frekvence… Zvyšující se senzitivita.

Pohybová prostorová zaměnitelnost levého a pravého…

Nelineární repulzní hvězdicová konvergence, živoucí plameny superkosmů…

 

Dokonalost Počátku v symbolu lemniskáty.

 

Aktuálně většina úplně mimo Střed – živý život – podstatu Jedinečnosti.

Falešná Krist-verze, skrytá temná destrukce fantomového světla.

Strach být sám sebou, neporušenou bytostí fantazie.

Fyzika a duchovno postavené nad život samotný.

Predátorské bláznivé loutky, ztrácející zdravý rozum, smysl pro akci.

 

Přitom příroda to na nás doslova řve.

 

Dát do toho něco vlastního, jinak to je cesta do ještě většího sebeklamu.

Nebát se změny. Zdrojová inteligence se nikam nevrací, expanduje a neustále se vyvíjí. To dravci se vrací zpět, stále dokola.

 

TYPICKÉ KLAMY

 

 

* * *

 

Ve fyzické, strukturované realitě funguje Kryst-kód vždy pouze v aplikované verzi. Aktivuje ho bytostný individuální vzorec. Centrální Zdroj je entita, ale individualita je identita a musí tudíž zdrojový program spustit svým jedinečným ID. Pokud pouze kopíruje nabyté informace o Kryst-kódu, stává se jeho energetika nástrojem a zdrojem Fantomového Matrixu. Bez spouštěče je to jenom mrtvá virtualita.

 

Podstatou Kryst-kódu je dynamický soulad protikladů – SVĚTLA a TMY – jejich reciproční živoucí souvztažnost, optimální soudržnost a neustálé aktivní spojení s měnícím se ohniskem Živé Přítomnosti. Že ANI VE SNU nejde o nějaké pouhé „světelné kry(i)stovství“, jasně prozrazují kupříkladu následující texty (kromě toho, že to každý otevřený člověk zřetelně vnímá a cítí):

 

„Smaragdový řád Breneau pak na Aramaténě v 12D dal vzniknout dvěma rasám bytostí, které vešly ve známost jako Elohei-Elohim (suchozemská humanoidní rasa) a Anyu (vodní rasa), Ametystový řád Breneau pak na Aveyonu v 11D dal vzniknout rase, které vešla ve známost jako Bra-ha-Rama (také nazývaná jako Inyu či Pegasus) a Zlatý řád Breneau v 10D dal vzniknout rase, která vešla známost jako Serafei-Serafim (sauří rasa schopna létání).“ – TA1

 

„Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více…“ – Svobodné učení

 

Zajímavá je rovněž tato informace, jasně ukazující, že je velká snaha zachránit, opravit a použít, co jen lze (proto si mnohé perspektivy probíhající galaktické-hvězdné transformace tak extrémně odporují, skoro jako kdyby existovalo víc zeměkoulí než lidí):

 

„2010 Oct – MUG 47: Al-Ben‘-Yhan 9 Green Dragons provide 2nd assist to blend KRYST wave with Met-NET Broadcast Network via Mother Maya Matrix…“ – My Voice

 

 

* * *

 

Centrální Zdroj (CZ) je přesně tak rozporuplně úžasný, jak to vnímá naše nitro. Různé informační prameny popisují pouze různé části Celku nebo interpretují některé z jeho procesních okruhů, vlastností či soustav. Nejkompaktněji v současné době působí „neexistující“, součtová či centrální verze Tajemství Amenti (TA) – respektive to, z čeho daný text čerpá. Mnozí z nás se s neuvěřitelnou naivitou (a snad ještě větší leností) domnívají, že „stačí dodržovat zákon jednoty“ a návrat do ráje je zaručený. Jako kdybychom byli nějací predestinovaní roboti, kterým Zdroj-Existence stvořil opičí dráhu a nám už jenom stačí tvářit se jako sluníčko a nic samostatně nedělat, nic vlastního nikam nepřidávat. Ve skutečnosti ale zákon jednoty naplňuje vysoce kreativní charakter Všebytí – je o akci a dynamice, tvořivosti, originalitě. V jednotě mohou být pouze jedinečné věci, nikoliv stejné. Čím víc si něco odporuje, a přesto to dokážeme dostat do souladu, tím víc jsme v jednotě s podstatou Centrálního Zdroje, živého Absolutna. Dokonce když CZ něco vytvoří, musí se v tom vytvořeném jakožto významový hologram někde potkat se svým „ďábelským zrcadlem“, neboť systém realitních polí (Matrix) drží pohromadě jedině díky neustálému opakovanému průchodu nulovou fází (kde se na okamžik zruší polarita a pak se zase znovu aktivuje). Tímto zrcadlem je člověk ve 3D/4D – krystalická uhlíková bytost se ZVLÁDNUTÝM stínovým já (egem, odvozenou identitou). Integrované, komplexní uhlíkové tělo je jako erotická Smrt, smyslná Zubatá, temný přízrak Noci; samozřejmě je tam stále i ten anděl, pohádkové malé dítě, nicméně právě sjednocený MOTIV ZLA-TEMNOTY (integrovaný chaos, faktor asymetrie nehmotnosti) ve formě uměleckých, hudebních, sexuálních či hororových zážitkových prvků je tím, co má Stvoření pochopit a realizovat.

 

 

Kam vede nepochopení Centrálního Zdroje. Aby Absolutno nějak vyjádřilo svoje nekonečné, beztvaré vědomí, vytvořilo dokonalý program, známý jako Kryst-kód (nebo, když už, Krist-kód), který umožňuje nesmrtelnou organickou, strukturovanou existenci. Absolutno není nic jiného nežli mnohobytost fantazie, neporušená a neomezená („omezená“ pouze zákonem jednoty, což je ale ve skutečnosti spíš ochrana a podpora – dávat do souladu rozporuplné věci je vrcholná zábava a umění). Tím, že na sebe zdrojová inteligence vezme nějakou podobu a vyjádří se prostřednictvím strukturované formy, se rozhodně nemění v žádnou bytostně či niterně „krystovskou“ („kristovskou“) bytost. To je jako tvrdit o sobě v moři nekonečných možností (jimiž ve skutečnosti jsme), že jsem Ferrari. A kdo není Ferrari, tak je antiFerrari a musíme ho zlikvidovat.

 

Proč vznikli predátoři? I kdyby – z pohledu těch, co žijí v dualitě – to byl Satan a jeho existence byla integrovaná v souladu s Kryst-kódem, tak jde o zcela regulérní vyjádření zdrojové inteligence. Nejhorší jsou plagiátoři, neschopní vyjádřit svou vlastní jedinečnost. Kryst-kód je vždy aplikovaný, holograficky (jako takový) existuje pouze jako virtuální programová matrice.

Oním dravcem je ve skutečnosti sebeklam, který vidí to co neexistuje a trpí kvůli tomu paranoiou…

 

 

* * *

 

Odjakživa mi strašlivě lezlo na nervy rozdělování na světlo a temnotu, kvůli čemuž se z bytostí fantazie stávají rozpolcené, nesoběpodobné kreatury a kvůli čemuž například je tento vesmír v úpadku, neboť jeho struktury podléhají nekontrolované entropii. Kdysi dávno v této původně integrované, krystalické uhlíkové realitě se – pokud jde o inkarnaci – dětské tělo postupně proměnilo v dospělé a nakonec ho jeho „majitel“ opustil z vlastní vůle nebo při průchodu mezidimenzionálním portálem.

 

Bylo to dokonalé – jen se včas neobjevila paradoxní souvztažnost projekčního oscilačního a vibračního okruhu a všechno, jak se zdá, se bralo příliš fyzikálně a příliš duchovně a systematicky na úkor samotného života a jeho divotvorných příběhů, takže postupný přetlak v informačním prostoru nakonec vedl k tomu, že v podstatě Stvoření zahájilo frontální útok samo PROTI sobě a vybudilo ze své nepoužívané, potlačované části predátorské entity (které, jako vše, existují i tak v dřímajícím, nehmotném stavu, pročež je záhodno s tímto fenoménem operovat VĚDOMĚ a PRO sebe).

 

Bohužel mnozí danou chybu stále nevidí. Někdo může psát nebo mluvit o KRYST-kódu, a přitom v sobě vůbec nemít rozvinutý jeho charakter. Pohyb pouze na povrchu znamená statickou mřížkovou vazbu a můžete znát nazpaměť třeba všechna učení světa: budete typickou kryptoagresivní sluníčkářskou loutkou dravčích polí.

Šedá je teorie, zelený strom života.

Pokud v sobě něco nemá integrované protipóly, tak to samozřejmě nikdy nemůže držet správně pohromadě. A pokud to nezahrnuje permanentní oscilaci či fluktuaci v poli metamorfujicí se přítomnosti, jak by to vůbec mohlo být živé?

Zdrojová spiritualita je nejen pohádkově fantastická, je v mnoha směrech až eroticky vyzývavá a ďábelsky troufalá. Nelze prohlubovat svou světelnost (opravdovost), aniž bychom nerozšiřovali možnosti svého sebevyjádření – a zde ani zdaleka nejde jen o nějakou bilokaci, transmigraci nebo materiální přeměnu. Mnohem víc tu jde o zábavu a dobrodružnost. Kdo není extatický (elektrický), nemůže být ani milující (magnetický). A pokud si myslí, že může, je to jako snažit se to vtěsnat do dvourozměrného prostoru: vždy bude existovat i něco v pravém úhlu, co tomu zdánlivě odporuje, přičemž spíše opak je pravdou.

Centrální Zdroj tvoří dokonalost (jinak by to nebyl CZ) a Kryst-kód představuje základní nástroj kompaktního projevu zdrojové inteligence. V jiném prostředí nebo z jiného úhlu pohledu ten kód lze pravděpodobně nazvat i jinak, což však není to podstatné. Podstatné je to, že cokoliv, co má uvnitř sebe integrovaný „centrální kód života“, se rozhodně nerozpadá na prach jako nějaký tlející kus masa, ať už bytostně nebo fyzicky…

 

Reuche kód, viz KD.

59 Komentářů

 1. ŽeruHmyz (Autor)

  K „neexistující“ centrální verzi Tajemství Amenti lze říct asi tolik, že jde stejně hlavně jen o povahu Kryst-kódu a pochopení Principu Jednoty. Příběhový obsah je nevyčerpatelný. Není to dogmatická pravda. Za další stovky miliard let to bude opět úplně jiné. smile

 2. ŽeruHmyz (Autor)

  KaRaYaSaTaAaLa -> se zdá že Yunasai / 777 je skutečně Zdroj Zdrojů, inteligence typu Svět. smile

 3. KaRaYaSaTaAaLA

  119 overide 911 timeline,s 19:19 overide 10:10, 12:12 overide 8:8 structures 144 overide 64 , 777 overide 666 , WE ARE GOD, WE ARE SOVEREIGN, WE ARE FREE NOW !!! KARAYASATAAALA

 4. Karayasataaala

  hezké poznání……………….. poznávat a posouvat se že?

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Jo, jen neopakovat chybu jistý větve Yanas (opomenutí faktoru oscilačního okruhu a neduality – andělská krystovská bytost má integrované protipóly) a zapojit vlastní ID, jinak se externalizuje celý strážcovský učení jako celek. Mám takovej pocit, že na to řada následovníků Amenti atd. má silně nakročeno. Zdroje lze dosáhnout pouze jedinečností, opakování je cesta opačným směrem.

   1. KaRAYaSATaAaLA

    oni to tak Tvůrci -Yanas chtěli, právě ty výkyvy byly zajímavý, co vygenerujou…..výsledkem svobodné vůle byla touha být mocnější než Zdroj a zničit ho…..tohle byl ten faktor poznat Touhu Sebedestrukce v Druhé polaritě Zdroje – Tvůrce ….neboli výkyvem vygenerovat něco, co by Zdroj v konečném důsledku upgradovalo….pochopení implementované fraktality přináši poznání, že Zdrojem je Každý o sobě pokud v Sobě toto pochopení najde s vlatní ID stopou…..a to se nyní odehraje, když definitivně padnou všechny překážky a uvěznění v A.I. systémech Dravců….právě se to děje……Dravci se budou reedukovat v tzv. KaRaNténách = zcela nová Časová O-SA pro „Dravce“ 119 nahrazující 911 v jejím protipólu s výchovným Zdrojovým prvkem ( aplikovaná „karma“ s přehozením rolí Útočník-Oběť pro jedince, kteří toto odmítnou a Ti nejnamyšlenější a nejzatvrzelejší se budou fragmentovat, jelikož to tak Zdroj chce…..děje se to TEĎ

   2. KaRAYaSATaAaLA

    Ode dnes pro Lidstvo nastavá ve všech osách Zlatý Věk, kdy na své časové O-SE Vzestupu, Návratu domů a Osvobození dojdou k poznání, kdo jsou, bude jim vrácena paměť a schopnosti a všechna manipulace bude rozpuštěna…..obrovský poznání nastane vč. sebeuvědomění a znovupropojení duchovních rodin Strážcovkého Lidstva – všech 12 ti kmenů.

 5. ŽeruHmyz (Autor)

  Padlé straně – která je tvořena padlými a zmanipulovanými čistými bytostmi, což je právě ta záludnost – jde o to využít chybějící či zreverzované sekvence DNA a napojit na to virtuální smyslovou síť, kterou dnes známe jako technologický předvoj v podobě „chytrých“ komunikačních zařízení. Když jsme měli plných 12 vláken, tak tu komunikaci jsme měli jako přirozenou organickou součást svého multidimenzionálního biospirituálního aparátu.

  1. KaRAYaSATaAaLA

   přesně tak, měli jsme 12 smyslů 6.smysl je Audurea , oscilace a cirkulace vědomí a možnost měnit frekvenci vibrací 7.smysl-Tristet –Buněčná Telepatie, 8.Nurgode-Transmutační smysl -schopnost molekulární transmutace, shape-shifting, 9.Ragode – Transmigrační smysl-schopnost promítat, projikovat vědomí, 10. Geuard –Bilokace, multilokace, 11.Shara –Elektrická projekce , vědomí se dimenzalizuje dle potřeb, 12.Aurt-U Magnetická projekce, vědomí se oddimenzalizuje

   1. Sycak

    12 vlaken = 12 smyslu? Pochopil jsem dobre, co pises?
    Byl by nejaky odkaz, kde je nejak jednoduse popsano relace mezi 12 vlaknami DNA a 12 smysly? Ja jsem si vzdycky myslel, ze smysl je zpracovani nejakeho vstupu na cloveka (hmat, cich, zrak, sluch, chut). To jsou vstupy. Takze podle toho co rikas, nam chybi ty vystupy.Celkem je jich sedm. Aptri vystupy mezi smysly? Vdyzky je o tom srovnat si pojmy.

    Nevi nekdo, ktery smysl treba rozpozna, ze neco pali. Myslim, ze nas ta nauka o existujich 5 smyslech pekne zblbla, ze je to o dost slozitejsi.

    DIky

    1. ŽeruHmyz (Autor)

     Je to v TA2 – http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2017/09/amenti-2dil.pdf

     „…Zde je seznam 7 našich dalších smyslů, ke kterým zatím nemáme přístup:
     /HB = Hova Body, naše Hustotní Hova Tělo/
     6. Audurea – Merkaba Sense. Merkabický smysl, jde přes všechna Hova Těla. Atribut: manifestace.
     7. Tristet – Cellular Telepathy. Buněčná telepatie, HB2, přímý vhled, čtení energetických signatur.
     8. Nurgode – Transmutation Sense. Transmutace, HB3, molekulární proměna, shape-shifting.
     9. Ragode – Transmigration Sense. Transmigrace, HB3, projekce vědomí.
     10. Geuard – Transfiguration Sense. Transfigurace, HB4, bi-lokace, násobná
     holograf. manifestace.
     11. Shara – Centrifugal Sense. HB5, elektrická projekce, vstup vědomí do dimenzních pásem.
     12. Aurt-U – Centripetal Sense. HB5, magnetická akrece, stažení vědomí z dimenzních pásem.

     Kathara Healing začíná regenerací základních 5 smyslů a postupnou aktivací
     prvních dvou vyšších, tedy č. 6 a 7. Dává také nástroje na ochranu před paralýzou naší percepce a energetické koordinace (agrese dravčích ET, UFO
     únosy, apod.), nalikvidaci holografických implantů a insertů, na likvidaci frekvenčních plotů a jařmových polí, na posílení imunity vůči systémům masového vymývání mozků a mentálního a emočního programování.“

     1. kARAYASATAAALA

      Lidstvo nepotřebovalo simulovat schopnosti cestování po galaxiích atd…., pomocí parazitické virtuální simulace života s odsáváním životní energie , manipulací a zotročením neboli Gama-NETem ( projekt Galaktický člověk-PandoRA, ,) které mělo přirozeně dané, Tomuto je konec.

     2. Sycak

      Diky za seznam.
      Moje druha otazka byla:
      Vstupy znamenaji vstup z okoli, vdim, slysim atd.
      To je tech 5 smyslu, o kterych jsme se ucili ve skole.
      6.a 7. by taky mozna byly vstupy, z toho popisu to neni uplne zrejme.
      Treba 8. molekularni promena uz je cilena akce, takze vystup.
      Na strane 181 TA2 je to popsany, prectu si to. Nicmene prizemni vysvetleni: smysl je vstup nebo vystup nebo oboje by mne od tech, co to maj nacteny docela bodlo.

      1. ŽeruHmyz (Autor)

       Smysly jsou specifické realitní rozhraní, existence si hraje sama se sebou. Jsou to nekonečné variace na totéž, princip dva v jednom – zpětná vazba sebe-uvědomění. Kanál může být obousměrný, všesměrový nebo jednosměrný, možností je nekonečně. Všepohyb a všemožnost se vzájemně reflektují a průchod nulovým polem to umožňuje realizovat. Teoreticky těch smyslů může být třeba 144 nebo mnohem víc, ale nejspíš úplně stačí jednoduchý základ. Hlavně když nejsme dementi jako mo(de)mentálně. smile

       1. Sycak

        OK, diky. Zkusim se nad tim nejak zamyslet.

       2. Sycak

        Jestli by se nemelo neco realnyho udelat. Nevim co, ja za sebe mam pocit, ze preslapuju na miste. To je normalni, pak se nekam zase pohnu. To zname vsichni.

       3. ŽeruHmyz (Autor)

        Sladit vztah mezi vědomím a energetikou projevu, totéž dělají Strážci (kosmická policie) na makro úrovni.

       4. Sycak

        No tak to se snad snazi kazdy.
        Ja se sem na ty stranky proste nehodim. Spousta informaci nespada do okruhu pojmu, ktere znam (viz KSB)..
        Pojmy si momentalne nejsem schopny rozsirit, protoze cteni TA1 a TA2 mne fakt nedela dobre, nekdy je mne z toho az fyzicky blbe, jako by mne intuice rikala, ze ted proste necist TA.
        Myslel jsem, ze bysme si spis pobavili, jak odmknout kus DNA a necekali furt, az neco prijde zvenci. To je to, co jsem myslel tim prispevkem.
        Dam si oraz a prijdu sem za mesic. Ahoj

       5. Karayasataaala

        klasický „Mind Slider“…………“Skluzavka „je krásným ukázem ,jak pracují programy EGA…..to, co nechce Predátor, aby Lidé dělali nebo četli , jim prostě program EGA ustřihne hned na počátku…nebo se vyvolá Strach nebo i m,, jak píšeš fyzické potíže…….i když jde o nejduležitělší informace z textů s popisem historie 950 miliard staré…….jak fungujeme, jak funguje Stvoření….z čeho se skládáme , z čeho se skládá vesmír a jak to všechno funguje dohromady, jak Dravci většinu z toho pokřivili, jak dravci fungují, kdo jsou nepřátelé Lidstva, kdo jsou jejich přátelé….jak funguje naše planeta…………….co chtít vědět VÍC? ……… duchovní práce začíná zbavením se strachů a programů EgA neboli vystoupení z matrixu a hlavně ZNÁT, VĚDĚT, prostě mít ty správné informace……jinak jsou bytosti jen bezpečnou potravou pro Dravce… uzačít se dá vytvořením 12 štítu který bytost ochrání před vnějšími vlivy při čtení textů Tajemství amenti 1, 2 … jednoduchá technika, který chrání , čistí a léčí….. https://www.youtube.com/watch?v=XhuLXYLhz-c

       6. Sycak

        to Karatasataaala:
        Ego a strach? Nu kazdy mame nejaky ego a nejakej strach. V mym pripade asi nejsou rozhodujici pri cteni TA. TA vypada velice duveryhodne. Asi i puvodne bylo. Je tam neco pridanyho, co nejsem schopny odfiltrovat, jenom to intutitivne citim. Za mne prave diky sile textu TA i to 1% nepravdy muze natropit velkou spoust.
        Ohodnotil jsi moji intuici jako program dravcu ci co. A nadvladu nade mnou ze ma strach a ego. OK, priznavam, ze urcity podil nadvlady tam je, ale snazim se ho minimalizovat. Holt jsem jeste nedodel do faze jako Ty, ze jsem toho zprostenej. Navic jsem nevzal za svoji jedinou svatou pravdu z TA.
        Ani nemusis odpovidat, ja uz jsem fakt par tydnu nepujdu, tak si to stejne neprectu.

 6. Milan

  To Karayasataaala: Děkuji za odpověď, chtěl jsem reagovat ve vláknu, ale Váš a Martinův příspěvek již neobsahoval funkci „odpovědět“ (netuším proč). Stran Pandory: materiály paní Tissy mám rád, zejména pak její texty Cyklu Tajemství, kde velice detailně a hlavně čtivou formou podává svůj úhel pohledu na naši tzv. historii, Wing Makers apod. K těmto materiálům se čas od času rád vracím, vždycky mi tam „sepne“ něco nového. Její pravidelné články na webu jsou pro mne již o poznání těžší, připadají mi jako extrémně složitý vědecký text, kterým rozumí jen hrstka stejně erudovaných a vzdělaných lidí. Abych nebyl chápán špatně: v žádném případě netvrdím, že se v těchto článcích píší nesmysly, neboť to nejsem schopen ani potvrdit ani vyvrátit, jen ze svého okolí vím, že její stránky navštěvuje vícero mých přátel a jsme na tom všichni tak nějak stejně (takže v tom nejsem sám). Vím, že jsme nedávno mezi přáteli měli debatu nad tím, z jakých informačních polí či zdrojů je v článcích čerpáno, jakým způsobem jsou tyto informace a poznatky získávány (meditace, napojení se na nějaký informační zdroj ?) a hlavně kdo za nimi stojí a jaké jsou jeho (její) úmysly. Pochopitelně nevylučuji, že stupeň poznání paní Tissy může být (či je) o několik světelných let dále než ten můj, takže to může být tak, jako by dítě na 3.stupni základní školy četlo odbornou, vysokoškolsky psanou práci k obhajobě docentury, možné je úplně všechno. A k té představě, že bych se mohl prostřednictvím tabletu či smartfounu propojit a komunikovat s těmi na „druhé“ straně (tj. tzv. zemřelými)…těžko říct, mám z této možnosti komunikace zvláštní pocit. Pokud nějaký spisovatel či vědec nedokončí díky smrti svoji práci, lék či vynález, mohl bych se ho zeptat, co udělat, aby bylo možné jeho dílo dokončit. Mohl bych si s nejbližšími lidmi po jejich úmrtí vykomunikovat všechny nevyřešené věci, které se nestihly probrat, vždyť kdo z nás přesně ví, kdy nadejde čas jeho odchodu ? Komunikace s paměťovými poli v rámci historie ? Nevím, zatím si na to nedokážu udělat jednoznačný názor, možná to celé nesprávně chápu nebo jsem to uchopil za ten nesprávný konec laugh

 7. Milan

  Dobrý večer všem (včetně Martina),

  začetl jsem se do Tajemství Amenti 2 a mám dotaz: materiál začíná „Úvodem do Učení Vnitřního Krysta“ – cca str. 4 až 120. Jedná se o originální text tohoto dokumentu, nebo se jedná o vysvětlení problematiky od kolektivu přispěvatelů ? Některé pasáže mi přijdou názorově dosti originální a nelze z nich dovodit, zda se zakládají na snaze „přeložit“ tento materiál čtenářskému publiku, či zda se jedná o názor či pohled přispěvatele (popř. kolektivu přispěvatelů), umně zakomponovaný do díla, jež pak vytváří dojem, že z něj vychází. Jsem zatím na cca 50. straně, ale už nyní musím konstatovat, že takovou koncentraci zdravého selského (duchovního) rozumu jsem už dlouho nečetl. Přesný opak veškerých New Age a podobně. Mrzí mě, že takovéto materiály nevycházejí knižně, dal by je jako povinnou četbu všem hledačům, třeba by se jim konečně v té kebuli rozsvítilo. Samozřejmě jsem rád alespoň za verzi v pdf (taky dobrý).

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Ahoj Milane, jedná se o pohled někoho na strážcovské materiály, čili jeho (jejich) vlastní názor, přičemž samozřejmě cituje konkrétní věci. Seznam, odkud čerpá, je v textu uvedený (Azurite Press, Arhayas Productions, jinak obecně holografické CDT disky/Maharata texty, Svobodné učení MCEO, Keylontická věda).

   Nitky vedou až téměř k odhalení skutečného Zdroje – Centrální Inteligence. Strážce lze do značné míry ztotožnit s tvůrci andělského lidstva, jenže zde slovo andělský ještě znamená opravdu to, čím to je – tzn. integrovanou inteligenci.

   Nevím, zda je možné knižní vydání v tomto ostře kontrolovaném světě. Já mám sám z hodně věcí schízu. smile

  2. Karayasataaala

   Ahoj…..Materiály Tajemství 1, 2 jsou výtahem tzv. MAHARATA TEXTů- miliardy let staré učení Strážců a sedí přesně až na některé české překlady tvořících písní a Psonnů – je to výtah z překladů CDT disků od Ashayany Deane v textech-knihách oficiálně vydaných Voyagers I, II( tzv. Eckar, jeden z Tvůrců našich Vesmírů-Stavitelů)…..

 8. Jana

  Dobrý den Martine, mám na Vás takovou záludnou otázku: v článku doporučujete jako materiál k nastudování (či přečtení) Tajemství Amenti 1 + 2. Obecně jsem dosti obezřetná a opatrná ke všem channelovaným informacím, knihám. Vždycky si říkám, že dotyčný přece nemůže na 100% vědět, s kým že to doopravdy komunikuje a hlavně, jaké záměry onen „zdroj“ informací má, co jejich sdělením sleduje a proč to vše vlastně dělá. Dnes je v informačním prostoru internetu přehršel channelingů, Plejádami počínaje, Kryonem, Cobrou, Bashaarem a dalšími konče. Proč by se měl člověk domnívat, že zrovna Tajemství Amenti 1+2 není něco podobného či to samé, jen v jiném hávu ? Nechápejte mne prosím špatně, vůbec to nemyslím zle, jen by mne zajímalo, na základě jakých parametrů či klíčů třeba Vy osobně třídíte tyto „zdroje“ informací na důvěryhodné, zavrženíhodné či úplné hovadiny a nesmysly. Osobně mě poslední dobou lehce děsí, kolik lidí v mém okolí všemožné channelingy „žere“, protože jsou přece od těch „tam nahoře“, co to s námi myslí dobře a nic škodlivého, lživého či manipulujícího by nám přece neposlali (nesdělili) sem „dolů“, k nám, obyčejným lidem. Některým úplně chybí zdravé kritické myšlení a používání obyčejného selského rozumu, hlavně že se koupou ve světle a lásce a všechno dobře dopadne…

  1. Sycak

   Zajima mne Martinova odpoved. Ja nicemu stoprocentne neverim a maximalne vse beru jako inspiraci. U channelingu jsem fakt hodne obezretny.

   1. KaRaYaSaTaAaLa (KRYSTAL-Kryst Kód))

    téměř všechny Channelingy zde na Zemi jsou podvrh. Jso na to celé Týmy Dravců a plazmových kvantových počítačů kteří „nicneříkající, stále se dokola opakující channelingy“ tvoří a vysílají lidem do mysli. Stejně jako téměř všechny duchovní školy jsou navázány na Dravčí egregory , kde bílé světlo používající praktikanti vůbec netuší, že se napoijují na satanské či Luciferiánské sítě falešného bílého světla…..to jeden z příkladů, kde se nachází duchovní vrstvy….že nemají sebereflexi, že se vůbec nikam za ta léta New Age pseudoduchovních životů Neposunuli? Stále dokola jen čistí a čistí a Dravci se jen smějí jak to , co vyčistili, jim tam ihned šoupnou zpátky…..i tomuto oslepení zotročení z cesty svedenému duchovnu je konec…..bude hezké sledovat v určitých časových osách PROZŘENÍ a poučení, které bude pro celé Stvoření k nezaplacení…. uff….těch možností Svobodného Tvoření., už se těším…..

    1. ŽeruHmyz (Autor)

     To s tím umělým bílým světlem je fakt. Totéž fialová. I zlatá je většinou nabouraná, záleží taky na kontextu. Typické je taky delfíní převzorkování. Stačí se podívat, co za nesmysly píšou Plejáďani. Dokonce dravčí pole i externalizujou kód života (Kryst-kód) skrze zreverzovanou paralelní realitu, takže potom Amenti vypadá jak další sekta. Bohužel často na tom má podíl i ta „správná strana“. Myslím si totiž, že pojmy démonický/satanský/luciferský a dravčí/psychopatický nejsou ekvivalent. Duchovno je jen nástroj, stejně jako technologie. Jádrem Kryst-kódu je souvztažnost světla a temnoty (je to prostě pohyb-protipohyb, pozitiv-negativ, elektrický-magnetický…, aby to optimálně drželo pohromadě a podporovalo proces organického sebevytváření). Je to „paradox“, ale neduální přírodní satanizmus se zmiňuje o černém ohni a když se podíváme na info z Keylonty (Stellar Wave Infusion – http://www.truthcontrol.com/forum/wave-infusion-stellar-wave-infusion ):

     Blue Wave D-5/D-6
     Violet Wave D-6/D-7
     Gold Wave D-7/D-8
     Silver Wave D-8/D-9
     Blue-Black Liquid Light Wave D-9/D-10
     Silver-Black Liquid Light Wave D-10/D-11

     …tak to graduje černou. smile

     Je třeba si domyslet intuitivně centrální verzi.

     Řekl bych, že pokud mají smysl pro humor, tak tady se „dravci“ smějou úplně nejvíc. Protože máme strach použít konstruktivně to, co oni používají destruktivně, a tím se šíleně diskvalifikujeme.

     Proto taky nejsem žádnej oficiální mluvčí čehokoliv, protože tam vždycky hrozí ustrnutí v uzavřeném systému, zatímco Zdroj princip Jednoty neustále rozšiřuje…

     1. Michal

      Zdravím Martine, prosím o opravu, pokud se mýlím, ale dal bych boty za to, že jsem letos četl na tomto Vašem webu článek, kde jste konstatoval, že materiál Tajemství Amenti 1 považujete za podvrh…možná si to pletu s nějakým jiným materiálem, ale mám pocit, že jste uváděl zrovna TA1. Tehdy mě to od Vás hodně udivilo a proto mi to zůstalo i v paměti. Pokud mě moje paměť neklame a je tomu skutečně tak, pak nerozumím doporučení v tomto článku na TA1 a TA2. Je však docela možné, že už mám z toho všeho čtení v hlavě guláš laugh Díky za případné vysvětlení dash

      1. ŽeruHmyz (Autor)

       Ahoj Michale,
       když se ocituju:

       „…podvrhu s Tajemstvím Amenti (5. 5. – 30. 6. 2017), kdy se místo interdimenzionálního „vzestupu“ (který je úplně proti Zdroji a v rozporu s přirozeným bytím) opět stalo populární „velké nic“…“

       Původní americká verze (vyšla už nějaká oprava, ale neznám) je rozhodně nabouraná. On i sám Petr Penguin někde zmínil, že některé informace už neplatí. Osobně s tímto odporováním si nemám po zkušenostech žádný problém a asi s tím nelze nic dělat. Holt po spoustě miliard let asi šel tento bordel očekávat. Mně se ani slovo „vzestup“ nelíbí, protože to staví do pozice fyzikální bytosti a už jsem taky někde zmiňoval, že v této paralelní verzi došlo k zásadní chybě kosmického charakteru ( https://kyberia.sk/id/1717199 ). To jen dokazuje, proč si vlastně nelze neodporovat. Kdybych psal kontinuálně v tomtéž duchu, chyba by nejspíš nikde nebyla.
       Čtenářům to moc nezávidím. smile

       1. Michal

        Dobrý den Martine, děkuji za odpověď, teď už tomu rozumím, materiál byl „kontaminován“. Otázkou zůstává, jak je na tom s čistotou TA2, ale tím se musí každý probrat sám. No a že se věci mění za pochodu i v této oblasti je asi přirozené, co platilo za bernou minci včera dnes nemusí mít žádnou váhu.

       2. Karayasataaala

        ……v době SAC(stellar activation cycle) se události odehrávají nepředvídatelně , kvantovými kroky, z hodiny na hodiny je situace jiná , někdy se rozdělují i časové osy , což nastává nyní….bifurgace, trifurace…….např. časová osa Armagedonu 911 s otevřením červí díry CERNem k invazi na Zemi=PEKLO( momentálně hodně málo pravděpodobný scénář) ….. vzestup do oblastí domovoské alaxie Andromeda=RÁJ( momentálně nejpravděpodobnější vývoj, jelikož se do tohoto dění zapojil i sám Yunasai-centrální Zdroj) anebo „napíchnutí“ Bytostí na UPSZ(Umělou počítačovou simulaci Života s odsáváním energie pro potřeby přežití Dravčíh kolektivů odpojených od Zdroje. – projekt galaktický člověk neboli zde mnohokrát zmiňovaná (PAN-do-Ra) s timeRIP vytvořením zdi v čase a přehoupnutí do virtuální fantomové reality anebo cesta Osvícení=Jednota se Zdrojem a návrat do jednoty s ním…..a mnoho dalších paralelních časových os vývoje …..je to docela dobrodružný….

       3. ŽeruHmyz (Autor)

        Centrální Zdroj má inteligenci typu „svět“, zrovna něco píšu. Jinak co vím, tak Blue Dragons a Green Dragons pomáhají vybalancovat prostředí, aby vůbec ty zdrojové či krystovské proudy mohly bezpečně něco provést. Jinak galaktický člověk by mohl samozřejmě fungovat pouze v napojení na živý CZ (Kryst-kód). Nemám sice žádné objektivní důkazy, ale podle mě všechny vibrační okruhy obsahují nerozvinutou (spící, zazipovanou) oscilační verzi, která funguje obousměrně nad rámec vibračního modelu, takže Pan-do-Ra v tomto smyslu není nereálná (jedině ale krystalický uhlík, 12 DNA). I když je asi jasné, že predátorské entity tady větří příležitost, stáhnout si to k sobě do Fantomu. Rozdílovým faktorem je ono kompaktní organické sebevytváření prostřednictvím zdrojového programu (Kryst-kód). Nápady jako přes technologické rozhraní typu tablet OS Android napojit svoje vědomí na kosmickou databázi jsou sebevražda, taky se divím, že to někdo necítí a úplně vážně se baví o tom, jak nám třeba Facebook bude číst myšlenky. bad Taky jsem dostkrát skočil na špek. Podle mě ale možnosti Principu Jednoty jsou mnohem širší, než si myslíme, rozhodně nejsme nějací světelní blbečci, to bych se pak sám první vzbouřil proti Existenci. smile

       4. Milan

        To Karayasataaala: Chápu Vás správně, že projekt Galaktický člověk (www.pan-do-ra.cz) vnímáte jako „napíchnutí“ Bytostí na UPSZ (Umělou počítačovou simulaci Života) s odsáváním energie pro potřeby přežití Dravčích kolektivů odpojených od Zdroje ?

       5. KaRaYaSaTaAaLa

        100% ano, je to tak. Zeta-Drakoniánský Transhunanismus v plné síle a ještě stažení jejich vědomí do jejich padlých systémů-galaxií Wasedrak pomocí Time RIP Technologie, tak jako v projektu Montauk, kdy se propojila naše Země s tou Paralelní ovládanou Zetas-Greys a Drakoniánci . Jinak Hurikán IRMA vzikl právě za mohutné „podpory“ Zetas Grey Military systémů, který to sypou přes červí díry v oblasti Bermud(anubis Blackheart networks) s cílem zničit portály pro vzestup. Je krásné pozorovat to válečné drama, kdy se hraje o hodně, a krásně se to daří stabilizovat z 5 stupně je nyní 3. a hurikán putuje západně.

       6. ŽeruHmyz (Autor)

        PandoRa jede v 8-čkovém systému (koule), ale Zdroj jede ve 12-kovém (vejce).

     2. Karayasataaala

      následuje 12D MAharická energie, kterou umí používat pouze Lidká rasa s 12vl. DNA a je základem technik léčení a restaurování krystovských předloh. Další energie mimo časový Matrix jsou primární světelná pole 13D(azurová) 14D (Světle zlatá) 15D ( Magenta) = pole Kee-Rha-Sha a primárná zvuková pole Khun-Dha-RAy 16-18D, kterou se tvoří Vesmíry. základem je pochopení že Lidská existence je multidimenzionální od D1 do D12 ( D1-3 hmotná, D4-6 tělo duše, D7-9 tělo vyššího já, D10-D12 tělo avatara)

      1. ŽeruHmyz (Autor)

       Ještě je třeba aktivovat Kryst-kód vlastním ID (jinak bytost není soběpodobná) a zapojit tím oscilační okruh, což koresponduje s nelokální datasférou a obousměrným plynutím. Jinak to zůstává trčet ve vibračním hierarchickém modelu, jehož schéma zneužívají dravčí pole, jelikož ta nelokálně (neduálně) nedokážou fungovat. Toto je ten největší problém – nikde to není napsané, nelze to ověřit, lze se spolehnout jen na sebe.

      2. ŽeruHmyz (Autor)

       Vypadá to, že to je pravda. Soupeři použili z D10 a D11 tu oddělenou černou, která tam ale samostatně původně neexistuje (Blue-Black Liquid Light Wave D-9/D-10 & Silver-Black Liquid Light Wave D-10/D-11). Pak na tom postavili kabalu a celou reverzi (Qlippoth – http://ascensionglossary.com/index.php/Qlippoth). Odtud Thoth, Crowley aspol. Černé slunce.

  2. ŽeruHmyz (Autor)

   Ahoj Jano, TA1 a TA2 taky obsahujou chyby, viry nebo údaje, které se mezitím změnily (dokonce existujou i falešní Strážci). Ale když si intuitivně představím čistou centrální verzi a přidám k tomu Keylontic Dictionary nebo info od Aurora Guardians (Lisa Renee, Ascension Glossary), což jsou všechno strážcovské materiály, tak míra, jakou to převyšuje všechno ostatní, je doslova gigantická. Zcela klíčový fakt je, že tzv. kristovské vědomí či Kristus jako nějaká výlučná figura v hierarchii stvoření je záměrný nesmysl z dílny dravčích polí (abychom si netroufli poznat, že Zdroj sebe-tvoří). Pravda je taková, že Kryst-kód (či Krist-kód) je prostě jen zdrojový program, zdrojová matrice, která umožňuje aby beztvaré nesmrtelné vědomí zkrystalizovalo do nesmrtelné organické formy, nemá to s nějakým „kristovstvím“ absolutně nic společného. Je to geniální hra stvoření, kterou bohužel někdo nepochopil (kvůli tomu, že základem je totální paradox „světlo=tma“).
   Jinak původní TA (holografické CDT disky) není produktem channelingu, ale tzv. elektronického keylontického datového přenosu (detaily neznám, ale jde o nějaký zabezpečený protokol).
   S tím kritickým myšlením a zdravým selským rozumem plně souhlasím, já jakmile to je suché duchovno a není tam někde nějaký čertovský skřítek, tak nevěřím, že to posílá Zdroj. smile

   Proč souzním s pravým Amenti? (I když nejen a mám i jiné úhly pohledu) Viděl jsem tu frekvenční zeď mezi matrixama. Viděl jsem jak je pole geometrického květu života napájené zreverzovaným stvořením. Viděl jsem jakési hlídkující plavidlo mezi dimenzemi, což klidně mohli být Strážci. Ve snu jsem zažil tu původní křišťálovou (na čistém Kryst-kódu postavenou) realitu, nejspíš šlo o pravou 5D (ve vyšším pásmu DNA) – a nemá to nic společného s těmi zlatosvětelnými-plejádsko-andělskými bláboly. Navíc zástupce této skupiny jsem zažil a takové mimoně člověk jen tak nenajde.

   1. KaRaYaSaTaAaLa (KRYSTAL-Kryst Kód))

    Ahoj. Jak to cítím zítra bude den „D“….už podle toho , jak na lidi včera působil první příliv částic aktivující vyšší vlákna DNA…..Ti , co jsou unavení, ospalí nebo usínají této době solárních pulzů….půjdou cestou vzestupu, Ti , co se jich to vůbec nedokne, těm se cesta do vyšších dimenzí cestou transharmonického portálu s transmutací těla….existence (D4-D6, D7-D9, D10-D12)) neotevře. Včera to bylo krásně vidět zde v Čr kolem 14-16h, kdy lidi masivně a hlavně děti usínali téměř za chůze, kde bylo jasno. Zíta ráno – pátek kolem 8h přijde asi 100x silnější sluneční pulz než byl včera…….záleží na stupni plazmové ochrany Země a technologiích jak se to použije. Nicméně již včera to docela hezky táhlo do portálů…..koridorů…..ty pro vzestup jsou připraveny na 100%….jde už jen o ZÁŽEH, který zítra přijde. Bude to velký.

    1. Sycak

     Probudil jsem se v pohode. Takze asi nikam do DX neodejdu. Uz me asi ceka jenom sestup. Zaplat panbuh. (po trech plznich).

     1. sandra

      Zdravim Sycaku
      Tak ja taky po precteni prispevku od Karay jsem ocekavala ze zmizim smile
      Je pravda ze nejprve mi proletelo hlavou, ze pokud nebudu ospala a unavena, tak asi se netransformuji jinde, Pak mi doslo, ze me citeni je spatne, ze jde zase o strach zda delam vse spatne, Nevim proc se objevuji porad lidi, co mluvi o ruznych vzestupech a padech a trasformacich, me to prijde, ze to pak lidi nuti citit jen strach, zda to co delaji, je spravne a odvadi je to treba od JEJICH prave cesty,
      Ale je to jen muj nazor, Porad jsem zde na teto Zemi, v teto realite,, a asi to tak ma byt, Ziju jak to citim smile
      pekny den sandra

      1. ŽeruHmyz (Autor)

       Vzestup původně znamená prostě přechod do jiného levelu, jako když se v rámci prostředí dosáhne rozhraní a jelikož už to trvá moc dlouho, tak se odejde jinam. Samozřejmě člověk ale musí mít prozkoumané a načtené to předchozí prostředí, jinak je odkázán k tomu to znovu opakovat. Důsledkem pádu je, že místo plynulého přechodu (opuštění těla z vlastní vůle, mezidimenzionální portál) fyzická schránka nepřirozeně podlehne entropii, takže místo vzestupu to je smrt, tomu mnohdy předchází nemoc, nemohoucnost a provází to smutek pozůstalých. Asi nění těžké si odvodit, že tohle Zdroj nestvořil. Bohužel význam slov vzestup a pád byl hnusně pokřiven, stejně jako vlastně u všeho (anděl, kryst…). Existujou bohužel dva matrixy, původní kryst-matrix a padlý black-hole-matrix (fantomová realita). A v každém tom matrixu mají slova (a vztahy mezi věcmi) jiný význam, proto si věci tak zdánlivě odporujou, protože většinou v tomto světě to je kombinace obou matrixů.

       1. Sycak

        No jo, ale co kdyz ja nebo nekdo jiny jiny tem matrixum nerozumi, Mne to prijde jak z jineho sveta. Treba ty levely jsou o hierarchii a to je to posledni, v cem bych chtel zit.
        Ja se chci naucit letat, preklenout fyzickou smrt, pokecat si s bytostma z jinejch svetu, a hlavne zit ve svete, kde se nezabiji. Zabijet a ublizovat by se nemelo nikde v zadnym vesmitu.
        Vsichni tady na Tvym webu mame podobny sny a podle mne si je vetsina promita ve sve fantazii. Takze se to asi brzo stane.

 9. Sycak

  Bud tady jede tisic parelalnich realit nebo se nas nekdo snazi dostat do informacni mlhy.
  Takovy spousty teorii o historii zeme, o mimozemstanech, o vesmiru, tri prdele channelingu, do toho ten politicky marasmus, kde kdyz nevis, ktery klany za kym stoji, tak vis hovno.
  Do toho vseho se michaji nabozenstvi, vsechny mozny“duchovni“ smery, rady o vyzive, kalidoskopickej tlak ze vsech sdelovacich prostredku (aby clovek neudrzel nit, ale porad byl rozptylovanej.
  A to jsem urcite nevyjmenoval vsechno.
  Proste informacni masakr. Chce to trochu odolnosti si dal stavet mozaiku sveta a nenechat se nicim zblbnout.

  tak nejak reaguju na:
  Zajímavá je rovněž tato informace, jasně ukazující, že je velká snaha zachránit, opravit a použít, co jen lze (proto si mnohé perspektivy probíhající galaktické-hvězdné transformace tak extrémně odporují, skoro jako kdyby existovalo víc zeměkoulí než lidí):

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Je to bordel, ale na druhou stranu je to jasný jak facka. Beztvarý Zdroj integrovaně sebe-tvoří na principu jednoty protikladů (jsme jeho neopakovatelné hologramy & fraktály), a hierarchie je jen nástroj struktur projevu (forem). Bohužel někdo je takovej tydýt, že se buďto pokládá za odstupňovanou bytost nebo za bytost polarizovanou (světlo proti tmě), což tvoří realitu postavenou na hlavu. A mezi tou zdrojovou a zrcadlovou realitou se to mlátí.

   1. Sycak

    Chapu, ze se tu ted ten rozpor projevuje tak, jak rikas.
    Chapu ty principy, ale z lidskyho hlediska mne zajimaji i ty mechanismy a dost konkretne bych je rad pochopil.
    Ja nechapu, jak Ti autori vsech tech teorii na to prisli. Kazda teorie je pomerne promakana a ma svoji vlastni logiku. To nenapises za par dni. Myslim teorii o dute zemi,o 7 obalech zeme (sfery vplyvu), o draci populaci na zemi, o 15D vrstve vesmiru a mnoho dalsich. Ty teorie maji nejaky prunik, ale dost si protireci. To normalni clovek neda, neco/nekdo ho musi inspirovat.
    Ja nejvic verim pohadkam a jejich skrytemu poselstvi.

 10. sandra

  ahoj River
  Tak peknou dovolenou, at si ji uzijes na maximum,
  Mam to podobne, taky tu jen ctu clanky a komentare, moc se sama nevyjadruji, protoze me to chodi i z tech komentaru ty me odpovedi co potrebuji
  River mam otazku, ty jeste jis maso ? smile
  Pred asi 2 mesici se tu psalo neco o schuzce, ze se sejdeme na Vaclavaku,, kdy to bude? Nebo uz z toho seslo ?
  pekny den sandra

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Pokud jde o mě, tak jsem rád že lezu. smile

   1. Sycak

    Jojo, o tom setkani jsme mluvili. Pockame, az na to bude mit Martin chut. Na ten Vaclavak by se mu z Hradce blbe lezlo po ctyrech.

    1. sandra

     ahoj Sycaku
     a co teprve pak do Hradce zpatky, to je do kopce smile
     Tak pro me za me, setkani muze byt v Hradci, me osobne je to jedno,
     pekny den

     1. Sycak

      Ja klidne taky dorazim do Hradce smile . Takovejch hodin, to se mne bude blbe rano vstavat,

      1. ŽeruHmyz (Autor)

       Mně momentálně přijde úplně absurdní se setkávat jen tak na pokec, když se mezi sebou melou dva matrixový kolosy a 99,999 % lidstva nic netuší. laugh Ale situace se mění každým okamžikem.

  2. river

   Ahoj Sandro,
   no vida, jak se nám to tady pěkně rozjelo. Všimla jsem si, že jak já napíšu komentář, tak se pak pěkně rozjede diskuse yes . A velmi zajímavá. Hodně pocitů, dojmů, ale fakticky ověřitelných – viz tabulka Kp indexu v úvodu. Tak vysoko už ten červený sloupeček jednou byl, myslím letos.
   Sandro, maso jsem jedla velmi výjimečně, např. jsem v Itálii ochutnala šunku, ale poslední měsíc se mi dělá šoufl i z obrázku masa v letáku, jak tam vidím tu flákotu a hned vidím to živé zvíře, z kterého to je. Také jsem např. moc nemusela psy, trošku jsem se jich bála, vystartoval na mně velký pes, pejskaře jsem nechápala a teď mně něco „nutí“ sledovat stránky Hope for paws, jak lidé zachraňují týrané psy. Je to síla, ale zcela jsem obrátila a byla bych schopna vykoupat prašivého psa, sice v rukavicích,ale uvažuju o tom, že budu pomáhat v útulku. O venkovní kočky se starám, léčím je, krmím, to mi nedělá problém.
   Jo ty myslíš ty řízky, co si jako beru na cestu? To byla parodie na Škopkovou z 3.dílu Slunce, seno…jak jeli do Itálie. Beru si bagetu s goudou, cuketový chleba s ořechama a minirajčata yes . Karlovačko bude také bez alkoholu, ten nesnesu vůbec.
   Jak přijedu z dovči, tak doděláme vinobraní, 7.10. máme sraz spolužáků a jinak mám volno, sice do Prahy hodně daleko, ale mohl by být výlet tak 14.10., podle toho, jaké bude počasí. Nevím ale, zda to stihnem. Též čuchám véééélké změny. Počasí a tak.
   Jak píše KaRaYaSaYaTaAaLa, včera jsem si musela lehnout, měla jsem balit a nešlo to, tak jsem byla unavená.
   Všem velký dík za komentáře, hlavně Martinovi za jeho práci. Fakt do oceňuju a velmi si tě vážím. Prostě tě mám ráda.
   S úctou River smile

   1. Sycak

    Uzij si to tam. Taky jsem Ti skocil na ty „rizky“ smile . Nealko Karlovacko jsem nikdy nepil, ja si davam radsi normalni.
    Kazdy to pocitujeme jinak ty erupce, Bovise atd. Ja to pocituju fakt minimalne, uprimne vubec, Ale tohleto s tema erupcema a vlivem na lidi asi bude pekna kachna.
    Vsechno tady na svete je strasne slozity na pochopeni a ja si vazim Martina, ze to chce cely rozklicovat. Diky Martinovi mam zase kus mozaiky doplneny. To, ze spoustu veci nechapu je az druhotna vec. Predpokladam, ze to Martinovi nevadi, mne taky nevad, ze ne vsechno chapui

 11. Sycak

  Tak si to tam uzij. Byl jsem taky 14 dni na dovce, vypad jsem od internetu a spousta veci se mne v hlave srovnala.
  A Martinovi diky za hezky cteni. Taky sem chodim casto, ale uz komentare moc nepisu.

  1. river

   Díky Syčáku, na jednu stranu to bude náročné, cesta a tak, ale na druhou stranu jak píšeš, žádný internet, čas pro sebe. Jedu cvičit s partou žen, předpokládám, že muži tam budou akorát řidiči autobusu. Bere mně sebou kamarádka, ostatní neznáme, ale já jsem družná. Budu u svého oblíbeného živlu – moře, spousta kamenů….dám vědět, co se mi podařilo, např. dát si nohu za krk…, tak nějak cítím, že mně čeká i nějaká práce smile
   Ahoj River

 12. river

  Zdravím vás všechny, díky Martinovi za skvělé články. Jsem pořád zde, pilně čtu, jen se tak často neozývám. Poslední měsíc jsem věnovala létu,slunci, cuketám, rajčatům apod. No a nyní jedu k móři,čili ten první obrázek koupající se dámy je pro mně velmi aktuální. Slušivý klobouček mám, a též inspiraci, kterak si vybudovat také pozadí, to bude chtít hodně dřepů a výpadů, také turistických túr, hory budu mít také blízko. Čili ten druhý obrázek pohoří je stejně k věci, jako ten první. Dnes balím plavčičky, ňáký ty řízky, ať mám celý dopolodne po příjezdu co jíst, potvory z moře vytažený nejím.
  Velmi se mi líbila v článku pasáž nad tím obrázkem hor….aspoň budu teď mít víc času na sebe, to se to bude ladit ten vnitřní radar. Fláknu sebou na deku, po ruce Karlovačko, sem tam si zahopsám do móře, ačkoliv počasí už nebude asi tak letní jak bývalo. Pojedu tisíc km na jih a v podstatě tam má být počasí jako u nás, takže si nejsem jistá, jestli nejedu na sever….však to znáte, jdu na sever, jdu na jih…… smile
  Budu oslavovat Život, ještě více než nyní.
  River

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *