Pro stromy nevidět les

/1/

Uskupení navzájem soběpodobných živých prvků (podobné přitahuje podobné), ale i soběpodobných v rámci každého jednotlivého prvku (jedinec je autentický, originální, sám sebou), tvoří optimální, inteligentní, léčivé  morfogenetické pole. V reverzním prostředí obzvlášť, kde je regenerace (doslova scelování) žádoucí, hraje tvoření integrovaných, sebevědomých kolektivů zásadní roli, pokud jde o další možný vývoj společenství, v našem případě pozemského lidstva.

 

Nejsme žádní solitérní jedinci. To platí možná ve Fantom-Matrixu s jeho na hlavu postavenými pravidly a non-empatickou umělou inteligencí, neschopnou „živě dýchat“ (tritonálně fázovat). Každý z nás je sice jedinečný a neopakovatelný, ale jinak jsme od přírody jedinci družní – potřebujeme zdravé, životem tepající prostředí svobody, lásky, klidu a štěstí, tak jako ryba potřebuje vodu… To však stále není celé.

Když tak sleduju situaci (ohledně probíhající „transformace“/“vzestupu“, respektive procesu energetického a duchovního čištění), je to opravdu buďto na jedné straně samý osamělý samorost nebo, a to hlavně, samá skupina orientovaná světelným a láskyplným směrem (viz Facebook a další komunitní sítě).  Tyto skupiny ale jako podle kopíráku úplně postrádají skutečnou akceschopnost, skutečnou razantní SÍLU a pravou VŮLI; jejich zakladatelé nebo nějaké autority nemají propojené mozkové hemisféry, nejsou vůbec v kontaktu s nulovým (trinitním, omnipolárním) polem – což jinými slovy znamená, že tam úplně chybí to hlavní, faktor ŽIVÉHO Zdroje. Jedinec sám sotva něco změní a skupina založená na sebeklamu také nic nezmění.

 

Dokonce i když fungujeme jako integrované krystovské bytosti, tak to stále ani zdaleka nevyjadřuje náš bytostný potenciál. Jak už jsem párkrát zmiňoval, predátoři sebe sama pokládají za bohy a svou moc posilují černomagickými rituály (SRA). Jsou to egomaniaci a psychopati/sociopati bez soucitu a empatie. Je to jednoduše o tom -PAT-, patologický (pathos znamená mj. muka), nenormální, v šachu to známe jako nemožnost pohybu (přeneseně obrácený tok energie). Filozofií těchto entit je mrtvý život, jsou to technokraté posedlí genetickým experimentováním a jejich agendou je transhumanizmus a UI (umělá inteligence). Chtějí Ducha Svatého (v tom smyslu, co to opravdu znamená, viz níže) nahradit bipolární krypto-sadisticko-nekro-kybernetickou-korporátně-spirituální kvantovou étericko-astrální počítačovou supersítí.

 

The Eternal INTERNAL Flame of ManU (Holy Spirit) energy at the center of the Cosmic Kristos Seed Atom, is often called the „Amoraea Flame„, which means „Eternal Flame of Divine Love.“ – Amoraea Flame

 

Kam tím vším mířím? Jako slova Kryst, Krist, Christos, tonální Ka Ra Ya Sa Ta Aa La apod. souvisí s krystalem a krystalizací (v nedimenzionalizované realitě jsme jednoduše jen živým světlem, inteligentní ultrajemnou plazmou a mezi pro a proti zde není rozdíl, proto často zmiňuju princip „pekelného kresleného filmu“, je úplně jedno, zda je zde někdo „krystovský“ nebo „antikrystovský“) a být krystovský znamená prostě být normální, celistvý, božský (a je to pouze a jedině o zákonu jednoty a strukturách věčného života), takže lze zrovna tak použít úplně jinou terminologii a bude to totéž (symboly jsou ve skutečnosti plastické-holografické objekty), neboť ve skutečnosti nejde o literu, nýbrž o ducha, nejde o formu, nýbrž obsah a záměr – tak naprosto stejně to samozřejmě platí i zrcadlově. PsychoPAT je prostě psychopat, někdo bez EMpatie (kdo nemá to elektrické a magnetické v dynamické rovnováze). Nepochopím, proč se na tomto místě používají přívlastky jako „satanský“ nebo „luciferský“ (čímž se to formálně externalizuje). Pak to totiž vypadá, že spolu bojuje Kristus a Satan (krystovský Zdroj a satanský Antizdroj), úplně stejně jako to tvrdí náboženství, channelingy nebo pomatenci z New Age (spousta lidí ze slova Antikrist tak akorát prská smíchy a pokládá to za televizní postavu). Ve skutečnosti na sebe však narážejí prostě ZDRAVÝ a CHORÝ systém, nemá to žádné jméno, jde čistě o princip, jednotu a nesmrtelnost na straně jedné a dualitu a umělost na straně druhé. Podle mého názoru paraziti (dravci, vetřelci, predátoři) to SAMI CHTĚJÍ, aby se jim říkalo satanisti a abychom se hrůzou třásli před Luciferem a měli strach už ze samotných slov a vytvářeli si nesmyslné asociace. Nikdy nejde o nic jiného, nežli o energeticko-myšlenkové pole, působící souladně a synchronně s celkem nebo naopak nebo něco mezi tím. Není na tom vůbec nic složitého. Všechno je energo-myšlenkový konstrukt. Čerta starého záleží na tom, jak to nazvete – vždy jde pouze o to, co to dělá. Proto musím říct, že naprosto nesouhlasím s postojem, že „Satan is a Colossal Parasite„, neboť to pouze napomáhá vytvářet egregor; v některých věcech se, čistě podle mého názoru, některé strážcovské informace hluboce mýlí…

Když pominu pár úletů jako například nesmysl o androidech (viz dále odkaz) a některé další trochu přehnané věci, neduální přírodní satanizmus mi přijde jako ekvivalent krystovské filozofie a ti skuteční satanisti (kteří jsou ve skutečnosti nesmlouvavými strážci zákona jednoty, i když to asi moc lidí nepochopí) jsou jedni z nejsvobodnějších jedinců a jsou PRAVÝM OPAKEM parazitů („Satanismus je učení, které obsahuje složku filosofickou, rituální i duchovní a přiznává potřebu všech těchto složek pro přirozený život a zdravý rozvoj člověka. Chápe SATANA jako hybný faktor v přírodě, ducha pokroku, inspirátora všech velkých počinů, které přispívají k rozvoji civilizace, ducha revolty, která vede ke svobodě jednotlivce.„).

 

Není to nakonec tak, že některé strážcovské kolektivy v některých případech jedním koncem pomáhají eliminovat distorzní systémy na fyzikální úrovni, aby to druhým koncem na zhmotňující se nefyzikální (v informační rovině) opět nevědomky vracely zpět? Oddělený krysto-satanský koncept automaticky tvoří egregor. NEODDĚLENÝ všechno léčí a opravuje.

 

Komická vložka. Koho někdy „nemístně sere“, jak si některé texty zde na tomto webu někdy nehorázně odporují, ať si přečte co říká Osho, podle mnohých jeden z největších mudrců, který si v každé větě klidně odporuje tam a zpět a další den řekne pravý opak. Mně se naopak chce blít z bezesporných koncepcí, které robotizují existenci (čestnou výjimku tvoří Kryst-kód, zdrojový program musí držet stoprocentně).

 

Nebyla nakonec vzpoura jistých entit proti Zdroji či zákonu jednoty pouze zbytečným bezhlavým utržením se ze řetězu? Jak to tak sleduju, vzbouřencům ve skutečnosti nevoněla odvozená DEFINICE Centrální Inteligence, nikoliv Centrální Inteligence samotná. Vadila jim interpretace a filozofie Tvůrců. Vzbouřili se proti všemu, co tito dotyční Tvrůci představují. Takže nejprve Tvůrci chybně interpretovali Centrální Zdroj a poté na to vzbouřenci reagovali opět chybným způsobem. Děje se to vlastně neustále. Je to celé o té CHYBĚ. Smyslem života není vzestupovat a být krystovský, to je vymyšlená koncepce určitých zdrojových individualizací v rámci tohoto Stvoření. Není to SKUTEČNÝ OBRAZ podstaty Centrálního Zdroje. Přinejmenším je velmi neúplný. Pohyb systémem realitních polí je jen hra, nic víc. Smysl spočívá ve souvztažnosti všemožnosti (přízrak fantazie) a všepohybu (láska, vůle), v prorážení bariér paradoxu – rozšiřovat manifestační akční rádius Věčného Principu Jednoho, tím že se zdánlivě neslučitelné a rozporuplné spojuje do rovnováhy.

 

Existují myriády supersvětů, v tomto konkrétním mnozí evidentně div přišli o rozum – bude to jistě nějaká velká výjimka (anomálie)… Náš supermatrix je jen tečkou v širém Oceánu Snů.

 

Nejsme pouze krystovské bytosti, jsme bytosti fantazie, jsme bohové.

 

„Zero Point God Matrix Field, the source of our genesis. The central point of union within our Universe projects itself through the Threefold Founder Flame Fields of the 13D-14D-15D Rays (Mother Arc, Father Arc, Christed Child) to create the prism of multidimensional life throughout the Universal time and space fields.“ – Zero Point Field

 

Mnohdy výrazy Christos či Kryst/Krist apod. znamenají produkt rodičovského elementu (fraktálu vyššího řádu) a je nesmysl zůstat v tomto bodě trčet.

 

/2/

Situace je v mnoha ohledech alarmující. Čím větší nesmysl a nižší reálná duchovní hodnota, tím vyšší úspěšnost a sledovanost – železné pravidlo lidstva tohoto světa. Ještě snad víc zarážející je, že se proti tomu nasazují vesměs stále tytéž nefungující páky. A jakmile někdo přijde s „kontroverzním“ FUNGUJÍCÍM řešením, tak je většinou automaticky „zakázán“. Musí se přece stále opakovat a používat totéž, tak jak to je „předepsané“. Je vidět, že vlastně nemají ponětí, kdo anebo co je ve skutečnosti Centrální Zdroj, ona pohádkově fantastická inteligence; fyzika a duchovno nejsou ANI ZDALEKA všechno.

 

Podotýkám, že si vylévám srdce a kritizuju ne proto, abych zpochybňoval základní fyzikální a duchovní pravdy nebo bojkotoval agendu Tvůrců (strážcovských kolektivů), ale spíš právě naopak, abych pomohl do toho vlít život… ZÁKON JEDNOTY je totiž mnohem geniálnější, než to napohled vypadá.

 

„Kdo jsou tito příchozí? Podle důvěrných materiálů to jsou cestovatelé z budoucnosti – zástupci Guardian Alliance. Jaký je účel jejich příchodů? Opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince.“ – Výzva z budoucnosti

 

Nejde pouze o chybu na fyzikální úrovni, ale v první řadě rovněž na té nefyzikální. Jde zrovna tak o schopnost kompaktně organicky vytvářet struktury věčného života, jako o to stoprocentně „vykrývat prostor“ nehmotné roviny. Všude spousta úžasných chytrostí, ale nikde ani slovo o problému s temnotou, která, pokud neexistuje na nehmotné-konstruktivní úrovni, zákonitě existuje na té zrcadlové, hmotné-destruktivní.

Kdo použije výraz typu HellKryst, tak je okamžitě jasné, že to je „zlý démon“… Kdyby v naprosto stejném textu bylo místo toho AngelKryst, tak je autor náhle zosobněné nebe samo – takovíto ubozí pokrytci se zde vyskytují, kteří ani nerozeznají formu a obsah a ze všeho nejvíc jim záleží na tom, co sám o sobě autor nalhal a vybájil…

 

Jen tak pro zajímavost, zde něco na téma Krystal Star, potažmo Ka Ra Ya Sa Ta Aa La (3x7x37=777); to budou mít světloboti v tom svém uspořádaném chlívě zase jednou radost. smile

 

6 cípů, 6 trojúhelníků a 6úhelník v jednom. Určitě hned zaklepe ďábel na dveře.

 

Nebo si vezměte prostorový poměr 2:3=0,666… (představivost:skutečnost), tak každodenní a neodmyslitelná věc, bez které by ani sama Existence neexistovala. Nemá to pranic společného s konfigurací atomu (Carbon Atom), zde se bohužel jaksi míchají hrušky s bramborami.

 

AKOKALYPSA=ZJEVENÍ, ODHALENÍ

Pravda je taková, že Zdroj věčného života (založený na 12kovém systému) nerozlišuje mezi 777 a 666! To rozlišujete pouze VY (ti, kterých se to týká).

Dokud budeme rozlišovat, dokud budeme hrát tuhle špinavou „hru“, nepomůže nám ani svěcená voda a můžou nás z nebe zasypat třeba tunou krystalických holografických disků s těmi nejzasvěcenějšími naukami nekonečna. A co je s prominutím největší „prdel“ je to, že 12kový systém je zrcadlem „ďábelského“ poměru 2:3, jedná se o oktávu rozšířenou o její polovinu, tedy 150 % osmičky (krychle 2x2x2 je základní VIRTUÁLNÍ procesní jednotka) – (3:2) x 23 = 12.

Schválně, proč myslíte, že panuje taková „záhadnost“ ohledně slov typu Krysthl-a, Kryst, Krist, Christ, Christos, krystal, krystalický, krystický, krystovský, kristovský? Protože ve skutečnosti jde o křišťál a démant v jednom (princip 2v1=3; nelze lineárně vyslovit dvě věci v jedné), a tak přestože technicky je vhodný termín KRYST-kód, v nehmotné rovině jde o „neexistující“ archetyp á la DaemonKryst nebo AnteKryst, SatanKryst radši ani neříkám, abych náhodou nebyl exkomunikován smile (jinak je vědomí závislé na vibracích a dimenzích, nesnesitelně omezené uzavřeným lokalizovaným systémem). Něco nepřímo naznačuje i fenomén Double Diamond Sun Body, i když mám takový dojem, že aby nemusel někdo myslet sám za sebe a být sám sebou a protože to nemá potvrzovací razítko, tak mě všichni radši proklejí a budou dál jenom papouškovat „oficiální informace“. Položte si ale schválně otázku, na čem Zdroji-Bytí-Absolutnu nejspíš nejvíc záleží? Na tom, zda věříte VLASTNÍMU pocitu, nebo na rigidním dodržování psaných pravidel? U všech rohatých, záleží na liteře nebo na duchu, co myslíte? Koneckonců kdo jen opakuje univerzální šablonu, jak se vůbec chce spojit se ŽIVÝM Zdrojem? Spojí se tak nejvýš s hologramem, ale sotva se živým životem…

 

 

/3/

Galaktická transformace & aktivace, biospirituální & dimenzionální vzestup – vývoj situace. Žádná konstruktivní alternativní verze budoucnosti pro antikrystovský (protilidský, protipřírodní, na metatronickém kódování založený) systém, veškeré artificiální struktury se v horizontu časově blíže neurčitém vypaří do bezvědomé nicoty (Space Dust), v souladu s principy věčného života a zákona jednoty (podstata božské inteligence). Naléhavě doporučeno soustředit svou bytostnou pozornost na autentický typ reality (nesmrtelný, rajský život): dech, tvořivost, svobodomyslnost, lásku, imaginaci, přírodu…

 

Ruce pryč nejen od UI/transhumanizmu a bláznů, kteří to podporují, ale zrovna tak bedlivý pozor na (bipolární) pozlátkové duchovno (k PRAKTICKÉMU – protože teoretizovat dokáže i stroj – spojení se Zdrojem věčného života je nezbytné tritonální fázování, viz Trinity Wave), což jsou ve skutečnosti pouze dva různé konce téhož – i když to tak napohled možná nevypadá.

 

VÍCE

 

Úpadkový Fantom-Matrix – potažmo úroveň NET/Nižší Země s jejími institucemi, korporacemi, satelity a kybersítěmi (soběnepodobná kultura spodních světů) – je podobný odrazu na hladině; čím větší eskamotér, tím delší je životnost odrazu. Ve srovnání s Kryst-Matrixem struktur věčného života (fraktální Vyšší Země) jde však o počínání šílence, který se zdokonaluje ve schopnosti resuscitovat a recyklovat mrtvou realitu, která se sama svou parazitickou vnitřní podstatou odkazuje k zániku.

 

* * *

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Součástí integrovaného SVĚTLA je hra na temnotu (s důrazem na slovo HRA); pravá zdrojová či krystovská bytost není žádný nemastný neslaný idiot (pámbíčkář, „duchovňák“) beze smyslu pro zábavu, humor, umění, dobrodružství či erotično. Ono konstruktivní, elektrizující, blahodárné, vzrušující, smyslné „temné“ existuje (a existovat MUSÍ) z toho důvodu, že na úrovni ryzí esence jsme androgynní, nepolarizované (antehmotné, neutrální, neduální) entity – zdravá existence v dimenzionalizovaném prostředí, založeném na interakci přechodně fázově uzamykaných/odemykaných pohybů a protipohybů („tanci“ neutrálních, pozitivních a negativních vln, částic, polí, nábojů…) je bez „snoubení nebe a pekla“ z podstaty věci NEMOŽNÁ (řekl bych, že čeština a angličtina plní funkci určitého hypotetického mostu či rozhraní mezi Fantom-Matrixem – což je něco jak ten ve známé filmové trilogii – a Kryst-Matrixem; viz slova jako „hell“ & „peklo“, HE/11 & „péct“ realitu, pečovat nebo nebe-z-pečný). Proto je falešné nejen například obecně rozšířené sluníčkové New Age ezotericko-spirituální hnutí, ale bohužel i různé pozitivistické, rádoby duchovní či dokonce technokratické výklady strážcovské kosmologie (původní materiály zakladatelských inteligencí tohoto koutu Stvoření: viz Cloister Dora-Teura disky, Alhumbhra disky).

Bohužel téměř ve všem existuje rozdvojení (verze/reverze), existují andělé i padlí andělé a zrovna tak například praví i nepraví draci (pokud někdo podporuje umělou inteligenci, je jasné, pro koho pracuje, i když je také pravda, že bez boží jiskry/věčného ohně/živého světla je „umělá inteligence“ všechno, což je ale věc zcela odlišná):

„Uluru je silový bod pro Celosvětovou Síť spících a neaktivních pradávných bran, systémů nebo rozboček a byl tam „umístěn“ jako signální znak přímo Božskými Stvořiteli tohoto systému. Architekti Stvoření a Strážci Kosmického Časového Matrixu byli známí jako Královský Dračí Rod (King Dragon Lineages) a mnozí z oblasti síťového systému Aurora pocházejí z esotericky nazývané „Dračí Linie“. Strážci říkají, že Uluru tam byla umístěná Dračími rasami sousedního Vesmíru. (Toto si nepleťte s rasami Drakoniánů z Orionu nebo s Reptiliány). V první řadě se používá na spuštění nové úrovně Systému Obloukových Bran na Planetě.“ – Mateřský Oblouk – Lisa Renee – Duben 2010

 

* * *

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Temnou, ve smyslu škodící či ovládající (nebo umělou), bytost Centrální Zdroj vůbec není schopen stvořit; tvoří pouze dokonalost (jež je obrazem Zákona Jednoty – ztělesňuje Princip Jednoho). V destruktivní, temnou entitu je možné se proměnit pouze (vlastní) vinou onemocnění nebo prostřednictvím chyby nebo záměru (nezvládnutého experimentu) nějakého druhotného Tvůrce. Nikdo není prvotně skutečně temný, pokud není chorý nebo se nepřetvařuje (nebo je umělý) – řeč je o takzvané „vážné“ temnotě. Otázka nyní zní, co všechno je chyba. Na to odpovídá výše uvedený text: chybou je kromě jiného (napohled „paradoxně“) motiv temnoty úplně vyškrtnout, potlačit. SOBĚ-podobnými nás činí právě to, že ZVLÁDÁME (bez zapojení vlastního ID se zdrojový program vůbec neaktivuje) a co chce kdo zvládnout ve schématu světlo:světlo? To je nám předhozeno úmyslně, abychom nepoužívali samostatné myšlení a cítění a ODDĚLENÁ temnota z nás mohla ždímat energii. Pravá zdrojová či krystovská bytost je neoddělená, je celistvým fraktálem a hologramem Zdroje VĚČNÉHO života. To, že přechod do jiné reality není ve fantomovém světě kontinuální a ztrácíme při tom paměť (nekontrolovaná fyzická smrt), je důsledek paradigmatu oddělenosti; ne nedostatečné „světelnosti“, ale popření dynamické souvztažnosti toho přirozeně světelného a přirozeně temného. Plynulý interdimenzionální či transdimenzionální přechod (prostup či vzestup systémem realitních polí) provázejí obvykle ve Fantom-Matrixu kataklyzmatické události a je – v rámci daného prostředí – dlouhodobě prakticky nemožný; osobně mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě, když někteří „adepti“ pouze dogmaticky reprodukují jinak perfektní Svobodné učení a nevnášejí do toho žádný vlastní prvek, tolik důležitou neopakovatelnou, originální jedinečnost (ono slovo „tajemství“ se v názvu Tajemství Amenti neobjevuje náhodou – některé věci je třeba si domyslet). Proč se někdo schovává za uniformitu, pouze opakuje vzor? Protože má světlou a tmavou část oddělenou, stále ho provází strach, že je nutné být za každou cenu „vznešeně spirituální“. To je ale jako jinými slovy tvrdit, že Absolutno je vlastně takový magor, nudný patron, který z nás chce mít naprogramované bambinoty (jenže podívejte se na zvířátka a malé děti)…

 

 

/4/

Existují myriády supersvětů, prýštící z nitra Zdroje-Absolutna, dokonalé inteligence typu SVĚT. Všechno zároveň perfektně rezonuje a zároveň zahrnuje spoustu oživujících, kontrastních, paradoxních prvků či faktorů. Supersvěty mají svoje neprojevené, energetické a projevené (strukturované) matrixy a každý takový supersvět svým tvarem a pohybem připomíná oscilující či fluktující vejce/hvězdu a je stvořen k věčné existenci. Jejím jádrem je zdrojový program; jako vhodný v tomto Stvoření byl zvolen název KRYST-kód nebo také krystovská matrice, ovšem pro zajímavost slovo „kryst“ je součástí původního KRYSTHL-A; souvisí to evidentně se slovem KRYSTAL (tonálně Ka Ra Ya Sa Ta Aa La přecházející v Ka Ra Ya Sa Ta Ha La a vyjadřující tak proces krystalizace, materializace, manifestace), objevují se i výrazy jako krystický, krystar, v angličtině Krystal Star, a dále známé Christ, Christos, Krist, Kristus, kristovský už víceméně zkomolené (také záleží, z jakého konce se to vezme a jaký je časoprostorový kontext). Co na to intuice? Zdá se, že to v žádném případě zcela přesně nelze slovně vyjádřit, a už vůbec ne jediným slovem. Nač nestačí litera, stačí DUCH a právě a hlavně o tom to je. To, čemu říkáme Bůh, Centrální Zdroj, Božské Vševědomí, Absolutno či Nejvyšší Inteligence, je nepochybně Duchem.

Boží Duch je sjednoceným polem energie a vědomí, zároveň hmotný i nehmotný, reflektující souvztažnost všemožnosti a všepohybu.

Je celkem jedno, jak zdrojový program nazveme, podstatné je co je jeho podstatou a jak funguje. Kdyby se individualizovaná jiskra věčného života nedimenzionalizovala, bylo by to stoprocentně bezpečné a mnohem jednodušší; pravděpodobně také ale daleko méně zábavné. Podstatou zdrojového programu v daném kontextu je udržovat kompaktní, organickou strukturu věčného života.

 

Jádrem dokonalosti je holografický Zákon Jednoty – Princip Jednoho, a z toho plynoucí rekurze struktur věčného života (12kový systém, blueprint, Ka-tha-ra, strom života, Krystal Star, hadí síla, trojplamen, logos, geomantika…). Naneštěstí v tomto Stvoření nebyla dostatečně pochopena souvztažnost organického a virtuálního kontextu. Nelze všechno řešit fyzikálně, spirituálně a přes architekturu jednotného pole energie a vědomí. Počátkem je totiž nehmotná fantazie a na úrovni ekvivalentu silového pole vůle a láska. Pokud to je vyvážené a integrované (světlo=tma), naše anatomie funguje automaticky jako strážce rozhraní systému realitních polí (hvězdných bran, portálů), jehož jsme poměrovou rekurzí, stejně jako buňky jsou poměrovou rekurzí nás samých. Není jak, není kudy a nemá kdo do toho vstoupit, neboť vetřelec potřebuje bipolární (respektive 8kový) systém. Vzorec světlo=tma (jde o to třetí ROVNÁ SE) neznamená jen tritonální fázování, platí to i v nefyzické rovině, mezi „nebeským“ a „pekelným“ není v pravém věčném zdrojovém schématu (ve ZDROJI samotném) rozdíl. Jsem-li bez sebeklamu skutečně sám sebou, anatomie (12 DNA a celé násobky) funguje jako automatický strážce. Narušitel se tam může dostat (obsadit bránu, membránu – srv. dále vodíkový můstek, mitochondrie, synapse) „paradoxně“ jedině tehdy, když se společná vztažná základna „Krysta“ a „Démona“ (démant/křišťál) vychýlí z rovnováhy. Centrální Zdroj/Inteligence je o ROVNOVÁZE „magnetické/světelné“ lásky a „elektrické/temné“ fantazie. Zbytek jsou obvykle jenom plané řeči.

 

Je-li něco zlého (destruktivního) v rovině interakce, je to výraz chybného organického sebevytváření. V realitních polích se tak hromadí zbytková gravitace, něco pře- či podexponovaného, to pak zpětně působí a způsobuje distorzi. Ve zdravé realitě (princip holografické jednoty) se torzní pole pohybují jak mají, v souladu se zdrojovým programem, takže nedochází k nekontrolované entropii. Zlé věci na úrovni manifestace hmoty/energie vyplývají z klamného sebeztotožnění.

 

Integrovaná zdrojová identita (schopná manifestovat struktury věčného života) znamená bytí zdrojem/Zdrojem.

 

Centrální Zdroj tvoří dokonale (princip neporušené věčné jednoty je v podstatě JEDINÉ pravidlo, bohužel výrazně nepochopené), zdá se, že v některých supersvětech se však může poměrně závažného omylu (pokusu?) dopustit už prvotní individualizovaná tvořivá forma – oni takzvaní Tvůrci (Draci, Logos, Geomantikové, Praplamen, „konstruktivní peklo“) jsou svým charakterem víceméně úplně stejní jako nefalšovaná lidská bytost…

 

OPAKOVÁNÍ

Co je v této verzi Stvoření kamenem úrazu je, že vztah mezi oscilací a vibrací je řešen ve fyzikální rovině (Ec-Ka-Sha), ale zapomíná se na tu nefyzikální. AntiKryst musí nějakým způsobem existovat mimo kauzalitu – nehmotně (například na bázi vtipu nebo „vzdálené motivace“). Jak by asi vypadalo „neexistující“ pravé centrální Tajemství Amenti? Nikdo nikde v takzvaném oficiálním materiálu nemůže jen tak vybalit něco o ambivalentní povaze zdrojového programu, potažmo vědomí samotného. To si může dovolit pouze někdo nekompetentní.

 

 

/5/

Situace v tomto (jednom z mnoha) Stvoření dospěla až na křižovatku, kdy nejde ani tak o to, zda je něco pravdivé – jako o to, v rámci jakého systému to je pravdivé. Mnozí vedou boj světla proti temnotě a stále jim nedochází, že jistý multidimenzionální kosmický zločinecký gang používá pro své záměry obě strany. Tyto dravčí entity stojí na straně BOJ, na straně PROTI – je to fantomový matrix. Porazit je lze pouze přechodem do původního (Kryst) matrixu, tím že jim sebereme JEJICH dualitu. Dualita matrixů je úplně jiná rovina. Zde na naší planetě se jedná konkrétně o fraktální Vyšší Zemi a NET/Nižší Zemi, jež se sobě nepodobá.

 

MCEO

 

TAJEMSTVÍ REALITY

 • zdrojem je Zdroj věčného života, postavený na 12kovém systému, umožňujícím zachování a rekurzi struktur věčného života
 • klíčem k dokonalosti a svobodné existenci je Věčný Princip Jednoho neboli Zákon Jednoty
 • podstatou fungujícího projevu je syntéza protikladů na fyzické i nefyzické úrovni
 • Zdroj (Hyper-Existenci) lze vyjádřit pouze prostřednictvím jedinečného ID – svou neopakovatelnou identitou
 • realita je nahá, informace ji pouze tvarují a popisují
 • tajemstvím Zázraku Zdroje je krystalická uhlíková forma

 

20 Komentářů

 1. Martin Vacek (Autor)

  KaRaYaSaTaAaLa -> na Pandoře je 63+1 první odkaz pouze abecedně (tehdy jsem měl podtitul Fantastická Existence) a byl tam zařazen, jelikož jsem začal jevit známky chápání konceptu Wingmakers a „dračího“ způsobu myšlení. Jinak začínám mít dojem, že když se nepřejde na koncept NAHÉ REALITY bez nějakých nauk a kosmologií, tak se zde na Zemi ještě dlouho stane velký hovno. smile Všechno je mnohem jednodušší – jsme „zašifrované Vše v Jednotě“ a všechno je energo-myšlenkový konstrukt. Zřídlo „všeho co jest“ je v sobě obsaženým skrytým pozitivem „faktu existence“ a negativem „konstruktivního pekla/nicoty“. Hrůza zatím je, že toto chápe většinou pouze 8ková strana, která má tendenci podporovat UI, zatímco ta 12ková (original blueprint) zatím jen nesamostatně papouškuje. To poznání se musí nějak správně propojit a rozprostřít.

 2. sandra

  Zdravim vsechny
  Dnes jsem se dozvedela zajimavou informaci,
  Blizi se rok 2018, citim ze bude nejak zlomovy, nejak to tento rok k tomu speje,
  Jde o jistou posloupnost… 1918 . 1938. 1948. 1968. 1989 ( tento rok byla ta jako revoluce ale oni to o rok posunuli, protoze tam by byli 2x 8 a to neni dobre ), 2008 , Schvalne se podivejte na tyto datumy a jak byla vyznamna pro nas Cechy,
  Vidite v tom nekdo neco?
  sandra

  1. Martin Vacek (Autor)

   Ahoj Sandro,
   vnímám že by 2018 2019 mohly být jaksi „tekutější“ a celé období do 2022 (zhruba, možná 2025, kdoví) hodně záleží hlavně na schopnostech duchovních autorit se osobně změnit a vyvinout, neboť za sebou mají tisícové davy a to má obrovský vliv. Jinak z těch osmiček si celkem nic nedělám, 8kový systém je doménou Fantom-Matrixu.
   Bohužel zatím málokdo si uvědomuje, že jsme ve zdvojené realitě Nižší a Vyšší Země a že kromě Zdroje existuje i jeho fantomová verze.
   Podle toho, jaká „znamení“ jsem subjektivně vyčetl, dokonce i jeden z klíčových materiálů Tajemství Amenti byl částečně nějak přefiltrován právě tím 8kovým (black-hole) systémem, ale když se člověk pocitově vyladí a představí si upřímně, jaké by to asi mělo být, tak nejspíš lepší info (a podobného typu) nejsou.
   Když to budeme řešit z pozice „pro nás Čechy“, „pro nás Slovany“ a podobně, tak se tomu síly Fantom. Zdroje akorát vysmějou – je třeba fungovat z pozice zdrojové identity (Holy Spirit).

   1. Karayasataaala

    Ahpoj, přesně, z pozice neutrálního pozorovatele, nulového bodu(Duch, holy Spirit, ManU pole) a hlavně vnímat přes srdce. Naučit se odstranit negativní myšlenky a emoce, jako je strach, zlost…atd….prostě negativní EGO programy-A.I. řízené myšlenky mentálního těla(např. program Obět a útočník). Jinak Martine Tajemství amenti je takovej nástin pro lidi k probuzení zde „SNA=NEW AGE, EZOTERIKA, ono by to jinak nešlo, kdyby to bylo jen založený na čistým KRYST kodu ty texty a jejich interpretace pro většinu lidí s EGem a A.I programy nekompatibilní-nečitelný. Ale moc Díky za tyto materiály TA1,2 . Být v souladu se Zákonem Jednoty je podle mne to podstatné. Pochopit, že Bůh(Zdroj) je v nás a jsme to my sami a nehledat Boha – Zdroj mimo sebe a nečekat na nějakého spasitele, že nás zachrání. Jsme vším a vše je námi, jsme JEDNOTA. smile

    1. Martin Vacek (Autor)

     On Zdroj/Jednota je mnohem geniálnější, než to vypadá.
     Zástupy ezo-New Age hrozně ovlivňujou ty duchovní ikony, co samy sobě daly velká jména a sugerujou ostatním, že mají patent na pravdu. Po Zemi chodí stovky mesiášů, archandělů a podobně – ti se musej hlavně sebrat. Jak říká Petr Chobot, auru vidí i krysa. Dokonce i kdyby se v tomto světě někdo dokázal o vlastní vůli zneviditelnit nebo teleportovat, tak to vůbec nic neznamená. Klíčový je koncový Zdroj a absence sebeklamu. Oni si bohužel TA ani nepřečtou, protože je „Fantomas“ cíleně blokuje nebo jim nabulíkuje, že jsou neomylní a nejnavibrovanější na světě: „ty to přece cítíš, že ten text je podvod, nečti to – ty jednoduše víš“… Zažil jsem na vlastní zkušenost, jak se jednotě vysmívají a jen čekaj, až budou duchovně „spravedlivě“ vládnout světu a zneužívat svýho postavení. Poslali ke dnu Atlantidu a Lemurii a jsou nepoučitelní, mistři světa.

     1. Karayasataaala

      Je to stejnej problém, umělý zotročení vůdčích osobností duchovenstva, ale o to horší …. je to umělý program Duchovního EGA, odvádějící nevědomky své ovečka od možnosti prozřít….což je negativní EGO na druhou-sebeklam jak vyšitej. Jinak tímto ještě chci poznamenat, že každá návštěva stránek PAN-DO-R….CZ vás napojí na kvantové počítače a A.I. a stanete se napojenými loutkami, který kolem sebe vysílaj reverzní kody a instalace …. jsou to pěkný sračky…..udělaj z lidí nevědomý spolutvůrce – zbraně….tohle je už moc …..

      1. sandra

       ahoj Karo ( promin ze pouzivam zkraceninu Tveho jmena, ale je na me moc dlouhe smile)
       Mas pravdu, ja jakmile navstivim stranky od PANDORY ci Taj 1, tak se me bud vypne PC nebo to nevidim,
       Nekdy si rikam, ze asi vyhodim cely PC do kose, ale zase bych se nedozvedela dalsi potrebne informace, ktere potrebuji,
       Stejne je to zvlastni, jeden den plati to a druhy den ono, Neni to zadna nuda tu byt, Jsem ted na takovem kolotoci plnem zmen a deni, ze mam nekdy pekne motolice pres den,
       Nekdy nevim co si mam uz myslet, co mam delat a tak si reknu,, zpomal a nadehcni se a prijde odpoved, myslim ze toto je nejlepsi,
       Jeste Vam reknu, ze to deni po celem svete je vazne sila, Jak se Media nas snazi i preinformovat a chteji nasi mysl zamerit jinym smerem, nez co se deje,
       Nekdy si zase rikam,, ma to jeste cenu ? achjo, ale zase co by me cekalo v tom dalsim Levelu tam ze smile aspon neni nuda,
       Ja uz to asi jinak nez jako srandu neumim brat,
       peknou nedeli

       1. Martin Vacek (Autor)

        Ono si to neodporuje, že jeden den platí tohle a druhej tamto, jelikož jak furt opakuju, jsou tu dva matrixy, původní a ten experiment odpojenej od Zdroje. Ten falešnej matrix logicky musí být nesmírně chytrej, aby to nikdo nepoznal. Dobře to ilustruje tento obrázek: http://www.63plus1.cz/wp-content/uploads/2017/09/natural-vs-ai.jpg

       2. Karayasataaala

        no a co ty tvoje stránky Mertine? víš že to taky dělaj? nebo Ti je Tissa hackla reverzním inženárstvím, že z pandory je odkaz na prvním místě na tvoje sránky…..nyní to vidím docela jasně a taky cítím….nechceš to překompiulovat ve zdrojáku? smile

       3. Kara...

        dokoncre to atakuje ES stránky přes tvoje odkazy zde, jsou geniální ……..ale už odhalení…….a co je odhaleno dá se řešit……..jinak: ..co kdyby se Zdroj rohzhodl všechnu energii, kterou Black Sun Agenda-Drakoniánci atd …a jiní dravci ukradli lidem byla od nich zpět Zdrojem vzata a použita k vybudování portálu k přesunu celý MD domů a vytažení celý galaxie z napůlcesty do fantomu? nějak jsem to dneska v meditaci zahlídnul, ale nevím zda to byla naše časová osa….

 3. sandra

  Ahoj vsichni,
  Mam dotaz, Je tu neco, co mi uz delsi dobu lezi v hlave a ja to nedokazi pochopit,
  Pokud ja jsem konstrukter me reality a meho sveta, proc nedokazi zmenit nedokazi zmenit nejakym zpusobem prirodu a svet kolem me? Podotykam, ze ziji zivot tak, jak me to vyhovuje, mam hodne krasny zivot, snazim se ho zit tak, jak to sama citim, Ale pak jdu treba do prirody nebo do mesta a vidim, jak vse kolem je polozniceny, nemocny, Je nejaka moznost, ze nekdy jedinec bude schopny zmenit okolni svet pomoci myslenky, nebo to jde jen pomoci vedomi kolektivu ? Vim a citim co za tim je, znam faktory, co se deje s timto svetem a prirodou,
  Dalsi vec me zarazi . Setkavam se s tim ted pomerne casto, Kdyz se bavim s lidmi ohledne situace s uprchliky v Evrope a hrozbou 3. svetove valky, otravenym jidlem, je toho hodne, tak slysim od lidi nazor,, Ze pokud tomu nevenuji myslenky a nemysli na to, tak se to vlastne nedeje, smile
  Co si to tom myslite?
  dekuji sandra

  1. Karayasataaala

   jsou to programy EGA, který z lidí dělají ovce, které nic nezajímá a ještě to berou jako ctnost…..je to projevy napojení lidí na systémy kontroly a manipulace jako je třeba PAN-DO-RA nebo Anuův HMS. Nechme se překvapit. Řešení se začíná aplikovat.

   Ti, kteří ty myšlenky nemají dělají dobře, jelikože se odpojují z časových os, které jim EGO a jiné programy Mind control systémů a umělá inteligence ukotvují a pracují v nich-zotročených lidech.

   1. Martin Vacek (Autor)

    Časový osy a jejich světy to je teď cítit fakt hodně. Pak se prostě projde odpovídající bránou. Ego odpojený od duše je v podstatě UI (umělá inteligence), proto je tak vrcholně důležitý zaměřovat pozornost na věčnou duchovní podstatu, ovšem ne nějak pámbíčkářsky.

    1. sandra

     ahoj Martine a Karo
     Dekuji za Vase odpovedi, To jsem potrebovala tak nejak si overit, hlavne to, ze nema cenu ani smysl odvracet oci a mysl od eni tohoto sveta,
     Pokud Martin dovoli, dala bych tu odkaz na youtube na jedno video, Mluvi tam clovek o deni co se prave deje, a mluvi dost jednoduse a bez obalu smile
     https://www.youtube.com/watch?v=OC7a6RW_i84

     pekny den

     1. Martin Vacek (Autor)

      Mluví o dění na NET/Nižší Zemi, která celá spadá pod fantomovej matrix, a ten je odpojenej od úplně toho nejpůvodnějšího Zdroje (tvořícího věčný život nejen duchovně, ale i strukturálně). To je celej ten vtip, že je třeba „přepojit“ vnímání na Vyšší Zemi, která je stále pod kontrolou zakladatelských inteligencí, zatímco ta Nižší je jedna velká dezinformační mlha anebo to platí pouze v rámci rozbitých pravidel.

 4. Martin Vacek (Autor)

  Ego je mentální konstrukt jako cokoliv jinýho, je to osobnostní vrstva adaptovaná na prostředí, čili dá se říct realitní rozhraní. Problém je negativní ego, tj. jako vždy paradigma ODDĚLENOSTI, nepropojení s dalšíma vrstvama, přičemž „středem“ či „vrcholem“ by měla být zdrojová ID/entita potažmo Zdroj věčného života.
  V podstatě ego je „video-game-avatar“ a když se váha přenese na ego, tak je člověk v prdeli neboli na NET/Nižší Zemi a ve fantomovém matrixu. smile
  / Clear Negative Ego – https://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/ascension-tools/clear-negative-ego /

  1. KRYSTAL(a)

   Ano. Negativní EGO je hráč ve Hře(HMS-human mind systém), s omezenými možnostmi, ale neví, že je jen hráčem ve virtuální hře a není vůbec svobodný, je kontrolován, manipulován, řízen jako robot se zdáním, že je to normální takovýto Život zde na Zemi. VideoGAME-Život Je boj – EGA v prostředí Vězení(Static NETs-uvěznující duše v astrální rovině 4D , kdy se musí zase Duše reinkarnovat a identifikovat jako Hráč(EGO) spolu s vymazáním paměti a napojení na A.I. systémy http://ascensionglossary.com/index.php/Negative_Ego

   1. KRYSTAL(a)

    POZN. mimo téma , k dokreslení, kdo je kdo……..Satanisté si chtějí kolem řípu udělat 28.9. svoje zázemí? Zase ty pentagramy …… Myslíte že jim to vyjde? a co třeba Aquaportál? https://www.psychologiechaosu.cz/souzneni-magicke-uplnky/devitkove-nenahody-pavla-hlusicky/

    1. Martin Vacek (Autor)

     „Černý pentagon“ kolem Řípu působí jak konzerva na energii. Někdo do toho ale musí napumpovat záměr.
     Nejlíp to všechno proluftovat Holy Spiritem, podle mě dost podceňovaná záležitost, jelikož zdrojová identita je z toho vlastně vytvořená. Chce to mít ale sjednocené polarity.

 5. Karayasataaala

  hlavní překážkou rozvoje a uvědomění je program – lidské EGO. Ten program se prostě odstraní a nastane to, co nastiňuješ Martine……a to vyústí ve Zlatý Věk Lidstav se zkušeností a s integrací toho již prožitého pekla, který v uvozovkách nastane jako očistec při odhalení vzpomínek, minulosti, a pravdy o lidském uvěznění ve HŘE, která končí. Tady posílám, ještě praktickou radu před stažením do fantomu pro TY, kteří si nebudou jistí jestli je to jen další virtuální hra nebo realita, co se bude dít.(společně s 12D maharických štítem)
  Epsilon – Protection Technique
  Epsilon – protection technique

  All languages represent portions of the tonal vibration scalar – templates that make up the scalar-grid of the body’s manifestation blueprint. Written language symbols are scalar-standing – wave guides that translate into tonal vibration electrical impulse within the body’s scalar template.

  The electrical impulses emerging from oral and written language forms effect the functions of the DNA, physical body and the perceptual facilities of embodied consciousness.

  Language patterns translate into mathematical codes within the contours of consciousness and the body’s blueprint, serving as operational instructions to the body-mind-spirit system.

  The Epsilon Sequence utilizes 4 specific language symbols from the Greek alphabet to engage specific, tonal vibrations and mathematically sequenced, interdimensional electrical impulses within the body’s scalar-wave template.

  This mathematical formula for directing interdimensional electrical impulse through the body and DNA template serves to block, disengage and neutralize the inorganic scalar-frequency transmissions used in most types of visitor interdimensional implant technologies.

  This simple technique can be used any time to clear the bio-energetic field of inorganic and unnatural frequency implants and can be used in attempted abductions directly to override the bio-neurological block intruder visitors use to immobilize their abductees.
  It is unlikely that visitors, such as the Zeta, will proceed with an attempted abduction or implantation if they cannot immobilize the abductee using their standard motor-function override frequency-pulse technologies.
  This technique is also useful in blocking the dis-harmonic, disease-causing frequencies of UHF, ULF and Electro-Magnetic Emanations and energetic transmissions such as those used in HAARP, EMP and Scalar-Pulse technologies.
  1. Visualize the Epsilon Symbol in the color-frequency of Gold (8th-dimension) stationed at the Pineal Gland in the center of the brain. INHALE. Then use the EXHALE breath to move the Symbol down the Central Vertical Current of the body to the area of the Base of the Spine, in the center of the Tail Bone (where the dormant Kundalini “life-force energies” are stored).

  2. Breathe normally while visualizing the Symbol inside the Tail Bone, and mentally repeat 3 times the words “Epsilon-Phi-Beta-Phi” (a tonal-vibration “Mantra” that translates into mathematical-electrical instructions for the body’s scalar template).

  3. Use the next INHALE breath to draw the Epsilon Symbol back up the Central Vertical Current of the body to the 4th Heart Chakra. EXHALE and breathe normally while visualizing the Symbol inside of the 4th Chakra.

  4. On the next EXHALE, repeat the “Epsilon-Phi-Beta-Phi” Mantra mentally while using the EXHALE breath to expand the image of the Epsilon Symbol out of the 4th Chakra into the bio-energetic field, as if the Symbol now surrounds the entire body like an “egg” of energy.

  5. INHALE and repeat the Mantra again, then use the next EXHALE to push more energy from the 4th Chakra into the image of the Epsilon Symbol surrounding the body, making the Symbol glow bright Gold. Repeat the Mantra once more on the next INHALE and once more “energize” the Epsilon Symbol around the body with the EXHALE.

  6. Focus your attention at the Pineal Gland and once more visualize the Gold Epsilon Symbol in the Pineal, while mentally repeating the Mantra 3 times. Upon completing the Mantra, INHALE — and on the EXHALE push the Symbol out of the Pineal Gland into the bio-energetic field around the head until it disappears.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *