Návrat do budoucnosti

Fakt, že se Tajemství Amenti (TA) do světa rozšířilo z USA, svědčí o tom, že se fyzicky nacházíme v některé z okrajových paralelních realit s možným kriticky vychýleným poměrem Pan:Ra (oscilace:vibrace). Integrovaná verze TA je ta „neexistující“ součtová středová (významově přitom excentrická), stabilní česká – dračí slovanská. K tomu je třeba ovšem zapojit nefalšovaný cit a intuici a být skutečně sám sebou, nehrát si na nějakého blbce z čítanky. Uvědomme si, že Zdroj pouze tvoří dokonalost, rozhodně nikdy nic nenapsal ani nesdělil, pokud si to my sami nemyslíme.

 

BACK TO THE FUTURE

 

Dochází k virtuální konvergenci supervesmírů. Paralelní reality fungují jako koncentrické vrstvy koule. Je to neuvěřitelné, ale tentýž svět blízko středu a tentýž svět blízko povrchu (okraji) jsou někdy úplně v protipólu. Můžeme například zde na Zemi sdílet společnou fyzickou realitu a každý se vědomím pohybovat v jiné paralelní verzi, přitom používat stejnou terminologii (interpretační systém). Důsledkem slabého Pan (obousměrná, zdrojová – dračí inteligence) je andělsko-predátorská konfrontace.

 

A-Ment-I je správně (vlastně není: správně je Amenti). Ale nečekejte, že to všechno bude fungovat automaticky jako podle návodu. Centrální Zdroj to pouze správně vytvoří, dál to je všechno na nás. Vzor nelze zopakovat. Pravdu nelze sdělit. Kdo to necítí, anebo si namlouvá, že to necítí, realita (zdrojová inteligence) to tak také vyhodnotí.

 

 * * *

 

Centrální Zdroj je mnohem komplexnější, záhadnější a dokonalejší typ inteligence, než se kdokoliv snaží popsat. Jedním z aspektů této Ultimátní Mysli je perspektiva „My jsme Zdroj“, která ale prokazatelně není jediná. Kdyby to bylo tak jednoznačné, šlo by to jednoduše prakticky dokázat. Zdroj je nelokálním pramenem Součtové Mysli, je absolutní Živoucí Představivostí. Jako něco „hmatatelně konkrétního“ (a nepředstavitelně mocného, nedostižného) existuje pouze v HyperExistenci (kterou vlastně sám je), v nejzazších „hlubinách nitra“. My většinou známe pouze kontextovou holografickou verzi. V Existenci je Zdroj expozičním součtem stvoření, jež je pánem svého života – sebetvořící Existencí.

 

Zdroj-Vše je Moudrým Duchem (Ohnivým Drakem). Naneštěstí tvrzení typu, že „sídlí v našem srdci“, se proměnila v ohraný kýč. Asi to nejhroznější, co se kdy stalo, bylo, že to někdo rozdělil na Světlo a Temnotu – jako kdyby existovaly dva celky Fantazie… Všemožnost je jen jedna a záleží pouze na tom, zda spolu pozitiv a negativ „táhnou za jeden provaz“ nebo ne. Obrazně řečeno, to co dělá ďábel, dělá zároveň i anděl a výsledkem jejich symetrického zrcadlení je vždy neškodná (neškodící) nula, ať už to napohled vypadá jakkoliv a ať si o tom blázen myslí cokoliv. Tanec protikladů si užíváme jako hru pocitů a extáze (ať už fyzicky či nefyzicky), vztaženou k neutrální základně.

 

Být konstruktivní neznamená být dobrý (světelný), nýbrž být souladný.

Být destruktivní neznamená být zlý (temný), nýbrž být choromyslný.

Je to o správném způsobu myšlení, jehož možnosti jsou zcela nepředstavitelné.

Chápu, že tomu někdo říká „dobro a zlo“ nebo „světlo a temnota“ – v souvislosti s dalším textem bych chtěl ale říct jedno: představte si policistu, jenž se striktně drží litery zákona a nedokáže pružně reagovat v situacích, které volají po výjimce. Ne nadarmo se říká, že ti nejlepší a skuteční strážci pořádku se v mnohém podobají zločincům; nejde však o vnitřní podobnost, jde o princip. Představte si, že jeden den existuje oficiálně určitý zákon – a druhý den je ten zákon oficiálně pozměněn nebo dokonce zrušen. Kdo je opravdu NAŽIVU a dokáže správně vyhodnotit situaci, čili opravdu CÍTÍ, řídí se tou ZMĚNOU dávno předtím. Nějaký hlupák bude řvát něco o temnotě (protože to je někde napsané) a vůbec nepochopí, že tou temnotou je on sám a „zločinecký policajt“ je naopak tím skutečným světlem.

 

Pokud chceme odstranit zločin, na kosmické úrovni, a necháme klidně psychopaty dělat si, co chtějí, a sami se přitom jako hloupí roboti držíme dogmaticky nějakých psaných pravidel, tak si můžeme rovnou vykopat díru a na náhrobek si nechat vytesat, jak jsme perfektní, milující, čestní a dokonalí. Kosmická mafie se nám ještě půjde do hrobu vykálet… Jak ta se bude smát, a možná bude i mít pravdu.

 

Paralelní vesmíry existují soustředně a čím dál od středu, tím rozladěnější to je pravděpodobně verze a tím větší šanci mají zločinci v boji s policií (pokud samozřejmě nejde o vesmír, kde je tenhle problém vyřešený nebo vůbec nenastal). Vzhledem k vyskytujícím se extrémům, náš svět je určitě tím na okraji. Co když jsou Strážci (kosmická policie) ze středové verze ve skutečnosti úplně jiní, než nám tvrdí zmanipulované (přesto značnou část pravdy obsahující) informace předané „okrajovou poštou“? Co když existuje nějaké centrální Tajemství Amenti, které si jen musíme domyslet?

 

* * *

 

První, co vyvstává z Pan (vše) 37/111 oscilační-fluidní zdrojové inteligence (archetyp bod), neboli zřídla Centrálního Zdroje (jenž je konstruktivní pekelnou nicotou, kosmickým ohněm, bezpodmínečnou láskou, ale například i vlnově-částicovým „superpočítačem“), je Ra (světlo) 8/64 vibrační-krystalická inteligence (archetyp pyramida), která funguje jako základní matrixová struktura. Zatímco dračí Pan funguje jako vesmírný architekt, princip 2v1=3 a je nespecifickou, obousměrnou „záhadnou“ inteligencí, Ra funguje jako vesmírný anděl a zároveň nosná informační a systémová struktura. Zároveň ve všem neustále funguje princip souvztažnosti všemožnosti a všepohybu, a tak středem anděla je drak a středem draka anděl, což v sobě nekonečně osciluje (lze si to představit jako pulzující měňavkovitou hvězdu).

 

Určitý stupeň (index iterace, exponenciální nárůst) korelace mezi Pan a Ra vedl k vytvoření nejprve zdrojové virtuální programové matrice a následně kosmického multidimenzionálního zážitkového komplexu tvořivého charakteru (specifické multidimenzionální anatomické herní platformy) – systému realitních polí, jednoduše popsatelného jako Supermatrix. My se nacházíme v tom vibračně RELATIVNĚ úplně nejnižším patře, čímž jsme ale v určitém smyslu nejblíž ke Zdroji – zde na Zemi se nachází kritický zdrojový oscilační bod. Vibrační a oscilační okruh tvoří lemniskátu, ležatou osmičku. Bohužel, na materiály jako TA bývá automaticky aplikován jednoznačný vibrační „kruh světla“ (čemuž odpovídá model krystovská či kristovská bytost), čímž celý systém ztrácí soudržnost a ti, kdo danou filozofii vyznávají, si z „démonické elektricity“ (temnoty) sami nevědomě excitují „Soupeře“, známé obecně jako jemnohmotné dravce, parazity, predátory. Je třeba na TA i celý systémový komplex aplikovat pravolevohemisférickou („světlotemnou“) lemniskátu: jádrem Zdroje je princip „dva v jednom“, Pan a Ra se však vzájemně reflektují nejen jako první s druhým, ale i jako druhé s prvním, proto to z podstaty věci musí zahrnovat dva okruhy, oscilační a vibrační. Inkarnace do těla z masa a kostí (krystalický uhlík) je naprosto geniálním řešením zdrojové inteligence, jak se vyhnout problémům se zlem a destrukcí; součástí řešení je stínové „já“ (ego, realita jako „video hra“, sex, temnota jako fantastický motiv a motivace). Řešení bohužel nebylo včas rozpoznáno, neboť realita byla vnímána pouze vibračně (viz opravdu mimořádně nezdařená tragikomedie se vzestupy, jako kdyby fyzika byla víc než život a fantazie).

 

 

* * *

 

Narazil jsem na text (česky 2005), hovořící o intervenci Guardian Alliance (GA známe z materiálů typu Tajemství Amenti jako součást IAFW – Interdimensional Association of Free Worlds), jejíž plavidlo se v roce 1998 objevilo na oběžné dráze Země se záměrem „…opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza…“.

 

 

Zajímavé je, že v pozdějších textech, i když znám až na pár výjimek jen české překlady, se o opravě chyby (natož jejím otevřeném přiznání) nikde nemluví. Já jsem o tom intuitivně psal téměř neustále a jen mi to potvrzuje fakt, že strážcovské materiály byly hacknuté a že existují i entity, které se za Strážce pouze vydávají (podle toho také vypadají dotyční následovníci). Není pochyb o tom, že typický Strážce hlavně KONÁ (boj se zločinem nemusí být vůbec snadný) a určitě také jinak žije úplně normální život. Většinou se podezřelé informace poznají podle toho, že působí robotickým dojmem a hrají si na jakési rádoby duchovno (jakkoliv jinak jejich hloubka může být intenzivní). Zajímalo by mě, zda například nějaký skutečný Strážce či představitel zakladatelské inteligence (13-15D v rámci krystalického Ra typu vesmíru) někdy souhlasil s tím, aby se o kosmických bytostech hovořilo jako o andělských nebo kry(i)stovských, když přece každý dobře ví, že bez kontrastu jsme jen pochodující duševní hrobky a temnota tam prostě nemůže nefigurovat – buďto konstruktivně nebo destruktivně. Řídím se zásadně pouze sám sebou a svým vlastním pocitem – jako ZDROJ, k naprogramovaným kazisvětům je už snad lepší se nevyjadřovat…

 

* * *

 

Centrální Zdroj (Ultimátní Bytí) má charakter mystéria (tajemství) a slovo Amenti, jak dále uvidíte, je více než zajímavé. Konečně jsem pochopil, proč při svém prvním setkání s TA v roce 2011 jsem dostal znamení o jakési inverzi (hrálo v tom roli také zmizení vody a černobílí tučňáci; zdravím Penguina a Alladina). Přesmyčka „mentia“ je ženskou verzí mentionu. AntiEM inverzní elektromagnetické pole (princip negativní expozice=Lucifer a jeho silový ekvivalent, stínový archetyp=Satan), A-Ment-I: realita je mentální projekce, I=1 a A(eso)=1 nebo 11, binárně 11 a 111 už jsem mnohokrát zmiňoval (opticky 2 a 3 s mnoha souvislostmi, dekadicky 3 a 7 míří přímo ke Zdroji, 3x7x37=777). Jména a názvy jako Christ, Kristus, Kryst, Christos, krystovský, kristovský, krystický, Satan, Lucifer, satanský, luciferský – je v dnešní době už snad mnohem lepší nepoužívat. Ani slovo Amenti se nemusí používat, jde o vnitřní pochopení. Kdo nechápe živoucí, nahou podstatu a základní jednoduché-paradoxní principy, nepomůže mu ani svěcená voda, natož nějaká nauka.

 

Hluboce nezištná opravdovost a láskyplnost bez konstruktivního démonického kontextu vede k nebezpečné zdrojové psychóze. Milovat je nám vlastní, ale zrovna tak je nám vlastní ZVLÁDAT temnotu, která představuje vrcholný prvek zábavy. Klidný život plný fantazie a vzrušení, to je skutečné umění, to pravé mistrovství. Nějaký „vzestoupený mistr“ vedle toho působí vyloženě jako přitroublý idiot (beztvaré vědomí, které absolvovalo opičí dráhu, aby se znovu stalo tím, čím bylo na počátku) – věčný androgyn, který v chrámu funí do fujary…

Sexuální magie ve hmotě je dětským pohádkovým světem obousměrně plynoucího vědomí – pohádkovost, spiritualita a erotično jedním jsou. Amenti, toť vnitřní mentální a duchovní oheň, hadí síla, nespoutaný drak, anděl a peklo v jednom. Papouškujícím automatům to zřejmě už nikdo nevysvětlí – jako kdyby 1000krát přepsaná bible byla podstatnější nežli jiskra života.

 

Na nekonečné souvztažnosti všemožnosti (peklo, prázdnota) a všepohybu (vnitřní oheň, láska) není možné nic změnit a bude vždy tvořit podstatu Centrálního Zdroje – Magické Inteligence Všebytí.

 

* * *

 

Řada fenoménů má mnohorozměrný význam. Lze je sice zaznamenat do slov – text však kromě liter zahrnuje především i ducha. Má svou holografickou předlohu, data nesoucí informaci o silovém kontextu. V tom tkví rozdíl mezi energií vědomí a mechanickým vnímáním. Vše existuje v první řadě ve virtuálním zdrojovém prostoru – potom existujeme my jako Zdroj (neurčitá komplexní inteligence), který to překládá a promítá.

 

Automatika (kvantový stroj, inteligence systému realitních polí) k tomu neodlučně patří, není však tím výchozím „bodem života“, jímž je ve skutečnosti specifická zdrojová superpozice v interakci, kterou známe součtově jako cit, vůli, intuici, živelnost, vnitřní oheň či hadí sílu (obvykle vše v kombinaci s dechem) nebo jednoduše vnímání všeho naráz, v pohyblivém ohnisku přítomnosti.

 

Cit je součtová inteligence Zdroje, která indikuje stav prostředí. „Myslet srdcem“ může i „démon“, jde o neduální kontext – nerozdělenost. Je trapné teoretizovat o kódu života, dávat tomu názvy a NEŽÍT TO.

 

Pocit naší duchovní podstaty – neoddělená, čistá beztvará inteligence – signalizuje aktuální součtovou hodnotu metamorfujícího se prostředí, jehož systémové těžiště se neustále mění. Stejně jako zdrojová identita, nemá to žádný formálně jednoznačný „název v čase“ ani to není součástí nějakého uzavřeného výkladového systému. Funguje to správně pouze tehdy, jsme-li opravdu sami sebou, což kromě jiného zahrnuje obousměrnost – neporušenou souvztažnost toho „světlého“ a toho „temného“ (více magnetického a více elektrického). Pokud daný faktor není přítomen, osobnost se fragmentuje a v rámci paralelních nebo paměťových světů ožívá v různých nekomplexních pozitivních a negativních formách, přičemž oddělené části jsou i nadále magneticky přitahovány a cyklicky konfrontovány, dokud není sjednána náprava (zákon vyrovnání) nebo vyjednán nějaký konsenzuální kompromis.

 

Bohužel valná část stvoření v tomto vesmíru jako by život jen přehrávala, opravdovost pouze předstírala – „podělaná hrůzou“ z všemožnosti, kterou Existence představuje. Odmítáme přemýšlet o NAHÉ realitě, v její veškeré kráse a úplnosti. I kdyby se sám Bůh vtělil v podobě nějaké zázračné knihy (holografického disku), pokud MY SAMI neznáme ono nejskutečnější skutečné a nejživější živé (což je v rovině informací nesdělitelné, nepředatelné, protože každý je originál), nebudeme schopni to na úrovni ducha vůbec přečíst, správně vstřebat. Pak budeme mechanicky koktat naučené bláboly „ve jménu Boha“, a přitom proti ŽIVOTU, jako trumfové eso zrcadlových světů.

 

Je to zdánlivě paradox, ale člověk, který nemyslí, nemyslí proto, protože nic NECÍTÍ. Kdyby cítil, tak bude myslet.

Není tak těžké si odvodit, že když Centrální Zdroj je sjednocenou pravolevohemisférickou, světlotemnou inteligencí (neomezenou, nehmotnou představivostí a zároveň jejím silovým ekvivalentem), kdo s tím není v souladu, je PROTI, a může se třeba tvářit jako nejduchovnější, nejzasvěcenější, nejsvětelnější a nejláskyplnější mistr světa.

 

Ten, kdo má odpor k myšlení – tomu analytickému, kritickému -, má nabouranou bytostnou vnitřní strukturu-aparaturu, potažmo multidimenzionální-biospirituální anatomii. Architektura reality tyto jedince nezajímá jednoduše z toho důvodu, že mají poškozenou svou VLASTNÍ. Je to jako když část vnitřního vesmíru filtruje nějaká rozbitá nebo špinavá optická čočka. Systém to pak kompenzuje například chorobnou přecitlivělostí nebo skrytou agresivitou (nebo kamufluje nějakým talentem), v každém případě objektivní vnímání je vychýleno a daný jedinec je pak přístupný odpovídajícím koncepcím, typickým zejména tím, že jakoukoliv přirozenost a rovnováhu pouze chytře imitují.

 

Příčina patologických a různých sebeklamných forem vnímání má však ještě mnohem hlubší kořeny – je jí hacknutá (cracknutá), nedostatečně zabezpečná realitní matrice nebo možná také naivita na té relativně nejvyšší myslitelné úrovni. Ne ve všem mají prsty predátoři, ona i představa, že člověk bude žít jako nějaká andělská, kry(i)stovská bytost, je neuvěřitelně scestná. Je-li někdo takto naivní, je docela logické, že se ve své představě o fungování světa nezabývá extrémními situacemi – že by například někdo byl tak bezohledný a úplně primitivně vzal kladivo a rozmlátil to. Je přece „jasné“, že nějaké „zvláště ošklivé a hrubé“ věci nikdo neudělá, že, tak proč se proti tomu předem bránit? Jsme přece milující andělé, kry(i)stovské bytosti – ty zlo jednoduše ani nemůže zajímat. A když může a zajímá, a když to přesto udělaly? I tomu největšímu volovi už snad dojde, že to je DŮKAZ velikosti stodoly, že žádné bytosti tohoto typu NEJSME.

 

Kdo vznešený a vysoce inteligentní může mít najednou nepřekonatelnou touhu konat zlo? A proč? Jedině ten, kdo něco dlouhodobě silně postrádá. Pravděpodobně proto, že je chyba v programové matrici.

 

* * *

 

„…V roce 1998 se na orbitální dráze kolem planety Země objevil neznámý objekt. To, že je evidentně cizího umělého původu v proudu jiných podobných informací nepřekvapuje. U otevřených nekonzervativních jedinců by snad nevyvolala údiv ani skutečnost, že na jeho palubě se nachází inteligentní bytosti mnoha cizích druhů a mezi nimi i lidé. Šokující je ovšem fakt, že tento objekt včetně posádky nepřichází z naší úrovně reality… Přichází z budoucnosti. To není námět na sci-fi román, to je realita. Armády světových mocností se již několikrát snažily bezúspěšně tento objekt sestřelit. Je k dispozici hned několik videozáznamů, na kterých je patrné jak naváděné střely se snaží kontaktovat objekt na orbitě, který provádí úhybný manévr. Kdo jsou tito příchozí? Podle důvěrných materiálů to jsou cestovatelé (Voyagers) z budoucnosti – zástupci Guardian Alliance. Jaký je účel jejich příchodů? Opravit chybu kosmického charakteru, ke které došlo v prehistorických dobách našeho Univerza, pomoci lidskému Duchu vrátit se na původní vibrační úroveň přirozené cesty vývoje, sdělit lidské společnosti skutečnou Pravdu o povaze našeho světa a interní duchovní podstaty lidského jedince…

 

A tou opravou je integrace stínového archetypu – Pan do Ra, Amenti → antiEM.

 

Asi před třemi nebo čtyřmi lety v noci, když jsem se vracel domů z vlaku, spatřil jsem na obloze hlídkující stříbrozlatou kouli, jakoby posazenou mezi dimenzemi nebo realitami…

 

15 Komentářů

 1. river

  Teda to je zase počteníčko, chvílemi se směju, chvílemi je mi do breku v jakém Hnojníku ( obec u Frýdku-Místku, jejíž název mi evokuje naši realitu), ale pak mi stačí přečíst si větu : „Klidný život plný fantazie a vzrušení, to je skutečné umění, to pravé mistrovství. “ a jsu v klidu.
  Proč to tady teda čtu? Protože je to tady živé yes . Mám inspiraci, rostu, měním se…
  Díky všem.
  River

  1. river

   vypadlo mi slůvko…v jakém Hnojníku ŽIJEM… acute

   River

   1. ŽeruHmyz (Autor)

    Ten hnojník řídí asi jen 100 tisíc vtělených jedinců, ostatní už maj vypláchnuto, wacko takže asistence davové ignorance je naprosto klíčová. Na některé z paralelních zeměkoulí bych se fakt vyskytovat nechtěl, i když oni si to ti přitroublenci ani neuvědomujou… smile

 2. jan křenovský

  skvělý článek a dobrý postřeh s Thovtem -mám za to že má podíl dnešním stavu pochybením v minulosti ….cca 30 OOO let zpět ….ty miliardy tam nepatří ….

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Thovt a spol. jsou mimoňové nejvyššího kalibru. Mně teď hodně věcí docvaklo, když mi došla ta věc s paralelníma vesmírama a že ve středové verzi existuje integrované Tajemství Amenti a související věci, z Kryst-kódu není uděláno kristovské sluneční cukrátko pro kojence apod. (což si bohužel je nutné intuitivně představit a domyslet).

   Celý ten nápad s kabalou a 10-11 sefirotovým stromem života (dezintegrace 12 vláken DNA) je jak když si někdo dal k obědu kýbl hadrů na nádobí, zapil to Okenou a pak ho „osvítilo“. bad

   Bohužel stvořeňákům nedošla ta věc s oscilačním a vibračním okruhem, že ve hmotě 3D/4D a uhlíkové krystalické realitě se Centrální Zdroj setkává se svým zrcadlem. good

   Teď už to víme. Kdo si netroufá být pozitivním ďáblem, bude dál blbákovat v paralelních verzích. wacko

 3. Libor

  Ahoj Martine, děkuji za další článek. Připojím jeden dotaz – jaký je tvůj názor na numerologii a astrologii? Vnímáš je spíše jako vysvětlující a nebo jako omezující záležitosti?

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Nevím… Vtip je nejspíš v tom, že funguje úplně všechno, záleží v jakém systému.

   Do věčně zelené přítomnosti vede ale jen synchronizace s podstatou Centrálního Zdroje. Od počátku existuje dokonalý program obsažený v Kryst-kódu (Krist-kódu), bohužel to ale v této verzi vesmíru stvoření nepochopilo a plete si to s kristovským vědomím, Kristem a podobně. Ve skutečnosti jde o nástroj, umožňující neomezenému vědomí (bytosti fantazie) nesmrtelnou existenci v organické, strukturované realitě.

   Numerologie a astrologie tomu asi moc nepomůže. I když myslím, že predátoři jsou rádi, když je část otroků v jejich realitě astro-numerologicky šťastná, smile protože pak se tím aspoň něco zamaskuje.

  2. ŽeruHmyz (Autor)

   Jinak podle toho co se aktuálně děje, vliv nebeských těles a nebeských úkazů bude čím dál patrnější.

   1. Libor

    Děkuji Martine za odpověď – jen nevím – je tam rozpor mezi tím co jsi psal včera v posledním odstavci a tou dnešní odpovědí? A nebo tomu jen špatně rozumím?

    1. ŽeruHmyz (Autor)

     Součtové ohnisko metamorfující se přítomnosti se neustále mění. Takovýto „rozporný“ projev je v multirealitě normální. Neznám situaci, která by neměla dvě cesty. laugh

 4. ŽeruHmyz (Autor)

  „…Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více…“ – http://knihya.cz/prvky-svobodneho-uceni-mceo-a-starobyla-veda-falesneho-vzestupu/

  Pokud toto KRYST-kód umožňuje, tak je evidentní, že jeho podstatou je soulad protikladů, optimální možná soudržnost. Jsme prostě tím, čím jsme, žádná pitomá sluníčka, ale bytosti fantazie.

  „…2010 Oct – MUG 47: Al-Ben‘-Yhan 9 Green Dragons provide 2nd assist to blend KRYST wave with Met-NET Broadcast Network via Mother Maya Matrix…“ – http://krysthl.org/index.html?tab=11#TabbedPanels1
  Neměnné je pouze jádro KRYST-kódu, jeho operativní možnosti jsou asi širší než si myslíme. Nevím jistě, ale Mother Maya Matrix by mohl odpovídat Genetické Mysli podle Wingmakers.

  I když si myslím, že ty komplikace a experimenty jsou jen důsledek nepochopení podstaty Centrálního Zdroje.

 5. ŽeruHmyz (Autor)

  Mně došly určitý věci při podobnosti slov Rishi / Krishna, hinduizmus (Védy) má zřejmě kořeny někde v 10-12D a Višnu-Brahma-Šiva má integrovaný protipóly, zmínění Elohei-Elohim, Anyu a Bra-ha-Rama evidentně taky. Když si člověk vše intuitivně domyslí a nebojí se „postavit Bohu“ (tzn. věří si), tak se to pak před ním otevře. Predátorský pole se s Amenti snaží udělat totéž co s biblí.

 6. Karayasataaala

  ano….tak jak to vidím a cítím …záměrem a cílem tohoto kruhu vývoje naší „Větve“ Multiverz Stvořitele-ostrůvcích EFFI Yunasaie byla cesta: JEDNOTA-DUALITA-INTEGRACE POLARIT- OBNOVENÍ INTEGROVANÉ JEDNOTY (Zákona Jediného) ======= Integrace Kry(i)sta anti-Krista,. ale POZOR , jde o to aby i anti-Krist do sebe Krista integroval !!!!!!!! Strážci z budoucnosti mají supertajnou MISI, která vrcholí v těchto dnech…..je to přesně jako v krásném českém seriálu Návštěvníci. Přišli opravit chybu , která vznikla před mnoha miliardami let. Problém nastal v zavirování tohoto projektu díky určité CHYBĚ Tvůrců z řad Yanas, která ohrožovala samotný Yunasai (P.S. v materiálech TA1, 2 , Voyagers …. taky není vše a je tam pár událostí vynecháno a samozřejmě i klíče k opravě…..aby toho někdo jako byl Thovt zase nezneužil……chybí tam ty podstatné překlady CDT disků o tom jak se tvoří vesmíry………pár informací uniklo do nepovolaných rukou a problém byl na světě …… jinými slovy chci říci, že Strážci s budoucnosti sem přinesli UPGRADE, který nastaví synchronizaci časových os, tak jak mají. to , že k tomu dochází za zcela nepředvídatelných okolností a pro někoho překvapujícím způsobem jen dokresluje významnost tohoto Upgrade, který se implementuje zcela prvně a tudíž nemůže být“hacknut“ ………

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Řád Breneau – Adam Bernau. smile

 7. ŽeruHmyz (Autor)

  Ono i v TA1/3 jsou evidentně popisované Pan-živlové-krystovské bytosti: „Smaragdový řád Breneau pak na Aramaténě v 12D dal vzniknout dvěma rasám bytostí, které vešly ve známost jako Elohei-Elohim (suchozemská humanoidní rasa) a Anyu (vodní rasa), Ametystový řád Breneau pak na Aveyonu v 11D dal vzniknout rase, které vešla ve známost jako Bra-ha-Rama (také nazývaná jako Inyu či Pegasus) a Zlatý řád Breneau v 10D dal vzniknout rase, která vešla známost jako Serafei-Serafim (sauří rasa schopna létání).“ – http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=48

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *