Láska zvítězí

Zdroj-Absolutno představuje inteligenci typu „svět“ a jelikož žádné jeho holografické-fraktální vyjádření nemá z podstaty věci (na té nejhlubší úrovni vlastně nic není vně) schopnost daný „nespecifický všerozměr“ obsáhnout, některé informace nemá Centrální Zdroj (Zřídlo „všeho, co jest“) jiným typům inteligence jak přímo sdělit – musí vše samy odhalit, a tak Existence navždy bude neproniknutelným Mystériem (dalo by se říct takový Yunasai). Což je naprosto fantastické, nebo právě naopak, když na to tajemství v některých matrixech stvoření nepřijde (netroufne si dotknout se výšin; není ale „nebytí Zdrojem-Sebe“ ve skutečnosti ten největší „hřích“?).

 

Vše projevené existuje zároveň lokálně i nelokálně, běží současně ve dvou rovinách vědomí: vibračním a oscilačním procesním okruhu. Dimenzionální struktura, která nutně musí pracovat s hierarchickým modelem, má původ v prázdné nestruktuře, kde naopak žádná odstupňovanost neexistuje („všechno je jedním“). V nicotě („nikde“, což je ve skutečnosti hyperexistence) existuje polarita pouze jako potenciál (pohyb a protipohyb obsažené v pohybu-nepohybu) – má to decentralizovaný charakter a pokud to je takto nelokalizované (v superpozici), je to zcela neutrální, dokonale nejednoznačné a není o tom možné říct víc nežli to, že to existuje. Náboj (virtuální interaktivní výsledek) tohoto neduálního fenoménu, který může být čímkoliv, bude vždycky nula a jelikož to tím pádem je neškodné (neškodící), zahrnuje to i konstruktivní blahodárnou temnotu (zvládnutou či integrovanou démonickou formu; milujeme démony, „zlosyny“, filmové motivy, když to takzvaně „nic nedělá“; jak rád říkám: je rozdíl mezi ďáblem a debilem, démonem a dementem).

 

Tvorstvo si někdy dokonalost představuje velmi scestně nebo úplně naivně. Víme, že fantazii se meze nekladou, a pokud to je tedy pravda a jediným zdánlivým „omezením“ je princip jednoty (který je ale právě naopak podstatou ničím nerušené neomezenosti), co může znamenat označení typu „andělský“ nebo „krystovský“? Co jiného nežli INTEGROVANÝ, celistvý, autentický. Tedy alespoň v prostředí zdrojové reality, matrixu věčného života. Ve fantomové realitě se ze zmíněných pojmů staly karikatury a nástroje vymývání mozků a ovládání.

 

Představte si dokonalý boží krystal. Aby se Zdroj individualizoval, vytvoří napříč krystalem paprskovou holografickou síť, kde každý paprsek prochází a zase se vrací pod určitým úhlem (úhel=angle, anděl=angel). Tady máte pravý význam, co znamená andělsko-krystovské lidstvo. Jsou to jednoduše principy, archetypy. Má to integrované protipóly. Kdyby předloha nebyla s negativem v jednotě, rozpadne se to na kusy. Nekontrolovaná entropie existuje v tomto vesmíru právě proto, že spolu pozitiv a negativ přestaly správně vnitřně interagovat, komunikovat. Přitom jsou sobě zrcadlem, jsou souvztažné. Kdyby spolu světlo a temnota „netančily“, nic kromě samotného Absolutna (inteligentní dřímající všemožnosti) neexistuje. Důvodem, proč existují agresivní oddělení vnější démoni, je, že stvoření potlačuje své přirozené vnitřní. Diamant je nejen krystalem, je i démantem – ta extatická noční bouře v tom ve skutečnosti ani nemůže být neobsažená, v matrixu věčného života je to neoddělitelné jako elektřina a magnetizmus. Proč existuje smrt? Protože si myslíme, že být krystovský nebo andělský znamená dodržovat nějaké nezáživné duchovní zákony. Proč myslíte, že se zničehonic v tomto důležitém transformačním období vynořily „vznešené“ pojmy jako „kristovské vědomí“ (nebo dokonce externalizované „Kristovo vědomí“)? Abychom nehledali Zdroj uvnitř sebe, v sobě samých, abychom stále zůstávali oddělení a v dualitě. Vytvoří se sektářské zástupy vzdychajících, sentimentálních sluníčkových úleťáků a běžného člověka to úplně odradí…

 

 

* * *

 

Jádro dimenzionalizované zdrojové ID/entity, původní andělsko-krystovské formy (nejen) člověka, obsahuje uvnitř své bytostné vibrační struktury (totální signatury) zárodek či potenciál přesahující (nad rámec dimenzionalizovaných realit) oscilační verze nelokálního, integrovaného obousměrného – a tudíž neduálního – charakteru. Jedná se o takzvanou antehmotu (nikoliv anti, ale ante ve smyslu mezi či před), specifický typ zdrojové plazmy, vesmírný logos, vědomou kosmickou mysl. Souvisí to nejen s fenoménem bytostné neduality (realita jako hra, zábava, extáze), ale i se schopností rozumět či vládnout architekturou reality. Tuto „nepolapitelnou oscilaci“ (démon nespoutané fantazie, zlobivý čertík) má v sobě v „zabaleném“ stavu úplně každý – je dobré to nenechat spát na věky a v sobě to rozvinout, protože jinak se to dříve nebo později ozve jinak a jinudy.

 

Je tak kacířskou myšlenka, že Zdroj v sobě zahrnuje Antizdroj v integrovaném stavu? Co když pravé krystovství a pravé satanství je totéž a když ne, nejsou tím zač se vydávají? Jsem jediný, kdo je takto „postižený“, anebo to je prostě pravda?

 

 

Dobré je si také uvědomit, že příliš častá, opakovaná tvrzení typu „já jsem andělská, krystovská bytost“ mají asi stejnou váhu jako „dýchám vzduch“ nebo „vidím očima“ – pravá autentická realita je průzračná, nahá, bezejmenná a samoprůkazná a projevuje se ČINEM, aktivitou (ať už vnitřní či vnější), je to nikdy nekončící tvůrčí proces.

 

 

* * *

 

Důvodem, proč Centrální Zdroj tvoří původně světy, takové jaké jsou (fantastické, pohádkové), je, že on sám je Světem. Složení něčeho takového, jako je Svět, pokud jde například o druhy inteligencí a jejich interakci, je neproniknutelnou záhadou. Víme, že to „nějak je“, že to „nějak funguje“, ale to je asi tak vše.

 

Základním vztahem této Inteligence Světů je vztah vyjadřující Princip Jednoho: cokoliv=cokoliv jiného nebo z jiného pohledu 2v1=3. Slovo principium znamená počátek. Tento „počáteční bod“ je ve skutečnosti životem samotným, metamorfující se věčnou přítomností. Slovo počátek souvisí se slovy čít (vnímat, cítit), číst (předpokládá existenci pozornosti, vnitřního zraku, a samozřejmě existenci myšlení, uvědomění) a čet (ve smyslu počet). Všechny pohyby se zapisují ve formě symbolů, dat – respektive písmen a čísel. To pak tvoří Paměť čili Knihovnu, Knihu (zrcadlový svět). Vše je souvztažné a vzájemně se zrcadlí, jde to tudíž pojmout i opačně jako Představivost.

 

Ze Světové Mysli nelze nic oddělit, pouze lze vytvořit Iluzi uvnitř této Mysli, která oddělení vytváří a zhmotňuje ho. Vše je zároveň nehmotné a zároveň hmotné v případě, spojí-li se to se svým silovým (pohybovým) ekvivalentem. Problém je, že představu lze spojit i s jinou nežli ekvivalentní programovou kompozicí (matricí), což už pak netvoří konstruktivní Iluzi (kterou lze svým způsobem pokládat za kouzlo), ale destruktivní Klam (něco černokněžného). Princip Jednoho lze v našem prostředí svévolně porušit. V daném kontextu iluze se od klamu liší tím, že o tom buďto vím nebo ne.

 

Není bez zajímavosti, že entity, které záměrně klamou lidstvo (tvorstvo), jsou samy oběťmi Klamu. Jsou totiž ve vzpouře proti Centrálnímu Zdroji, respektive Zákonu Jednoty (rozuměj Principu Jednoho), jenomže ze Světové Mysli se jednoduše není možné jakkoliv vydělit. Všechno je neustále uvnitř. Idea eliminace CZ je naprosto totéž jako snažit se vymazat ze zrcadla svůj odraz, aniž bychom přitom zároveň nevymazali sami sebe – je to ten vůbec nejabsurdnější nápad. Říká se, že nic není nemožné, ale toto skutečně nemožné je. Nemůže to nebýt nemožné.

 

Přesto by bylo dobré si uvědomit, že to někdo (něco) zřejmě myslí smrtelně vážně a jeho úsilím je nastolit finální Diktaturu Oddělenosti: jedni budou na věky vládnout a druzí na věky sloužit. Rovněž by bylo dobré si uvědomit, že dočasně a v rámci určité lokality daný plán realizovat lze. Můžeme se smát, že predátoři jsou idioti – ještě mnohem větší idiot je však nepochybně ten, kdo stojí nečinně na té druhé straně a svým ignorantstvím a zbabělostí realizaci plánu umožňuje, zvláště vzhledem k tomu, jaký početní nepoměr mezi vládnoucí elitou a nevzdorujícími „ovčany“ panuje.

 

Podle informace z roku 2005, což se asi moc nezměnilo, jádro elity (Stínové Vlády) tvoří nějakých sto tisíc (vtělených) jedinců, ostatní to hlavní vůbec nevědí a také spíš slouží, i když samozřejmě s mnoha privilegii.

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

* * *

 

Nelze si vědomě zvolit něco, co v sobě nemám alespoň jako dřímající potenciál. Mohu to mít přímo před nosem, a stejně uvidím to vedle. Je to automatický zákon rezonance. Jedna věc je něco si myslet, jiná věc, zda to může opravdu fungovat a je to pravda. Nezapomeňme, že dravci jsou KLAMY, živí se svou vlastní podstatou.

 

Mnozí „pozitivně“, „láskově“ a „sluníčkově“ naladění jedinci jsou přesvědčení, že je čeká nějaký nekonečný vánoční stromeček – bez integrovaných protipólů je však absolutně vše pouhý PŘELUD, ať už nehmotný nebo přechodně fyzicky manifestovaný (dezintegrace to postupně spotřebuje, vyprchá to jako fata morgána, pohltí černá díra). Cit a empatie musí být bezpodmínečně v souladu s vůlí (zdravým sebevědomím, suverenitou, autonomním chováním) a rozumem. A temnotu nelze z potenciálu všemožnosti vymazat, lze ji buďto zvládnout nebo se dát cestou sebeklamu, která ovšem asi těžko může mířit do světa, kde klam nevládne. Bohužel fyzikální zákony lze obejít pouze v kresleném filmu, takže „andělíčkáři“ jsou nejspíš papírové postavy. smile

 

Jaká hrůza, když si jako opravdová, pravé lásky schopná bytost někdo pustí občas třeba nějaký horor, black metalovou hudbu nebo si užije odvážného sexu – navrch porce nesebeklamné vnitřní vyrovnanosti (živelnost zahrnující) a křišťálový ráj je doma. Vetřelcům jsou naopak srdíčkáři pro smích, děsí se troufalého pravolevohemisférického, světlotemného vystupování, neboť právě to je obrazem Inteligence Světů, zvané Centrální Zdroj.

 

Další život nebo životy jsou v každém případě otázkou průchodu souznějící „hvězdnou bránou“ (realitním rozhraním), ať už tou vnitřní nebo vnější, takže to chce v sobě skutečně mít to elektrické (zdravě temné, ale nikoliv dravé) a to magnetické (světlé a soucitné) ve správném živém poměru a flexibilní rovnováze. Kryst-Matrix a Black-Hole-Matrix (Fantom) jsou si sice v mnohém podobné, Princip Jednoho (neboli pravá Láska) je však výsadou pouze jednoho z nich: druhý to pouze finguje a „hraje na city“.

14 Komentářů

 1. Karayasataaala

  A-Ment-I ….. není psaná A.I. (umělotina) ……… stačí narovnat HROM-O-SVOD a 6520 se stane Pátým Světem

  1. Martin Vacek (Autor)

   To jsem opravil, ok. Správně jedině Amenti. Tenhle typ fázování (A-Ment-I a podobně) běží v 8kovém systému, dobrej objev. V Bohnicích už se radují: https://www.youtube.com/watch?v=O0NIuYqiewQ smile

 2. ŽeruHmyz (Autor)

  Co je ještě v naší verzi stvoření kamenem úrazu je, že vztah mezi oscilací a vibrací je řešen ve fyzikální rovině (Ec-Ka-Sha), ale zapomíná se na tu nefyzikální. AntiKryst musí nějakým způsobem existovat mimo kauzalitu – nehmotně (například na bázi vtipu). Proto teď furt mluvím o „neexistujícím“ pravém centrálním Tajemství Amenti. Řekl bych že v jiných EFFI (supersvětech, supermatrixech) to mají vyhmátnuté, vše stojí na Kryst-kódování, ale nehmotně není problém použít třeba termín DaemonKryst (viz vztah démant:křišťál). V Krystal Star hexagramu lze objevit tři šestky – v pozitivním, konstruktivním smyslu, stejně jako v prostorovém poměru 2:3 (představivost:skutečnost). Jakmile se tohle opomene (chyba ve stvoření), začne se to klubat v organické rovině a je zle. Pořád tu je rovina všemožnost:všepohyb. Jak jinak může vzniknout cokoliv, včetně predátora, nežli tak, že to ve Zdroji existuje jako potenciál (vlastně malá část zla je naprogramovaná i přímo v matrici, kvůli svobodné volbě), pouze stvoření to neodhalí a nezvládne – nebo odhalí a zvládne.

  1. Karayasataaala

   řešení je prosté…..je to Láska. Ta to řeší, opravuje.
   …a hlavně všechno propojuje
   v TA1, TA2 to není ideálně vysvětleno, co tím myslím…..Láska je tam popsaná dost technokraticky…Láska se totiž nedá popsat…

   1. Martin Vacek (Autor)

    To je pravda. Emerald Guardians je lepší spojit s Aurora Guardians, Lisa Renee to bere mnohem víc energeticky a esenciálně, Ashayana zase víc po stránce architektury. Proto jdou ty pásma většinou po trojicích nebo dvojicích, nesmí se to dogmaticky izolovat a uzavřít. Čím hlubší láska (opravdovost), tím širší horizont možností (fantazie). Tady je pro zajímavost co znamená skutečně Ascended Master: http://krysthl.org/Docs/1999_TangibleStructure_pg32.pdf

 3. KaRaYaSaTaAaLa

  Ahoj smile …jasně, všechno, co bylo Božské – dokonalé jen dokázali modifikovat – hacknout a zneužít. Viz kombinace naší galaktické upravené 6D energie s jejich 7D/Reverzní ze sousedícího padlého antomu Wasedaku k vytvoření technologie modrého meče AA Michaela 13D/Rev, nebo snové stavy, kdy rozdělí vědomí , unesou 2/3 do fantomu, kde promítají lidem pohádky a reverdují jejich předlohy a přeprogramovávají je, vysávají jejich energii jako vampíři aby sami měli z čeho žít. V těch textech Tajemství Amenti 2 je to moc hezky vyloženo. Čtenáři by se měli naučit udělat si ochranný 12D štít před započetím četby a studia tohoto úžasně mocného a osvicujícího materiálu k rozvoji a duchovnímu posunutí se, což je předpokladem k osvobození se ze spárů Dravčích manipulací a parazitismu a osvícení, kdo jsme a jak obrovskou máme sílu a jaké úžasné schopnosti se nám otvírají.

 4. KaRaYaSaTaAaLa

  Co se bude odpojovat? ….Věděli jste, že většina peněz jsou Černomagická satanská reverzní napojení na 4. a 11. dimenzi, kam Vás napojí a pomocí Dluhu a smlouvy a symbolů si opravňují Vás vlastnit?
  .
  .

  Black Magic Money

  Most people are not aware that the US dollar and the paper it’s printed on, is printed with hidden esoteric symbols that energetically connect into the 4D and 11D Stargate, and the ancient Egyptian timelines from the point of the alien invasion 5,500 years ago. This is to pay homage to the Luciferian Belial Suns, claiming them in the monetary system as the progenitors or owners of the human race. It signifies the prophecy or promise that at the end of the time cycle, they will return to earth to reclaim their subjects to take them to another planet. The 11D Stargate is in the United Kingdom and is where the centralized global financial control exists, hence its relevance connecting to the meaning coded into paper money.

  Many of the symbols that are printed on several versions of currency are credited to be masonic symbols, and that is also correct. However, the Masonic Lodges combined many of these symbols and the magical formulas from the later Ordo Templi Orientis (OTO) teachings of Aleister Crowley. The paper money printed for one dollar currency is a unit of magical energy that in effect is animated into a magical talisman. Among the world currencies the American dollar was set up to dominate the world market financially, by activating the units of magical energy that were set up and organized by those intending to dominate the global wealth via magical connections made with the Thothian grids, or Black Magic Grids. That information was collated into an organized black magic system at the turn of the century by Aleister Crowley. According to remote session intelligence collected and Guardian mentorship, Aleister Crowley is a key figure in cooperating with the NAA, starting from Grey Alien contact with an entity called Aiwass made in Cairo, Egypt in April 1904……. http://www.energeticsynthesis.com/resource-tools/news-shift-timelines/3056-poverty-consciousness

  1. ŽeruHmyz (Autor)

   Negativně jedou přes 4D/11D korporace (kabala, strom umělého života, NET/Nižší Země) a plejádsko-archandělské (zlatosvětelné) duchovno tomu kóduje oddělenou pozitivní část taky přes 4D/11D, černá magie jak vyšitá. Lidi si myslí, že Fantom-Matrix je jen čirá temnota a zlo, ale je to vždycky chytře rozdělené na dvě části (co funguje líp, nežli nějaký slaďoulinký andílek s kudrlinkami), které o sobě většinou nevědí a bojují spolu, a takhle dál kaskádovitě jako matrjoška. Přitom podraz lze poznat jednoduše podle toho, že v tom systému neplatí holografický zákon jednoty (a je v neposlední řadě entropický). Kryst-Matrix struktur věčného života je přitom naprosto geniální a porazit predátorskou strategii lze jedině působením z jednoho matrixu na druhý, toho sjednoceného na ten dualistický.

 5. ŽeruHmyz (Autor)

  Mele se to mezi úrovní Vyšší Země & Kryst-Matrixu a úrovní NET/Nižší Země & Fantom-Matrixu. V té první verzi se žije věčně bez přerušované paměti, cestuje se časem, paralelními světy, dimenzemi – princip Jednoty je mnohem dobrodružnější, než se zdá. Druhá verze je v podstatě takový efemérní astrální technologicko-duchovní přelud založený na klamu Oddělenosti, kde ve většině pater jedna strana neví, co činí ta druhá a elita toho využívá ve svůj prospěch. Občas to pro „poddané“ může být i docela skvělé, ale další život může být klidně opačný…
  Zajímavá souvislost – http://knihya.cz/7soucasne-prenosypreklady-desek-cdt/
  Reálně existující sci-fi smile Článek asi zítra

 6. Karayasataaala

  pěkné video od Lisy Renne……o co jde v těchto dnech probíhající válce o časové osy a Vědomí? …. https://www.youtube.com/watch?v=4XE2GKFQRQA ….. kdo neumí anglicky je tam odkaz na článek, která se dá překladačem v prohlížeči přeložit…

 7. ŽeruHmyz (Autor)

  Tady je český překlad Lisy Renee z roku 2010, asi si to přečtu ještě několikrát – http://www.kvantova-astrologie.cz/products/matersky-oblouk-duben-2010-lisa-renee/ good

  1. KaRAYaSaTaAaLa

   …ano, napsala to moc hezky ….TeĎ se ještě musela ochránit Gíza před pár dny, kdy hrozila časová osa jejího zničení dravci…. GSF!

 8. ŽeruHmyz (Autor)

  Nejsmutnější je, že si někteří jedinci myslí, že Zdroj je samoorganizační automat. Tím se pak těžiště přesune z živého ducha na virtuální konstrukt zvaný ego.
  Zdroj je vnímající, živoucí entita.
  Komické, jak systematici a logičtí upíři imitují pravou hemisféru a nejsou schopní uvědomit si tak do nebe volající věc, že za zpěvem ptáků, roztomilostí koťátek a krásou a vůní květin nebo koneckonců i původním člověkem je něco mnohem víc, v poměru asi nekonečno ku jedné. smile

 9. Karayasataaala

  …a tak to je smile jen bych ještě zdůraznil, že Lidstvo je převážně spící z důvodu manipulace a vězení virtuálního dravčího programu zvaného E-GO a tak si tyto informace jen těžko může díky mnoha filtrům a manipulacím uvědomit….když se to všechno od nich hromadně odpojí, velmi rychle přijde hormadné uvědomění a protipóly si v sobě uvědomí a propojí do Celistvosti … RA-Z-DVA …. TEĎ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *