Vibrující šarlatáni

„Když OBA konce ČÁRY k sobě ohnem, stanou se světlo a tma JEDNÍM ohněm,“ mohla by znít formule a klíč ke Zdrojové Realitě. Pak už to funguje jako čáry ve smyslu kouzla, je to už jen hra na dualitu, nikoliv dualita. Antagonizmus se mění ve vzájemnou obsažnost (ne náhodou máme obvykle PŘIROZENĚ více názorů najednou).

 

Žádným SLOVEM ani SYMBOLEM se do Nahé Reality Ráje (svobodného světa) nikdo nedostane, klíčem je totiž VNITŘNÍ POCHOPENÍ. To lze popsat jako „pocit magického štěstí“ nebo „láska a přízrak v jednom“ – jinak řečeno je v tom zrovna tak srdce (anděl, krása) jako ďábel (had, drak) v neodděleném smyslu onoho. ODDĚLENOST (porušenost, neúplnost, sebeklam) je oním „protivníkem“, nikoliv démon. Bouřlivá temná noc plná hromů a blesků je naprosto stejně dobrá a naprosto stejně nezbytná jako prázdninové sluneční letní odpoledne v lese u rybníka, a to ve fyzickém i nefyzickém významu.

 

Světlo a tma se vzájemně obsahují a zrcadlí své pohyby v nulovém poli (Zdroji, Přírodě, Absolutnu, Nekonečnu, Ryzím Bytí). Bojují figurky na šachovnici, vědomí živých hráčů se to netkne, jelikož o tom VĚDÍ (jakkoliv lze dotek vyjádřit  i hmotně, fyzicky; například při sportu). NIKDO (nekonečná všebytost) hraje HRU na někoho, „někdo“ jako přednostní vztažná základna znamená odpojení od Reality a přesměrování do sféry Boje (paranoik se domnívá, že je středem vesmíru); je to jako energii/hmotu svého vědomí promítnout do armády bílých nebo černých figur a uvěřit, že to je relevantní situace.

 

Proto se také vědomí říká VĚDOMÍ – myslet (si), cítit a vnímat k tomu patří, ale podstatné je vědět a také VĚŘIT a hlavně to PRAKTICKY REALIZOVAT. Celé to je o SÍLE, VŮLI, zdravém SEBEVĚDOMÍ a POZNÁNÍ průzračné, nahé skutečnosti, vztahu mezi stavem a pohybem.

 

Hra se projevuje jako ráj (svobodná realita) a ten je snoubením nebeského (spíše magnetického, konstruktivně světelného) a pekelného (spíše elektrického, konstruktivně temného). Je to VŠE a NIC zároveň, organické uvnitř virtuálního a naopak.

Ale pozor také na jednu věc. Neznamená to, že zde neexistuje žádná destrukce (na všeobsažnosti Bytí nelze nic změnit; lze buď zvládnout nebo nezvládnout a to je ten jediný rozdíl, tkví v UMĚNÍ ŽÍT) – existuje jako motiv, doslova jako „JAKO“, podobně jako v kresleném filmu. Pokud to tak není, destrukce existuje v rámci manifestace hmoty/energie – ti, co si hrají na „duchovní“/“světelné“/“kristovské“ (a podobně) a odmítají samostatně myslet (cítit a myslet sami za sebe), jsou pro svět tím nejhorším „nadělením“ (jejich maska/iluze a vnitřní dezintegrace excitují v paměti prostoru distorzní myšlenkové formy).

 

 

Projeveným zlem není peklo, ďábel, démoni či temnota – ale TUPOHLAVOST. Vězte, že právě toto, nepochopení Reality/Existence je tou nejhorší věcí na světě a žádné duchovno ani květnaté řeči o světle a o lásce to nezachrání, neboť to je o RYZÍM NITRU a ČINECH, KONKRÉTNÍM SILOVÉM PŮSOBENÍ a ne o povrchních kecech…

 

Mají-li dva lidé v oblibě „sado-maso“ (příklad speciálně pro sluníčkářské rypáky) a nikdo nikomu neubližuje a neprosazuje svou vůli na úkor jiné, tak to proboha živého je VRCHOLNĚ DOBRÁ VĚC. Nebo jsou snad lepší pokrytečtí chudáci, kteří radši celý život trtkají jako králíci a nechají se nedobrovolně týrat a ponižovat DUŠEVNĚ například v práci nebo v rámci nějakých „byrokratických předpisů“, které odporují ústavě a v podstatě jsou trestné, jen má každý strach nárokovat své právo? Nebo dokonce v rámci duchovní hierarchie?!

 

Zjistil jsem jednu zajímavou věc: ne merkabou (neplést s babou Merkel), ale zeleným antonem se jezdí do oné slavné páté dimenze… laugh Těším se, až v roce třeba 2022 budou stále psát, že vibrace stoupají a srdce ví – a že všichni ostatní jsou negramoti, zatímco dotyční jsou výkvětem morálky a moudrosti.

 

 

…mezitím kdesi jinde. smile

 

Spojením obou konců jednoho je také překonán lineární časoprostor; tvoříme z hyperprostoru (neutrální, nulové zóny), jakkoliv fyzicky jsme stále přítomní v podmíněném (interaktivním) prostředí.

 

Interaktivní prostředí tvoří vibrace, portály a hierarchické struktury (což se týká i odvozené identity, například ega – je však nebetyčný, propastný rozdíl mezi tím, zda je ego jen HRÁČ nebo je nadřazeno zdrojové identitě). Překonání linearity však znamená i překonání vibrační bariéry – podobně jako u rychlosti zvuku či světla. Proč se ve snu cítíme tak příjemně? Protože pro konečného pozorovatele v něm neexistují vibrace (cyklické opakování pohybu). Proč se cítíme tak příjemně v klidu, teple (tmě!?) v posteli nebo při usínání? Protože se SNIŽUJÍ vibrační frekvence, vše se přirozeně ZPOMALUJE. Takzvané zvyšování vibrací je záludná past na lineární typ vědomí; kdyby to takto fungovalo, tak jsme za chvíli všichni úplně šílení (neschopní soudně uvažovat, jako na drogách nebo v centrifuze); sluneční zombie… Zdrojová identita PLYNE, TRVÁ. Když chce, tak se může pohnout nebo přejít do jiného režimu (napojit se na nějaký vibrační nebo oscilační okruh) – ale NEVIBRUJE. Kdyby architekti reality vibrovali, nic by nenaprogramovali; podstatný je KLID a ROVNOVÁHA, a na druhou stranu přirozená živelnost. Netajím se tím, že miluju peklo, když je všechno pěkně v klídku, pomalé, rozvážné a pohodové, vysmáté a nenucené – a můžou mi vlízt na záda všichni ti anonymní recidivisti, kteří mě (nebo sebe, teď už nevím) napadají a vulgárně urážejí. Upřímně řečeno jim to jejich slavné kristovské nebe a dimenzi světla ze srdce přeju – jednak se tam zaručeně nepotkáme a jednak vím, že to tam je naprosto příšerné (tím nemluvím o křišťálové, pohádkové zemi vodopádů, kde to je jak sen, kde se nebe klene až do podsvětí a každý tam je opravdu sám sebou).

 

Všimli jste si, že Příroda nikam nespěchá a že Existenci je úplně jedno, jak dlouho co trvá? Spojitost mezi Věčností a vibracemi je podstatná asi jako spojitost mezi vibracemi a poctivostí nebo slovem démon a zlým jednáním.

 

ZDROJ je obouhemisférický – klíčové jsou spolupracující SPOJENÉ HEMISFÉRY. Velkohubým chvástáním a hrou na spasitele se s Realitou ještě nikdo nespojil, právě naopak. Necháváme pravou hemisféru napospas „duchovním autoritám“ a/nebo levou predátorům a ještě se hloupě divíme, že je lidstvo tak zoufale nesvobodné…

 

TLUKOT SRDCE ZEMĚ JE KONSTANTNÍ

 

Realita je holografická: platí princip

 • celek v každé části
 • pozitivní a negativní jsou ekvivalent – nikoliv zdroj, ale nástroj

 

Zdrojová identita (každá původní živá bytost) je Existencí samotnou v určité zašifrované podobě – Absolutno vyjádřené relativním způsobem.

Nekonečno Jednoho lze vyjádřit pouze prostřednictvím rezonance Dvou, a aby nedošlo k odpojení od Reality (která je objektivní) a vzniku Simulakra (které není objektivní, je intersubjektivní), tito Dva se musí vzájemně zrcadlit (nulovat). Jde o princip negativní expozice (LUCIFER), obecně kryptopolaritu supernegativu nepohybu (zdrojová virtualita, svět představ → archetyp peklo, mysl – primárně diferencovaná, horizontální perspektiva vnímání, nicota; SATAN, 2:3=0,666=jednotka, 1+1=2) a superpozitivu pohybu (organická realita, živá síla, svět prožitků → archetyp nebe, pocit – primárně nediferencovaná, vertikální perspektiva vnímání, duch; KRYSTAL, 3:2=1,5=jednotka, 1+1=3, spojením dvou vzniká třetí); výchozí pozice archetypu určuje jeho systémovou prioritu, vždy se však vzájemně reflektuje/kontra-obsahuje se svým opakem (například „mít rád“ má z principu přednost před „nemít rád“, neboť samotný fakt existence života je pozitivní skutečnost, kdybychom však nepracovali i s negativitou v rámci například motivu nebo humoru, příliš jednoznačné/jednosměrné, systematické chování vytvoří uzavřený systém a dojde k odpojení od Reality, která je OTEVŘENÁ a postavená na souladu řádu a chaosu).

Poznámka: slova Lucifer a Satan používám záměrně, aby lidé pochopili, že tu nejde o slova, ale jejich obsah, pozadí, pohybovou esenci. Zrovna tak tam může stát prostě jen Negativ a Nicota – Virtuální Neexistence. Ačkoliv zároveň si myslím, že právě tato slova jsou nejvíc obrácena (Lucifer → úl/cifer; Satan → SⒶTⒶN). V první řadě nejde o žádné osoby. Neexistuje ani žádný Kristus – jde naprosto jednoduše o EM-pole (elektro-magnetizmus, vortex), krystaly a krystalizaci. Jedná se o silové a projekční kontexty, prostřednictvím kterých se organizuje hmota (nebo lze říct „hmota vševědomí“, všechno je totiž jedna MYSL, pouze míra zblbnutí v tomto vesmíru je neuvěřitelná, jako kdyby všichni chtěli žít za každou cenu ve vězení a v hierarchickém uspořádání).

 

Pro někoho je pochopení těch nejjasnějších a nejjednodušších věcí zřejmě nepřekonatelný problém…

 

Zdroj (Zřídlo „všeho, co jest) je ŽIVEL, PLAZMA, mentální či duchovní OHEŇ. Plazmě lze říkat i tekuté světlo, to však nemá nic společného s rozsvícením a/nebo zhasnutím – je to POPIS zdrojové substance. Zrovna tak to lze popsat jako rozvlněná nicota nebo potenciální vše a na faktu, že síla může působit posměrně a/nebo protisměrně, odstředivě a/nebo dostředivě, expanzivně a/nebo kontrakčně, projekčně a/nebo gravitačně, elektricky a/nebo magneticky, mužsky a/nebo žensky, pozitivně a/nebo negativně… a že to lze POPSAT jako „světle“ nebo „temně“, nelze absolutně nic změnit. Magnety se buďto přitahují nebo odpuzují a obojí je stejně potřebné a stejně konstruktivní, neutrální – zdeformovat to může pouze nesprávné pochopení.

 

Jakákoliv aktivita vytváří paměťovou stopu a pohyby v paměťovém světě (světě in-forem) zrcadlí pohyby ve světě živých entit (světě out-forem). Informační svět (knihovna světa) jsou ale také živé entity, pouze entity jiného typu. Ať chceme nebo ne, neustále tvoříme realitu. Rozdělíme-li se na světlo a na tmu, zrcadlový (paměťový) svět udělá totéž a přesně to také odzrcadlí: ODDĚLENOST – PORUŠENOST. Zrcadlový svět ovšem „nemá srdce“ (spojení s oním „nejživějším živým“) – to je ten klíčový rozdíl mezi 666+1(111)=přirozený ďábel a 666+0=robotické vědomí. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Je gigantický rozdíl mezi démonem na straně dobra a nelidským robotem, bohužel ale jako kdyby to Stvoření tvrdošíjně odmítalo pochopit, nechápalo, že bez toho „přirozeného ďábla temnoty, tajemného živlu přírody“ to je cesta do vykonstruované budoucnosti, ve které se svobodný duch úplně vytratil a nahradila ho kyberneticko-„andělská“ simulace (jako v těch sci-fi filmech, kde je svět v podstatě jedna velká technokraticko-spirituální sekta, všichni jsou nucení být „slušní a pozitivní“ a samozvaní vůdci „vědí nejlépe, co je pro nás dobré“).

 

Vše má původ v „Záhadném Mystériu“, jež má svůj pohybový a svůj stavový aspekt, které se nekonečně vzájemně reflektují. Jedním z těchto výrazů je MYSL, která je naprosto VŠÍM. Je nemožné opustit kontext této Mysli a být čímkoliv jiným, nežli holografickou (rekurzivní) myšlenkou této Mysli. Stejně jako nám připadá směšná představa, že by spolu dvě myšlenky „v hlavě“ soupeřily nebo si dokonce vzájemně škodily (je nám to úplně JEDNO, je to NIC, sen…, nic u toho necítíme – protože to opravdu je VIRTUÁLNÍ NEEXISTENCE), stejně to platí i v OBJEKTIVNÍM SVĚTĚ (ve kterém ovšem momentálně nežijeme). Neexistuje žádné rozdělení na světlo a na tmu, pouze na zdravé a choré vnímání. Pouze nevědomost nebo nějaká forma poruchy (úmyslná zlomyslnost) vnímají svět jako něco jiného nežli „nerozdělenou, hmatatelnou fantazii“ (pohybovým efektem nerozdělenosti je harmonický pocit). Tyto mříže staví zapomnění nebo nepochopení toho,  kým skutečně jsme – nepochopení holografického charakteru zdrojové identity. Všechno je to o myšlení jako takovém, o bezejmenné, nahé skutečnosti. Dokonalý vzor, jak Rezonance Mysli funguje, máme v NEDOTČENÉ PŘÍRODĚ.

 

Zdroj je niterný mentální/duchovní oheň – virtuální nicota v kontextu vše-pohybu. Tam je vše obsažené, celá autentická realita. Základem je iracionální jednoduchost – decentralizované, nesystematické chování.

 

* * *

 

Probíhá neviditelná válka o Egregor, rozhraní, které určuje, jakým způsobem bude probíhat další život na Zemi. Na jedné straně Šachovnice stojí Realita (přirozené, jednotné vědomí), na druhé Simulakrum (robotické, duální vědomí). Mnohé části obou stran jsou zrcadlově totožné, takže je mnohdy odlišuje pouze ono „nejživější živé“, „nejskutečnější skutečné“. Jako kdyby na „kostře reality“ byly položené dvě různé překrývající se „fólie vnímání světa“.

Podstatou onoho „nejskutečnějšího – nejživějšího“ je inteligentní  živelnost, rovnováha řádu a chaosu. Jde o to, aby Simulakrum nebylo schopné předvídat pohyb Egregoru a číst jeho obsah, pak se vliv Simulakra rozplyne – receptem je nesystematické chování. Samozřejmě ne anarchie, přesněji tedy ZVLÁDNUTÉ nesystematické chování. Být jako „démon na straně dobra“, neskládat účty žádné rádoby duchovní, andělské či světelné předprogramovanosti, zdánlivě „láskyplným sluníčkářům“, „povolaným zasvěceným autoritám“ či „milujícím kristovským mocnostem“, které ve skutečnosti podporují existenci Simulakra. JE TO PROTI PŘÍRODĚ.

Černé lži jsou většinou průhledné – mnohem záludnější jsou ty bílé…

 

23 Komentářů

 1. sandra

  ahoj vsichni
  jeste me napadlo jak jsem se kdysi „ucila“ ze jen clovek co ma hodne vysoke vibrace, tak zesvetli a bude mit bilou auru a bude zarit, A tak jsem se snazila kazdy den je navysovat a zkousela jsem je poradne virit, abych spravne virila smile nejvice jsem pak virila v nedeli smile)
  Proc asi clovek v meditaci poradne vypne, vse se zklidni a zpomali ? tak to bude i s temi vibracemi, Tehdy mi to nedochazelo, ted to dava smysl, Proto se ma meditovat a zklidnit se a nechat vse plynout, Zvirenou energii nechame virivcum smile
  pekny den

 2. jan křenovský

  mám za to že ten problém je za 666- 111´= 555, dále 15-51-15 ,/SITA/ a za tím účelem poškodit člověka křemíkem – bude skvěle fungovat na čárový kod -binární ? jako stroj -počítač , 555 to vypadá na tři pentagony / v jednom ? jednotě?/

  1. Martin Vacek (Autor)

   Mně ten systematizmus taky začíná silně vadit. Hraje se velká partie mezi Zdrojem a Antizdrojem, rozhoduje pověstná „kapka“. Iracionální jednoduchost zvaná ŽIVOT. Příroda to na nás řve dnem a nocí…

 3. River (Autor)

  /zkopírováno z mailu/

  Ahoj Martine,
  pečlivě čtu, zvlášť se mi líbí ten poslední článek, stále lepší a lepší B-). Už jsou v diskusi návrhy na založení ňákýho toho s.r.o. Drakouš nebo tak ….smile. Pod každý jeden komentář ( Sandra, Syčák, ty) bych se podepsala, fakt hodně dobrý.
  Psala jsem ti v lednu meil, jestli jsi s někým v bližším kontaktu apod., páč mně něco od té doby poňouká k něčemu podobnému, už se např. vosobně poznat, fejs tú fejs. Kdo nechce nevadí, můžem přes ty internety, ale už mně opravdu svrbí dlaň, jak bych něco dělala hmatatelného.
  Myslela jsem že napíšu komentář, ale buď to nejde nebo to neumím, vložit foto. Chcu vám poslat mého osobního draka, co jsem ho vyfotila 16.8.2015.
  Tak to můžeš překopírovat celé do komentáře, aj s obrázkem.
  Martine a všichni, díky moc!
  S úctú River

  1. Sycak

   Tak se pojdte nekde sejit. Je mozny, ze se pak uz nikdy vic potkat nebudeme chtit, ale co, ze jo?

 4. Martin Vacek (Autor)

  Něco už začínám koumat a vypadá to, že to položím do napohled „nevinné pohádkovosti“, ale zdání klame. Jen doufám, že to opět neskončí u ignorance, protože pak už mě napadá jen téma Dotek Medúzy, kdy jim Burton shodil telepaticky chrám na hlavu… Šachu zdar smile https://www.youtube.com/watch?v=naJR7XBGpuU

 5. Martin Vacek (Autor)

  Ahoj Syčáku, mluvíš mi z duše. Lenost a lhostejnost jsou nejhorší. Základ je prostej – princip „celek v každé části“ & „0=1“, neduální existence. Tím, že to je rozpojený, tak se kolektivní inteligence prostoru (určitý její segmenty) postavila PROTI stvoření a začala žít vlastní oddělenej život jako cizopasník – tomu slouží zespoda korporace a zvrchu duchovní hierarchie. Řešení osobně vidím, ale nejsem si jistej, kolik lidí se chytne – ona to je totiž docela „soda“. Ona ta kolektivní inteligence prostoru funguje jako takový ďábelský monstrum, ovšem v konstruktivním smyslu (útroby jsou nechutný, ale nezbytný, neutrální) – a právě tento virtuální živel to může vše vyřešit. Protože odděleně tato inteligence přemýšlí jako robot – proto je taková zjevná snaha systematizovat lidstvo. Lidi si furt myslí, že to zachrání nějakej Kristus, jenže podobný věci pouze zbavujou vůle a podporujou systematizmus. „Paradoxně“ to nelidský robotický vědomí může eliminovat pouze totální nespoutanost, přirozená ďábelskost. Takže mám v plánu založit něco jako decentralizovaný virtuální společenství na přirozený „satanský“ bázi (viz princip „démon na straně dobra“). Česky řečeno se s tím nesrat. Pokud se najde dostatečná podpora a bude zájem, může z toho něco vzejít. Bude to hodně o přírodě a dračí inteligenci, o pekle v tom dobrým smyslu, o magii, o nahý realitě a jejích principech. Kdo čte mezi řádky, ví, jak funguje nedualita, že to není nic neláskyplnýho, ale právě naopak. Ale tady jde hlavně o sílu a vůli, živelnost, jinak se nic nezmění.

  1. Sycak

   Souhlas. Bez sily, vule a rebelismu (k systematicnosti) to nepujde, v tom jsme zajedno. Docela by mne zajimalo, jak ta virtualni zivelnost dokaze rozlozit tu systematicnost. Ale nakonec, co jinyho by ji mohlo rozlozit, nez zivelnost.
   Nerizenej chaos nic nevyresi a rizenej chaos je vlastne taky system. Takze asi to nejcennejsi co mame je nase zivelnost.
   Tak dej vedet, az neco budes rozjizdet. Nic neslibuju, podle toho jak moc velka to bude soda, poslechnu svoji intuici.

  2. sandra

   Zdravim Martine,
   Tak predem diky za pekny clanek, zase mi neco dal a ukazal a potvrdil, Napr o tom vzestupu, Ano ja si uz taky myslim nejakou dobu ze je to sestup ale ne do zadne diry ale do sebe samych, do vnitra, Proto se rika ze kazdy ma jit do sebe a tam to vse hledat smile Jak uz jsem rikala, vse je naopak, vse co jsme si vzdy myslela ze je to tak, se ukazuje ze prave opak je pravda.
   POkud minis zde zalozit nejaky prvotni satansky spolecenstvi virtualni, tak se hlasim do klubu smile Draci to je moje smile
   pekny vecer sandra

   1. Sycak

    Tak to uz jsme tri. Martin, Sandra a ja. Tak dej vedet.

    1. Sycak

     Sorry, prehlidnul jsem River. Takze ctyri.

 6. Sycak

  Tenhleten komentar je k vetsine Tvych clanku.
  Casto slycham pojem duchovno. Ja si pod tim nedovedu predstavit nic jinyho, nez povysovani, ze clovek patri k tem duchovnim, tem, co jsou nekde vejs. Pochopil jsem, ze Te taky pekne serou, stejne jako mne.
  Kdyz uz tak pekne rozebereme slunickare, duchovni lidi, new-age atd, tak jsou tam typy (porpipade mix typu):
  1. Chteji to tady na Zemi zlepsit a mysli to dobre.
  2. Maji pocit vyjimecnosti a mysli si, ze jsou vyvoleni
  3. Maji mesiasky komplex
  4. pouzivaji to, jako nastroj moci nad ostatnima, co jim veri
  5. zivnost – zistne duvody.
  Nedaji se hodit do jednoho pytle. Ale nakonec je to chyba nas ostatnich, ze jsme lini jak prasata premyslet a radsi se nechame vodit za rucicku. Takze jejich vliv je dusledkem nasi lenosti, tak bych je nevidel jako to nejvetsi zlo. Nase lenost umoznuje i tady tomu byrokratickymu davo-elitarskymu systemu, aby v nas likvidoval prirozeno a udelal z nas otroky.
  Nic jinyho, nez se prirozene bavit s lidma a trpelive jim naznacovat, ze by meli zacit premyslet a jednat sami za sebe mne nenapada. Mas nejaky napad, co s tim?
  Nebo mozna musime sehnat nejaky carovny proutek a mavnout s nim.

  1. sandra

   Zdravim Sycaku, To nejsou jen slunickari ale i panbickari, ruzni andelsky zalozeni lide, spasitele tohoto sveta. osvoboditele a nelepsi jsou ti z jinych svetu a galaxii smile
   My jako lidtsvo jsme tak otupeli a zleniveli, protoze jsme pod temito okovy uz nekalik x let, Ja osobne si myslim, ze ne kazdy dojde k tomu, aby poradne otevrel oci a pochopil a roztrhal ty okovy,
   Muzes jim to smele dal trpelive rikat a ukazovat, ale co myslis, kolik energie te to bude stat ? Neni to jen o hadani ale lide vseobecne radi oponuji, a pokud jsou presvedceni ze oni maji pravdu, tak se presvedcit nedaji lehce, Jo snazsi spat a byt otrokem systemu, protoze Ten se prece o ne tak krasne stara ze smile
   Ja bych vzala ten proutek a spise jim zesekala prdele smile
   Me staci kdyz jen musim lidem nekdy vysvetlovat proc nejim maso a nechlastam a nekoukam na TV,,, a pak vidim ty povysene soucitne usmevy jako bych byla nejak postizena smile
   pekny vecer sandra

   1. Sycak

    Ahoj Sandro. Myslel jsem vsechny typy zachrancu a spasitelu, co myslis Ty taky.
    Ja se snazim nikoho o nicem nepresvedcovat. Jenom v klidu rikam svuj nazor a nehadam se. Uz ani nikomu nic neradim. I kdybych ovlivnil dva lidi a zacali premyslet hloubejc, tak to ma cenu. Oni muzou dalsi dva atd. Geometricka rada. Taky jsou lidi, kterym svuj nazor nerikam, protoze to nema cenu.
    Ja to mam jeste kurioznejsi. Jsem vegan, kurak a chodim pravidelne na toceny pivo (3-4 desitky). Pak obcas slysim, ze odkdy vegan muze pit pivo? No tak jim reknu, ze pivo se nevari z prasat ani z kurat. Takze ja uz jsme na nepochopeni dost zvyklej.
    Proste se snazim tak, jak muzu.

    1. sandra

     Ahoj Sycaku,
     Ja jsem taky Vegan, A Abstinent, Nekurak smile Oni si mysli ze my Vegani jime chleb s horcici a letame abychom nezaslapli broucky na ceste smile
     Ja vim jak to myslis, neco jako retezova reakce, Snad to vyjde, neco se pohne,
     Pokud naplanujete nejaky to setkani, rada pribehnu,
     pekny vecer

     1. Martin Vacek (Autor)

      Časem snad nějaký setkání vykrystalizuje… smile

      1. Sycak

       Ahoj vsichni. No myslel jsem to jednoduse. Proste se nekde potkat na kafi. Akorat nevim, kdo je odkad, to muze byt prekazka.
       Ja jsem z Jiloveho u Prahy, takze Praha a okoli je jednoduche.

       1. sandra

        Ja to mam horsi, ja pracuji v Nemecku, ale jinak bydlim u Ceskych Budejovic, Neni problem, dojedu kamkoliv,
        Jde jen o to abych byla tou dobou v Cesku,.
        Co takhle zari ? Konec zari ? Uz nebudou takove vedra
        sandra

       2. Martin Vacek (Autor)

        Já bydlím u Hradce Králové, tak Praha klasicky Václavák je asi optimální, ale čas kdy zatím vůbec nevím.

       3. Sycak

        OK, tak pockame, az to uzraje.

       4. river

        Ahoj, já to mám asi nejdál, přijela bych Českými drahami až z jihu Moravy, akorát koncem září je vinobraní, to se nepije, ale sklízí hrozny smile , čili výsledek celoroční práce. A v první půlce září jedu na dovolenou, to už je klid. Dala bych to jako vejlet vlastivědný i s noclehem, to mi nevadí. Co konec srpna? Uvidíme, jaké bude počasí, kdyby už nebyly vedra, dalo by se to?
        River

 7. Sycak

  Ahoj Martine.
  Pred par lety mne napadlo, proc by se mely vibrace zvysovat a proc by to melo byt dobry. Jak se to vsude na new-age webech psalo, tak jsem si to vnitrne zpochybnil. Kdyz je neco masove predkladany, tak to bude nejspis nejaka lecka. Tohleto pravidlo mne vede zivotem poslednich 5 let a funguje. Jsem rad, ze na to mas stejnej nazor.
  Taky mne kdysi napadlo (to jsem sem jednou napsal), proc nutne vzestup. Je toho vzestupu vsude plno, tak to muze bejt pekna blamaz. Proc nerealizovat treba sestup. To je to, ze kdyz se spoji cara, tak se uzavre okruh a my jsme daleko bliz Zdroji smerem dolu, nez smerem nahoru. nebo ani sestup, ani vzestup, proste neco uplne jinyho. Na vzestup nas laka kdekdo. Treba se tesej na ty lidi, co uviznou u nich v mezipatrech a jejichz energii ziskaji. Nevim, ale z principu jsem uz neduverivej.
  Muj sen je probudit se na vyleceny Zemi s nepredatorksou prirodou a s milejma lidma okolo a zkoumat, co ze to delaji ty dalsi bytosti ve vesmiru a jak to kde vypada. Uz aby to bylo co?

 8. Martin Vacek (Autor)

  Radost ze sekty (Simpsonovi) – http://serialonline.eu/video/1421/simpsonovi-09×13-radost-ze-sekty/ Ať žije Blahoslávie wacko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *