V podsvětí Zřídlatoť (aneb pekelně dobrý Zvukstroj)

Člověk, žena a muž, má dar z nejvyšších: schopnost tvořit realitu a fungovat jako autonomní, zpětnovazební vědomí. Pokud tuto moc nerozvíjí – nepřemýšlí o realitě -, je jen logické, že takovýto „potenciální bůh“ musí být realitou tvrdě kontrolován. To se děje po tisíce let a je opravdu těžké si toho nevšimnout, jakkoliv si příčinu vysvětlujeme jinak. Svět řídí Osvícenci, kteří lidstvo cíleně vystavují negativním konfrontacím. To funguje jako urychlovač svobodné vůle a zdrojové seberealizace.

 

Působí to šíleně? JE to šílené…

Schválně pozorujte ptáčka, jak si svobodně prozpěvuje na vrcholku stromu, a pak frrr, v dokonalé křivce prolétne střemhlav kolem, a i když třeba duje silný vítr, s neomylnou přesností přistane na místě určení. Prohlédněte si tohoto zázračného tvora, jak precizně a dokonale a s jakou láskou a fantazií je stvořený – a člověk, ten mezitím střídá jednu masku za druhou, lopotí se v potu tváře a hraje bezduchou hru na obchodníka se životem. Není ale divu, když jsme uvěřili, že jsme „andělé křížení s opicí“ a že jakýsi fiktivní ďábel – nikoliv naše lenost a strach samostatně myslet a spoléhat se na své skutečné, vlastní pocity – je to zlo, které za všechno může…

 

Budeme-li se dál chovat jako ovce, stvoříme si osud ovcí; probudíme-li v sobě svůj potenciál, realitě nezbyde nic jiného, než to odzrcadlit. Ale zapomeňte na jedno: na sociální, politické či ekonomické úrovni svobody nelze dosáhnout. V tomto ohledu je lidstvu třeba vládnout, ne ho osvobozovat. Falešná svoboda božské bytosti by měla daleko horší následky nežli její současná relativně vysoká (a rozhodně nenáhodná) nesvoboda.

 

Svobody lze dosáhnout pouze v oné pravé duchovní rovině, v rovině zdrojové identity. Všimněte si, jak jsme promyšleně sevřeni – na jednu stranu je cílem vytvoření jednotné světovlády, na druhou se to stále víc „tlakuje“ (jako v parním hrnci). Co si zvolíme? Čest, hrdost a statečnost, nebo lhostejnost, podřízenost a zbabělost? Život v souladu s přírodou a duchem bytí, nebo to druhé, potupné a ubohé… – ale „ne zase tak hrozné“, však „ono to nějak dopadne“ a „co já malý zmůžu?“…

 

* * *

 

Globálně jisté, podle mého názoru, je snad jen to, že bude vždy zavčas odvráceno to nejhorší (u nás v ČR/SR si ještě můžeme gratulovat) a že technologický pokrok půjde mílovými kroky vpřed. Podle amazonských šamanů zhruba do roku 2021 (není to nic fixního) se Země bude koupat v přílivu kosmických energií – to je zvláště od roku 2014 velmi citelné, unavující a znepříjemňuje to normální fungování. Zároveň ale máme dočasně zesílenou pomoc a ochranu a lze to pokládat za významné Pole Příležitosti.

 

Není od věci také upozornit na okolnost, že kromě Osvícenců a lidstva se zde jakoby „křížem“ vyskytují i jiné dvě síly, já jim říkám toxická predátorská inteligence a arogantní andělstvo a definuji je jako myšlenkový odpad (jsou jako narkomani: když dostanou dávku, nikdo na nich nic nepozná, ale kdybyste je potkali během „úvodního dne detoxu“, neuvěříte vlastním očím, jakému slizu jste celou dobu věřili).

Všechno je myšlenka a pohyb, což situaci výrazně zjednodušuje. Nemusíme tudíž věřit vůbec ničemu, protože pohyb a myšlenka to bude stejně vždycky. Někdy kolem 2022 a dál (což může být ale klidně interval 2050 – 2100; pro ulehčení duše, zrovna tak to může být zítra, i když asi ne) není vyloučen nějaký otevřený kontakt nepozemského rázu. Pochybuji ale, že ignorantské ovce – pro které je mentální otroctví „snesitelnou součástí života“ – budou někoho zajímat (kromě VLKA)…

Komu vrtají hlavou generátory volné energie, že bychom už kvůli energii (světlo, teplo, střecha nad hlavou…) nemuseli příliš přehnaně běhat jako křečci v kole – v určitém bodu technologického vývoje už to nepůjde dál potlačovat. Obecně lze ale průlom výrazně uspíšit prací na sobě – rozvojem a prohlubováním svých přirozených duchovních obzorů.

A pokud snad nedejbože lidstvo bude staženo do negativně polarizovaného „nového světového pořádku“? Pak jedině proto, že to samo připustilo.

 

* * *

 

Jakmile je lidstvo/tvorstvo „svobodné“ na jiné nežli zdrojové duchovní úrovni, tak to vždycky končí strašlivou katastrofou. Člověk má „potenciál boha“, což je samo o sobě velmi dvojsečné a velmi nebezpečné. Je to jako mít geniální šachový talent, a přitom nikdy nehrát šachy – takovýto jedinec prostě musí být pod dohledem, musí cítit na zátylku ledový dech smrti. Kdyby to byl seriál v televizi, nebudeme se moct dočkat pokračování. Naživo to je ovšem „hrůza“… Vězte však, že Zdroji (Bytí) to je úplně jedno; stejně to nakonec překlopí a integruje jako absolutní hodnotu.

Pokud bych měl na něco upozornit, pak to jsou jisté nejmenované světelné mocnosti, podporující víru, že jsme oddělené závislé stvoření, které musí projevovat vděčnost nějaké „božské celebritě“ – ty jsou stokrát horší nežli řád Osvícenců.

 

* * *

 

Člověk je tvořivá inteligence, Zdroj ve hmotě – narozdíl od zbytku přírody, které tvoří zrcadlo, „3-ková“ či „C-čková“ (gama → 2R trigon → 3R čtyřstěn) bytost, individualizovaný, trinitní zdrojový element (v řádu superjednotek). Není to ale úplně přesné. Ve skutečnosti pravé já (mocnost fraktálu) lidské bytosti je buďto ohnivé nebo světelné, přičemž světelné já má zdrojovou identitu aktivovanou pouze částečně a je částečně „2-kové“ (zbytek je systémový – kolektivní, má převážně elektrický charakter a souvisí s vůlí a rozumem). Zatímco ohnivé bytosti jsou „bohové“ (STROM), bytosti světelné lze pokládat za „děti bohů“ (OVOCE). Výjimkou je prvotní zdrojová emanace, Zářící, jinak se každý takový fraktál-potomek může bohem stát pouze vlastním přičiněním: musí stvořit sebe sama, celou cestu si prožít na vlastní kůži a vlastním jedinečným způsobem.

 

Zdrojově seberealizovat se lze pouze prostřednictvím urychlovače svobodné vůle – individualizovaného luciferského (satanského) principu, neporušeného „zlodobra“. V opačném případě princip funguje na kolektivní úrovni a působí rušivě proti nám, jsme mu podřízeni (viz Osvícenci a jejich negativní agenda).

 

Na místě je zde srovnání s pantheonem či bohy Starověkého Řecka. Řecko → Hellas, Hellada. Řecko → řeč, určitost/neurčitost (jazyk/DNA je univerzální zvukové či rezonanční rozhraní a souvisí to se zaměřením pozornosti a zdrojovou superpozicí). Hell → peklo, He → On, H & He jsou důležité první dva prvky periodické tabulky, ll → 11 (jedenáctka je eso, jedenáct je základních typů morfogenetických polí, symetrie 5,5+5,5 má řadu souvislostí – pentagramy v rámci polarity a vztahu se zrcadlovým světem informací, pět máme prstů, dvě ruce dvě nohy a +, hlava pohlaví, i rozpůlený sedací sval v tom je → dualita v jednotě, 2v1).

Bohové v sobě samozřejmě mají i to nebeské, ale zrovna tak to jsou pekelníci – toto lze nicméně „v návalu blbosti“ těžce nepochopit, viz různí pseudo satanisté a pseudo andělé/bytosti světla, kteří vůbec nechápou, že Satan je neexistence (virtuální živel nicoty) a Lucifer je princip negativní expozice – „…i bylo to dobré“.

S galaktickou hrou souvisí nejen gama paprsky (gama = písmeno řecké abecedy, game = hra), latinské Graeci (Řecko) evokuje „Hráči“…

 

* * *

 

To, že lidstvu je třeba vládnout, mi dlouho vůbec nedocházelo. V období 2011-2017 jsem prošel vším možným a snažil se „do toho bušit“, ale se spáči a světelnými bytostmi to prakticky ani nehnulo. Spáči klidně dál spí a světelné bytosti pokládají ohnivost za výpad temnoty…

 

Jakmile se lidstvo samo začne chtít osvobodit, aniž by si uvědomovalo základní kosmické hmotné a nehmotné principy, nakonec se tím přivede do ještě daleko větších potíží, nežli v případě původní podřízenosti – lidé (občané) totiž ve skutečnosti netouží po rovnosti pro všechny, spravedlnosti a aby čest a svědomí byly tím nejdůležitějším, chtějí materiální blahobyt. Ten samozřejmě není vůbec špatný, ale co to má u čerta společného se svobodou?! Uvažuje-li božská bytost jako vychcánkovský blbeček, co si jako myslí, že dostane? Nakonec se ke korytu nahrnou politici (kteří sice mají pouze sílu lhát, ale aspoň nějakou; omlouvám se těm poctivým) a hlupák nadává a závistivě slintá v hospodě u piva… Jaká nespravedlnost.

 

Tohle je sice trochu „vyšší level“, jde však o jednu z klíčových věcí; bohužel mám takový dojem, že ti, kteří mají svou „hodnotovou imidž“ postavenou na své domnělé pozici v žebříčku duchovní hierarchie a kteří by se této své chiméry museli vzdát, to ještě dlouho nebudou ochotní „vydýchat“ (aspoň můžou oslovsky nadávat na temné entity, aby měli alibi sami před sebou – místo aby se konečně HNULI z místa). Stvoření je ovládané (řízené) vinou zaměření se na vibrace (světlo, cykly, stupně…) – ty se totiž týkají pouze vnořeného okruhu (struktur, forem, odvozené identity), a tak jelikož nejde o hlavní okruh, nevědomou část nemá stvoření pod kontrolou a ta se automaticky obrací proti němu.

Zdrojová identita plyne, trvá – pramení v nepočatém „pohybu nepohybu“. Má holografický charakter, žádné schodiště zde neexistuje. Když už, tak podstata dané identity osciluje či fluktuuje v rámci nelokálního systému. Kdybychom ji centralizovali (primárně lokalizovali), tak ji odpojíme od Zdroje – pilotního zdrojového okruhu (potenciál zdrojové superpozice má decentralizovaný charakter).

Hledanou „pákou“, která hýbe světem, je Ztělesnění Všeho v rovině Zdroje, forem i informací (bytostí hmoty i nehmoty, živých knihoven); nejprůzračnější průzračné a nejčernější černé tak tvoří vyvážený tvořivý celek, do něhož již „nemá kudy zatékat“.

 

* * *

 

Napadlo vás už někdy, že Osvícenci vládnou světu oprávněně a že nesvoboda lidstva je jeho vlastním zločinem a zradou na sobě samém? Dospěl jsem k závěru, že se to týká dokonce i téměř kompletního přilehlého „andělského sektoru“ a ještě neuvěřitelnější je druhé zjištění: dotyční „démoni temnot“ jsou nejen moudřejší, schopnější, přirozenější, vzdělanější a chytřejší (praxe je koneckonců důkaz), ale i upřímnější a čistší než ti, kteří zde ztělesňují takzvané „světlo“. Pouze pracují vědomě pro Negativ Zdroje.

 

Luciferský princip je sám o sobě neutrální. Jde o princip negativní expozice, bez něhož by Zdroj nic nestvořil. Stvoření tento princip buďto samo ztělesňuje (nenechá si nikým nic diktovat a je přirozeně živelné – opravdové) nebo ze sebe dělá něco, čím není – je SOBĚ-NEPODOBNÉ, což je podle mě největší „hřích“. V takovém případě se systém distribuce energie mezi tvořícím a tvořeným automaticky deformuje (vznikají masky, falešná identita) a Satan už pak není nespoutanou zábavou a tím nejlepším relaxačním „odvazem“, ale stává se z něj vězeňský dozorce.

 

Namluvili nám, že se Satan „vzbouřil proti nekonečnu/Bohu“… Ve skutečnosti to je však stvoření (lidstvo, andělstvo, „bytosti světla“), kdo je v rozporu s Božským Zdrojem (sebetvořící Existencí). Jestliže Zdroj je suverénní, vyvážená, neutrální, flexibilní pravo-levo-hemisférická (neporušená, neoddělená světlo-temná) inteligence a TY s tím nejsi v souladu, na čí jsi tedy straně? A pokud těchto jedinců jsou celé davy, co má jako realita dělat? Jak ten zástup probrat z letargie, jak ho vyburcovat? Nejlépe tak, že se neplavec hodí rovnou do proudu řeky.

 

Pokud by se určitý počet lidí „dal k Satanovi“ (pochopil a realizoval jednotu protikladů), už nebude koho ovládat. Existuje totiž určitý poměr, jak velká malá skupina může manipulovat velkou. Je to totiž opravdu tak, že jeden sebevědomý člověk komanduje milión nesebevědomých –  proto také nejde o nic zakázaného. Jakmile dojde k nadkritické změně poměru, v informačním prostoru se to přeskládá a před lidstvem se otevře nová možnost.

 

* * *

 

Pákou ke změně je fúze světelného a stínového archetypu, což je podstatou spojení se Zdrojem (ano=ne, 2v1). Za šest let marného boje s ignorancí, kdy ani to základní nebylo pochopeno, mi to konečně došlo: svět chce být klamán, kdo chce kam, pomozme mu tam.

 

Snažit se „pozvednout“ lidstvo je nejen ztráta času, odráží se to i na osobním životě. Andělská propast slepoty je nepřeklenutelná… Je-li vrcholně pravděpodobné, že lidé budou další stovky let dělat jako ovce jenom to, co se jim řekne, nevím, proč bych měl do konce života sledovat, jak všichni nepoučitelně opakují stále tytéž chyby a jak si sami za toto své neštěstí mohou (vlastně omyl: neštěstí v tom vidím jen já, oni jsou v té své nesvobodě a nevědomosti ŠŤASTNÍ). Proč pomáhat někomu, kdo o radu nestojí – dokonce je vesměs přímo proti vám a ještě se tomu vysmívá, že se snažíte změnit svět? Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

 

Lidstvu je třeba VLÁDNOUT (kdeže jsou časy moudrých monarchů).

Každému, kdo sám nejeví zájem vládnout realitou.

Buďto jsme v tomto směru pasivní nebo aktivní a není nic mezi tím.

Jak nám bylo „za komančů“ – a jak jsme na tom dnes?

Jako hejno kobylek, které jediné, co dokáže, je kopulovat, čumět na televizi, chodit do kostela a do hospody, cpát si žaludek a nakupovat, ke všemu teď se všemi  těmi technologiemi… – něco takového si jednoduše vládnout samo nemůže. Ba nesmí. Nastolením „demokracie“ (Máňa s Pepou jdou k volbám a že „lid je zdrojem moci“ je nezajímá, ještě mě zavřou, že čtu listinu svobod) se vše mnohonásobně zhoršilo. Podívejte se na ten bezohledný kapitalizmus a bezduché podnikatele. Všichni jezdí jak mravenci a většina se topí v dluzích a zdravotních a vztahových problémech.

 

* * *

 

Vibrační signál vysílají centrální slunce (něco jako ladičky či rezonátory) a modelují tak lokální časoprostor, kde je možné existovat jako nezávislá individualita – kolem multiverza ale současně působí gravitační zdrojová černá tělesa, která onen signál usměrňují do Zdroje, jinak by se lokální realita od něj oddělila. Je to o fúzi protikladů (aby se extrémy nemohly samostatně projevovat). Zdrojová identita vůbec nestojí na vibračním faktoru, je zcela mimo něj. Satanský či luciferský princip je zcela neutrální, záleží jak se k tomu stvoření postaví. Buď se zdrojově seberealizuje a princip má pozitivní dopad, nebo se chová jako nemyslící naprogramovaná ovce a princip musí fungovat negativně. Celé to je hlavně o přírodě a o živlech, mezi které patři i ten virtuální – živel nicoty. Můžeme to buďto pochopit, prakticky realizovat a tím se zbavit nadvlády Egregoru Moci, nebo si můžeme dál nechat vyplachovat mozek „duchovními zasvěcenci“, které nejspíš právě pustili ze cvokhauzu…

 

8 Komentářů

 1. river

  Ahoj Sandro, Martine a všichni co to čtete smile Opět mi odpovídáte dřív, než se stačím zeptat, anžto je momentálně čas sklizně salátů a jahodění, tož jsu denně do devíti večer na zahradě a poli. Tam jsou ti ptáci, cvrčci či cikády, to je jedno, pějí krásně. Mně zas pronásledují dva kocouři, oškubaní, kulhaví, jak je přejelo auto, čekají, co jim dám ráno do misek. Tak ještě nečesaná jen v teplákách jim jdu v pět ráno dát nažrat, jeden se už dá pohladit, ale ten druhý, to jste fakt neviděli takový pohled. Zprvu nedůvěřivý, teď už se na mně dívá nábožně, ale pořád je tak hrdý, že jde žrát až já zavřu dveře. Ti mně fakt dobře školej, vlastně celá fauna, včetně hrdliček, včel, tak jim udělám pítko, ať nesušej zobáky a sosáky smile.
  Ni, ni, nerozplývám se, jak jsem ušlechtilá, od huby si utrhnu, ale žrádlo jim koupím…Stokrát mi to vrátí ten kocouří pohled.
  Tož to je OK, ale co my lidičky? Tu si dovolím krátkú rekapitulaci mého pohledu.
  1. Už 20 let mám ňáký to vědomí o duchovnu, věštecké sny apod.
  2. Posledních 5 let jsem prošla fází dobráčka, mírného sluníčka, světlíška…A furt nic. Žádný vzestup, naopak střemhlavý pád celé naší společnosti – do čeho to vlastně? Doplňte si ….všecko začíná na P…….
  3. Cca 2 roky vstřebávám tady toto a konečně se ledy hnuly…
  Celou tu dobu však nepociťuju to, že by lidstvo jako celek mělo „vzestoupit“, protože ani všichni zde nejsou lidi, že? Pak také vězí tak hluboko v těch svých přesvědčeních, že opravdu jim není pomoci. Pořád mám pocit dělení, třídění. Jednou tohle skončí, furt hledám to know how, jak z toho ven…asi půjdu shánět červené trenky a stožár smile Samozřejmě, to nou hau je tady, též čtu furt dokola. Ještě musím popsat jak se hnuly ty ledy, jaké to má tedy oučinky?
  Tak nějak se mi rozsvěcí, líp chápu, jsem tak nějak pružnější, je docela možné, že získám i nějakou tu sílu….a včil se ukaž jak to zvládneš člověče, co s tím uděláš ??? smile
  Fakt si dovedu představit, co by se stalo, kdyby tu sílu lidé získali všichni a naráz.
  Je to zjevné i bez zjevného pergamenu, ale můžem za to, že jsme tak hluboko padli?
  Přeju pěkný den a každému posílám sladkú jahodu…smile
  River

  1. Martin Vacek (Autor)

   Nevím kdo za co může, ale ono to těm psychoušům časem dojde. Klasický 4 fáze: ignorování, výsměch, útok a nakonec složení zbraní. Když někdo bezvýsledně léta a léta blekotá totéž a nic mu nedochází, tak je fakt zralej na blázinec. Úplně ze všeho nejhorší je kombinace fenomenálních znalostí a schopností bez správnýho základu (zdroj=světlo+stín), to je vyloženě vražda. Nebudu jmenovat, ale ezo ducho stránky, to je doslova exploze blbosti. Samý sluníčka pro dementy, přitom každej kdo něco cítí, chápe, že těch energií je teď tolik, že je nezbytná hlavně neutralita a jak jí asi lze dosáhnout? Jenomže znalec z hvězd řekl, že tma je fuj, tak budeme všichni pana magora poslouchat. smile Plánuju článek o virtuálním živlu nicoty – to je totiž ten slavný ďábel a živlů je šest, ne pět. O tom to všechno je. Chovají se snad zvířata a příroda jako nějací nemastní neslaní duchovní blbci?

   1. river

    Tož na ten článek se těším. Když se řekne nicota, nula…dřív mi docela vadilo, že v podstatě nejsem nikdo. Nikdy jsem nijak moc nevynikala, nedrala se do popředí, i když jsem třeba chtěla, nikdy mně nezvolili, nevybrali, třeba ve škole ani za nástěnkářku….. smile
    Nesplňovala jsem ani ambice rodičů, aby ze mně něco bylo, nějaká právnička a tak, i když bych tu školu dala, to vím. Šla jsem si jakoby svou cestou, x krát si nabila čumák, aj jak jsem ráda za to, že jsem za ničím tvrdě nešla, že jsem si jen tak plula. Nejšťastnější jsem byla a jsem vždy venku, v lese, ve vodě, u moře na pláži…
    Systém mně tolik nesemlel, i když dostat se dá ze všeho, slyšela jsem o právníkovi, co řídí v Brně šalinu ( česky tramvaj), občas něco odpřednáší na vysoké škole a zase si sedne za volant, knipl, řídítka či co ta tramway má, příště se musím podívat, až pojedu do Brna.
    Doufám, že vám nevadí, že píšu většinou o sobě, copak se dá to, co Martin píše něčím přebít? Nedá, spíše jen dolaďovat s tím, že nic není vyloučeno, tak píšu o tom, jak to cítím já, protože za vás ostatní nemůžu mluvit, to nechám na vás smile
    Nejdůležitější ze všeho pro mně je vědět, poznávat, dívat se, vstřebávat, zpracovávat a přijmout…..když je to ono, tak mi to docvakne, když to není ono, tak to odpadne samo.
    Ještě vám popíšu jeden vjem, protože od teď napíšu co mně napadne hned, než mně předběhne Martin. V bdělém stavu se mně cca 10 let ? vrací tato představa. Něco dělám, je jedno co, nejčastěji vařím. Mám něco nachystat, hosté už jsou přítomni, čekají a já pořád chystám, chystám…to své dílo pořád zmenšuju, zmenšuju. Každé dílo končí tím, že svému okolí předložím ať už na talíři nebo mezi palcem a ukazovákem něco tak koncetrovaného, maličkého, tmavého, v geometrickém tvaru, nejčastěji krychličky myslím, o straně cca 1 cm.
    Záhada hlavolamu smile
    Přeju pěkný deň a víkend
    River

    1. Martin Vacek (Autor)

     Však ona zdrojová všebytost je Nikdo a jinak nelze být Vším. Jakmile je člověk někým, tak si tím zablokuje cestu. Někým lze být v rámci hry, je to jako značka na autě. Navíc myslím, že Zdroj asi jezdí šalinó. laugh

   2. sandra

    Ahoj River Martine a vsichni smile
    Tak ja osobne si uz nejaky cas myslim, ze MY jako celek asi nekam nepostoupime, protoze za 1, to nelze, ne kazdy je tu clovek a za 2. ne kazdy je na to pripraveny,
    Je pravda ze za posledni roky se lidem otevrely oci a zacinaji si vsimat sveta a reality kolem sebe, ale me to pripada ze cim vice se lide oteviraji vsemu a uvedomuji si to vse kolem, tim vice pak ta druha strana je zlejsi, negativnejsi, ,,, cernejsi ?
    Co myslite, jde o vyvazeni ? Na jedne strane probuzeni a vnimajici a na druhe strane spici a oblbnuti ? smile
    A mezi tim vsim je ta Priroda, Krasny co smile
    pekny den

    1. Martin Vacek (Autor)

     Andělé nechápou pojem neoddělenost a tím jak s predátorama bojujou, je zároveň znovu generujou. Navíc si je sami předtím stvořili. A bohužel predátory ztotožňujou s ďáblem. Ďábel je ale v podstatě součet všech živlů včetně toho virtuálního, živlu nicoty (fikce, fantazie) a jako symbol nespoutanosti může ten virus jedinej odstranit. V podstatě stačí probudit svou nefalšovanou přirozenost. Ty vykonstruovaný sračky jako Kristus, Bůh, andělé, mistři… ten virus naopak tvoří, jsou jeho podhoubím. Je to o nahý realitě, nepřirozený vymyšlený duchovno je největší zlo.
     Šachu zdar smile

 2. Martin Vacek (Autor)

  Ahoj Sandro,
  v tomto sektoru existence je skoro všechno obráceně. Ti co furt vykřikujou něco o světle, lásce, dobru a andělech jsou ta největší brzda vývoje. Hulákají něco o kristovství a chovají se jako největší odpad… Kdyby šlo jen o lenost myslet, ale oni jsou i po morální stránce naprostí pokrytci… (omlouvám se těm upřímným) No a pokud to je takhle „na nebesích“, tak člověk to samozřejmě kopíruje.
  Jediný co funguje je příroda, tj. rovnováha řádu a chaosu. Čert byl dlužen týhle planetě všechny ty sluneční vyslance, hlupáky, kteří nepochopí ani tak základní věc, že se světlo a stín musí spojit. Kdyby tady nevládli Ilumináti (tím nemyslím tu toxickou predátorskou inteligenci, která se vybudila z infopolí, což je další důsledek toho všeho), tak přesně tak – zavládla by totální anarchie. A ti, co si hrají na „světlo“, na ně nemají.
  Bohužel momentálně mají lidi vymytý mozky světluškovým duchovnem a ezoterikou a že by ďábel mohl být pozitivní nebo peklo konstruktivní, nechtějí ani slyšet, protože to znamená začít myslet vlastní hlavou a ti „odborníci z hvězd“ by museli přiznat omyl.
  Ale noc je ještě mladá. smile

 3. sandra

  Zdravim Martine
  Pekelne dobry clanek smile
  Jeste lepsi datum smile
  Musim se priznat ze jsem ten clanek cetla asi 5x, zdalo se mi o nej, prevalovala jsem ho tak ruzne, analyzovala a delala ruzne rozbory,
  Mas pravdu smile
  Cim vice to pozoruju zde kolem, co se deje na teto planete, tim casteji dochazim k zaveru, ze asi neni zachrany pro Lidstvo, Tim ted myslim ty spici ovce,
  Kdysi jsem napsala na jiste stranky, ze, ze chapu ty manipulatory, sociopaty, managery, proste ty lidi co maji spise analyticky mozek, Oni totiz maji daleko vice k tomu, aby pochopili jak to vse funguje, Sice jim schazi asi trochu te empatie, pocity, ale ja si myslim, ze u nich nebude tak tezky problem jim to ukazat, naucit je to, nez ty slunickovske ruzne emotivne posedle ci jinak lenive blbce, kteri nedelaji nic jineho, nez jen vzdychaji jak je zivot tezky, ze oni jsou mali na to, aby zmenili cely svet,
  Martine, napsal jsi dobrou vetu, My nemuzeme zmenit Lidstvo, pokud oni to sami nechteji, Pokud oni se sami motaji porad v tech kruzich a nevidi cestu ven a nikam a nekteri to ani nechteji menit, pak je to tezka prace,

  Zmeny se deji, vidim to kazdy den, U sebe, Kdyz jdu ven a koukam na zvirata, Priroda uz sama nevi, jak nam ma ukazat, ze my jsme jeji soucasti, Napr u me to mam tak, ze me pronasleduji ptaci a motyli smile

  Svoboda – krasne slovo, Vsichni podvedome touzime po ni, ale nedokazeme se osvobodit,
  A pritom jde dle meho citeni o vnitrni svobodu, Nebyt nijak svazany ruznymi negativnimi emocemi, narizenimi, spatnymi vztahy, nedustojnou praci, Jde o to jak vy se sami uvnitr sebe citite,

  Jinak ohledne toho, ze Lidstvo asi nebude schopne byt volne. tak to je i muj nazor, Umite si predstavit, ze by ted padly vsechny vlady, skoncily by zakony, narizeni, nastoupila by anarchie ? Co by se stalo a jaky by to melo na dopad na lidi ? Co by to z nich udelalo ?

  pekny den sandra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *