I pravil Satan: „Nemyslete, všechno je dobré!“

V jemnohmotných sférách existence má architektura reality téměř snový („křídově průsvitný“) charakter. Bytosti jsou androgynní (jako ostatně samo beztvaré vědomí) a vše je duchovní v onom nezkresleném, původním významu. Koneckonců na počátku všeho je duch, jakási pohádková plazma, inteligentní nicota…

 

Čím je realita tvořená mnohospektrálnější a zahuštěnější, hmotnější (pomalejší), tím víc se neutralita (androgynita) tri-fázuje: jsme schopní materializovat se jako autonomní ženské či mužské projekce. Duchovní energie nabírá sexuální charakter a je to zcela spontánní a přirozený, alchymický proces.

 

Postupná (sestupná, ale zároveň vzestupná; vždy existuje oscilační a vibrační kontext v rámci hemisférické konkávnosti a konvexnosti – vertikality a horizontality a jejich nulového průniku: krystalické spirály/sekvence) krystalizace v souladu se zákonem jednoty končí uhlíkovým (před-diamantovým) tělem se 12 základními vlákny DNA, což je spodní hranice, kam až se zdroj věčného života může samovolně dostat.

 

Jelikož vše je absolutnem v převleku a žijeme v trikové (rekurzivní, holografické) realitě, ve světě pevné hmoty jsme sice niterně stále onou zázračnou, vnímající, láskyplnou, pohádkově fantastickou inteligencí –  stačí však pohled do zrcadla nebo do očí někoho druhého (druhých lidí, bytostí) a odhalí se před námi něco úžasného: se všemi těmi těly (vrstvami vědomí) a z toho plynoucími možnostmi jsme vlastně jakýsi živoucí přízrak.

 

Sečteno a podtrženo: duchovno a erotično splývají a jsou sebeobsažné, přízračnost ztělesňuje archetyp stínu, spojení s virtualitou – zřídlem snů (nebo dokonce archetyp mystické smrti: neexistujeme, a přesto existujeme) a zároveň jsme obrazem svobody, lásky a jednoty, manifestací živého světla. Jsme křišťálová, ohnivá dokonalost. Co může být fenomenálnějšího, než když srdcem a myslí „přízraku opravdovosti“ je samotný zdroj věčného života?

 

To všechno jsou věci, na které jsme úplně zapomněli (byli uměle zavlečeni do stavu amnézie). Dnešní duchovní člověk je většinou takzvaně zbožný, hraje si na pozitivně světelného a pojem jednota vnímá téměř kriticky omezeným způsobem; skoro jako kdyby život měl být nudou z podstaty.

Někdo kdysi dospěl k závěru, že porušit zákon jednoty a svobodné vůle může být „dobrodružné a vzrušující“ – neexistuje větší omyl. Právě naopak, dobrodružné a vzrušující je zákon jednoty a svobodné vůle chápat a žít v neporušenosti. Jsme organičtí a virtuální zároveň; kód stvoření (plamen/pramen věčného života) dokáže mnohem víc, než předpokládáme. Čest a jednota rozhodně nikoho neomezují. Dokonalá existence je úplně jiná, než si většinou myslíme. Je prostě opravdu dokonalá…

 

15dimenzionální anatomie bytostí vyladěných na harmonické vyšší pásmo Země (ducha, přírodu) se sjednocuje s původní božskou prakosmickou předlohou, architekturou rajských světů, orgastickým krystalickým prouděním.

V dané oblasti mi silně chybí vzdělání, tak bych rád odkázal na text Sphenoid Butterfly Activation (Lisa Renee, Aurora Guardians), který si případně můžete přeložit Google překladačem.

 

Nezbývá než stále opakovat: klíčem k dokonalosti je trialita, což lze popsat jako zdroj věčného života v akci. Trialita je aktivní jednotou.

Zkuste se vžít do živoucího, dýchajícího principu, který umožňuje život v naprostém souladu s bytím, bez kolizí, s nepřerušovanou pamětí a napořád. Jedná se o optimalizované, tri-tonální fázování, podobně jako když dýcháme nebo nám tluče srdce (akorát že tou pumpou a plícemi je absolutno). Ženský a mužský typ energie se vzájemně reflektují a sebeobsahují a pokaždé, když se potkají v bodu klidu, vše se na okamžik anuluje, propojí se s absolutnem, občerství a zase obnoví. Jako když se květina stáhne zpátky do stavu poupěte a semene a následně zase vyroste a rozkvete, a takto to neustále pulzuje, „vystřeluje“.

 

Jelikož se mužský a ženský princip vzájemně zrcadlí a obsahují, mají nepředstavitelné množství podob. Pokud však nejsou správně dynamicky vyvážené, ke stoprocentně fungujícímu spojení se zdrojem věčného života jednoduše nemůže dojít, jelikož absolutno je neutrální (neprojevená, „dřímající“ nula, latentní všemožnost), tudíž se „+“ a „-„, pohyb a protipohyb musí vzájemně vyrušit (proto je také řeč o trikové realitě). Kupříkladu kdo nemá dostatek vlastní vůle, nemůže mít ani dostatek skutečné lásky. Kdo tvrdí, že stačí jen cítit (nebo jen myslet), tak je blázen, neboť pocity a myšlenky jsou pouze různým výrazem téhož a zdroj věčného života je obouhemisférický. Podstatou krystalické sekvence/spirály je právě optimální průnik myšlenek a pocitů, tvořících to společné třetí, „záhadnou“ dokonalost.

 

Vzestup je vzrušující hra s organickou realitou. Pokud někdo mluví o vzestupu nebo obecně o principu fungování reality a jeho informace v sobě nenesou náboj věčné krystalické podstaty – toho nejživějšího živého, nejskutečnějšího skutečného -, nemá vůbec ponětí, oč jde. Rozvinout živou merkabu, aktivní trojplamen (oheň stvoření), není bez krystalické sekvence (tri-tonálního fázování) možné. Věci mohou překrásně vypadat, být „andělsky efektní“, „uvěřitelně pozitivní“ – ale nebude to fungovat a to je to hlavní.

 

Proč by taky měla fungovat nějaká hloupá imitace? Máme-li „vítr“ ze své rozporuplné komplexnosti, nedokážeme-li v sobě spojit světlo a stín, pracovat s kontrastem, udělá na nás ráj dlouhý nos… Dokonalost je opravdová, živá, žádná trapná duchovní póza, žádná jednosměrná fantazie, žádná směšná atrapa.

 

 

Někdy mám dojem, jako kdyby lidé vůbec nebyli schopní chápat pojem rovnováha. Těžko asi mohou být v rovnováze dvě stejné věci („láska v lásce“ a podobné blbosti – sluníčkáři na to samozřejmě hned skočí, zvláště když jim zasvěcenec moudře poradí, aby nemysleli). V jednotě absolutna je dokonce i existence s neexistencí. Stejné nebo velmi podobné věci do rovnováhy dostávat nikdo nemusí, protože už v ní jsou. Tedy samozřejmě do stavu aktivní rovnoháhy – žijeme v realitě forem. To je na jednotě to skvělé: můžete dostat do rovnováhy dvě naprosto odlišné věci. Mlácení někoho po hlavě lopatou (ezoterika, světelného emisara) sice dostat do rovnováhy – organicky integrovat – nelze, ale všimněte si toho humoru, jak to člověka nabije životem. Verbální a virtuální oblast hrají v otázce rovnováhy obrovskou roli. Je tam možné i to, co je normálně nemožné. A to, že něco existuje jako nerealizované, je rovněž zcela skutečné (ovlivňující), existující na miskách vah. Můžeme si v hlavě třeba žonglovat s hologramem…

 

Má-li něco skutečnou hodnotu, kromě nás samých, pak je to samostatné přemýšlení o realitě, jejím fungování, vlastnostech, principech. Myšlení ne náhodou je snad ta nejzáhadnější věc.

 

 

Při sledování jednoho z dílů seriálu Hvězdná brána, ve kterém hrdinové procházeli pomocí kvantového zrcadla do alternativních realit, jsem si zase jednou pomyslel: jako virtuální podívaná perfektní, ale v organické realitě ani za nic. Zrcadlo mi silně připomnělo některé z obrazů Wingmakers. Uvědomil jsem si, jaká to je ve skutečnosti vrcholně nebezpečná past. Zčistajasna totiž můžete zjistit, že vlastně pořádně nevíte, jak se z té fantomové reality vrátit zpět. A když už se z ní dostanete, můžete mít úplně zreverzovanou DNA/duchovní-genetickou matrici. V Black-Hole Matrixu (entropickém vesmíru, fantomovém matrixu) existuje nepochybně spousta geniálních vynálezů, ty jsou však ve skutečnosti jako ono auto z filmu Upír z Feratu, které jezdilo na krev. Může vám to úplně zreverzovat osobnost.

 

Se živou merkabou nelze absolutně nic srovnat – je to jako srovnávat nesrovnatelné. Neznám žádný infozdroj, který by funkci merkaby líčil správně, kromě těch originálních strážcovských (většinou, když někdo prohlásí něco takto ultimátního, objeví se národní umělec a nasadí tomu klaunský nos, takže ať si každý věří čemu chce).

 

 

Negativní/externí merkabu používají snad úplně všichni!

 

 

A když už si k nim živá voda najde cestu, tak ji z nějakého nepochopitelného důvodu ignorují anebo ji zpracují čistě mechanicky, jako kdyby žádný skutečný ŽIVÝ ŽIVOT ani neexistoval a všechno byly jenom obrázky na papíru.

 

„Bifurkace je označení pro bod zvratu na vývojové linii, kdy v důsledku nerovnováhy negativních a pozitivních zpětných vazeb dojde k rozdělení trajektorie vývoje původní kvality v několik nových struktur, které se kvalitativně liší.“ – Bifurkace

 

Nelze si představovat ráj a současně se reálně pohybovat v bi-polárním systému, který neutrální „rajský“ střed (bod rovnováhy, společný třetí prvek) pouze imituje. To je jako když se zástupci dvou stejných pohlaví pokoušejí splodit dítě. Black-Hole Matrix je jak travesti show – v energetickém/duchovním i mentálním a emocionálním slova smyslu. Člověk musí být vadný, aby na ta pravidla přistoupil a dlouhodobě, ne-li permanentně proti nim vůbec nic nepodniknul. Je nemoc alternativa, nebo jenom rozbitý, podivně pokroucený originál? Může choroba existovat věčně?

 

Fantomový matrix (astrální multidimenze, svět umělých hodnot, falešných identit) je jako skomírající slunce. Celek to má spočítané, jednotlivé části mohou však stále změnit směr. Věčná je jen komplexní jednota. Pokud jde o míru zneužití svobodné vůle, byly vyčerpány všechny možnosti (Zero Point Kryst Tolerance).

 

 

Bez krystalické podstaty (Ka Ra Ya Sa Ta Aa La) nefunguje živá merkaba a bez živé merkaby není organická dokonalost – věčný život. Bez KRYST/alické podstaty (kódu stvoření) je vědomí přitahováno nepůvodními, nepravými zdroji, které do větší či menší míry zdroj věčného života pouze uměle napodobují. Není to skutečná jednota a svoboda. Je dobré mít na paměti, že jelikož je všechno absolutnem v převleku, některé napodobeniny mohou být velmi uvěřitelné a geniální. Šlo by samozřejmě jmenovat různé zavádějící zahraniční i česko-slovenské informátory, uvést příklady a snadno je vyvrátit. Jenže existuje zákon svobodné vůle. Situace, kdy má někdo pravdu přímo před očima nebo mu doslova sedí na hlavě, a přesto dá přednost něčemu podvodnému, sleduji s vytřeštěnýma očima a ústy dokořán…

 

3 thoughts on “I pravil Satan: „Nemyslete, všechno je dobré!“

 1. Ahoj Syčáku, už by to mělo jít komentovat.
  Něco mi to říká, s tou aktivací DNA, ale přesně už nevím. Popravdě technicky se mi tomu ani moc rozumět nechce, nějak mě to pak sráží spíš dolů.
  Podle pocitů a info ale celá Země bude nakonec „zachráněná“ kromě všeho umělýho, což se spontánně rozpadne (něco jako protéza). Zrovna něco píšu. Má to trvat na etapy zhruba tisíc let, což se ale furt mění a je vždy velmi relativní. Ona ta „budoucí verze“ existuje paralelně s touhle a podle mě to je cítit.
  Myslím si ale, že by se už brzo mělo něco fakt výrazně hnout, mně někdy už silně hrabe. V půlce aktivačního cyklu dochází k zarovnání s vyšším harmonickým univerzem.

  1. Diky, nepotrebuju to taky nutne vedet.
   Zvlastni souhra, nektere pravdive informace mne taky srazi dolu a vim, ze se jim mam vyhnout.

   Jsem rad, ze to citis optimisticky!!

 2. Ahoj Martine. Proc nejde pridat komentar ke clanku Astral utoci?

  LIbil se mne. Do Astralu bych se nikdy nechtel dostat. To mam uz z doby, co jsem cetl ezotericky knizky, tak mne to tenkrat doslo. Hruzna scena, uz nevim od koho to bylo:

  Dusicka si v astralu odpociva a ceka, az jeji duchovni nadrizeny se rozhodne, ze se muze jit inkarnovat zpet. Tak se pak nekde narodi, potuluje se po zemi, plni ukoly, co si predsevzala a pak se vrati do astralu. Tam ji duchovni vedouci zhodnoti, vysvetli co udelala blbe, predepise ji duchovni karantenu a slibi, ze az bude OK, tak si zase uzjie nejaky dobrodruzstvi na zemi. Fuj tajxl. Mas pravdu v tom, ze by bylo fajn lidem vysvetlit, ze je to normalni past a znasilnovani. Kolik lidi, co tohleto siri, to dela nevedome a kolik vedome?

  Ale jiny dotaz. Jednou jsem v sinich Amenti (nebo ve strazcich) cetl neco o tom, jak jsou tu ruzny typy lidi a jak se u kazdeho typu aktivuje jine vlakno (nebo nejaka cast) DNA. Neco ve smyslu, ze se u kazdyho aktivuje neco jinyho a pak se to postupne rozsiri (spolupraci tech castecne aktivovanejch), az se vsem aktivuje vsech 12 vlaken. Nevis, kde to bylo, popr. nemas na to odkaz? Nebo jestli tomu rozumis dobre, tak o tom napis clanek prosim. Diky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *