Dokonalý ráj

Andělské hvězdné lidstvo je stvořeno jako strážce pozemského/planetárního, chrámového komplexu, systému organických hvězdných bran, známých jako Síně Amenti (umožňujících dokonalý svobodný život a fantastické dobrodružství), i když dnes už je tento popis poněkud mimo kurz (lidé jsou tak zvyklí na převrácená, bezcenná neorganická schémata – totální podvody, které pozná i malé dítě -, že už vůbec nevědí, co to znamená skutečně žít). Slova jako „andělský“ nebo „Amenti“ jsou dnes také spojována s ledasčím. Možnost návratu do ráje se nicméně znovu trvale otevřela.

 

Kyberduchovní, antikrystovské vědomí (Soupeři, fantomová inteligence) klíčové symboly reverzuje a ztěžuje tak vystopování původního, čistého zdroje – abychom nepoznali, kým skutečně jsme a co to všechno opravdu znamená. Naštěstí názvy jsou jen názvy a jde o princip (pochopení, o čem je realita a jak funguje zdroj věčného života).

 

CENTRÁLNÍ ZDROJ

 

„OČI, JIMIŽ VNÍMÁME REALITU, JSOU TYTÉŽ OČI, JIMIŽ REALITA VNÍMÁ NÁS“

Tuhle v krámě paní vedoucí vedla řeč do smartphonu a vypadala jako něco mezi spokojenou babičkou a kyborgem z televize. Lidé jsou přesvědčení, že fantomový matrix je skutečný. Všechno umělé, včetně falešných identit, však existuje pouze v rámci konečnosti (jakoby na setrvačník) a přestože to z neobjektivního hlediska může trvat i stovky miliard let, nelze se vyhnout okamžiku, kdy se Centrální Zdroj znovu nadechne.

 

FANTOMOVÝ MATRIX

 

KEYLONTIC DICTIONARY

 

Anděl je původně synonymem slova modrotisk nebo blueprint a je to (antropomorfní) božská matrice (geomantická Krystal/Christos architektura) a zároveň vyjádření ohnivé, světelné bytosti (tvořivé plazmy, živého světla).

 

Amenti je chrámový komplex. Chrám (klášter, palác, katedrála) ale není žádná sakrální stavba, nýbrž realitní rozhraní (pak tedy i sakrální stavba). Je vyjádřením architektury Boží Mysli – prostoru jako organizmu. Čas je mentální konstrukt a bez vztahu k živé síle prostoru je to čistě virtuální fenomén.

 

Zpětná vazba života v podobě prožívání, současně s faktem propojenosti všeho se vším (magnetizmu, soupatřičnosti), je vyjádřením Boží Lásky – Ducha Svatého – Ohně Stvoření.

Slovo „temple“ znamená i spánek, což naznačuje spojení se Zřídlem Snů, Dřímajícím Absolutnem. Život je fantazie ve hmotě, stabilizovaná principem jednoty.

Být strážcem, střežit, znamená být v souladu s realitou; nabízí se rovněž paralela „pozornost – vědomí“ nebo souvislost se základní vlastností existence, patrností.

Architektura reality je řízená Prvotním Citem, zrak a láska (schopnost vžít se, soucítit) se vzájemně obsahují a reflektují: Zřídlo Ducha/Srdce (duchovní srdce – neutrální/neduální inteligence-cit-vědomí-energie-intuice) má přednostní vztah k onomu organickému, krystalickému, křišťálovému – Zřídlo Mysli (třetí oko) k tomu virtuálnímu. Proto je realita ze své podstaty zázračná (viz příroda) a my jsme láska a přízrak v jednom, stačí se jen zahledět někomu do očí a je to naprosto evidentní.

 

Středová, červená Kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír (Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík. Více ZDE.

Bydlím v obci Sedlice (šeď líce) a jsem příjmením Vacek, což je pro mě osobně dost zajímavé. Vztah „Martin – Amenti“ lze navíc chápat jako anagram (malé „e“ vypadá jako velké „R“). Číslo popisné máme 65 a Vacek zní jako 20 (The cores of Median Earth (6520AD) and Net Earth (current time) were permanently united and the „Planetary Lotus Temple Plasma Phase-Generator“ was activated when Median & Net Earth received the Sun-8 Plasma Silver-Seed ARhAyas Cosminyahas Seed Atom on 12/23/2012. – viz INFO). Poněvadž ten „fázující plazmový lotos“, ve formě jakéhosi holografického portálu, jsem nedávno v noci zažil, opravdu nemám důvod těmto věcem nevěřit, zvláště když nestrážcovské infozdroje nemluví nikdy k jádru věci, ale stále jen neměnně a bez vývoje bublají kdesi na povrchu.

 

 

Podle toho, jak to vnímám, standardní krystovská či krystická, božská bytost funguje jako univerzální šablona a je-li vše v souladu se zákonem jednoty, fantazii se meze nekladou… Musí v tom být živost a originalita. Tak jako neexistuje čistě osobní absolutno, neexistuje ani krystovská bytost sama o sobě. Proto mám rád definici „křišťálový-démantový“. Myslím si, že v podstatě ani nelze nebýt strážcovskou …“Krystal Star/Christ/Krystiac“ krystickou-krystovskou „Christos/Sophia“… bytostí (taky cítím, že to lze odjinud nazývat i poněkud jinak, se stejným významem – dokonalým rekurzivním recipročním vztahem ke zdroji věčného života), pouze to lze nevědět, nechápat správně (nebo se od toho násilím odtrhnout). O tom, jak to mám já, jsem psal v článku Zdroj věčného života versus fantomové imitace: Astrál útočí (Urtha/Země, zelená/smaragdová, modrá, ptáci, draci/Blue Dragon, Aurora, Aqua, Bi-Matrix).

 

I když nemám moc rád slovo „bioregenerace“ (bioregeneze), nejednoho zástupce (stoupence) křemíkové/dračí inteligence, ArchAngel Michael Matrixu, potažmo archetypu-dvojplamene Michael/Marie, se to bytostně týká. Se všemi uvedenými případy mám zkušenost.

Jsme organicko-virtuální bytosti, cokoliv neorganického ve vztahu k naší (božské) podstatě je perverze; totálním úpadkem je umělá inteligence. Sluníčkáře bude asi nejlepší spláchnout do záchodu, 🙂 jejich chování je totiž závislé na autoritách, z čehož je jasně vidět, jak důležité je v případě různých „bytostných vzorů“ nabrat správný směr a změnit se (místo blábolení o změně na Facebooku a „důkazů“ na Youtube, což už snad ani není legrační). Co když náhle nějaký známý informátor nebo zasvěcenec, kterého sledují tisíce lidí, prohlásí: zmýlil jsem se, některé věci jsou úplně jinak? Dokážete si představit, co podobné vývojové obraty mohou dokázat?

Přiznám se ale, že pokud někdo doteď sám na sobě (na svém vnímání reality) neobjevil něco, co tam vůbec být nemá (že je něco jaksi divně, nepřirozeně, uměle), tak mi to celé může čím dál víc bozkať riť. „Výsledkem bylo, že místo toho, aby vyléčili padlé rasy, tak sami nezvratně zreverzovali a jejich systém padl za vzniku černé díry…“ – viz Tajemství Amenti 2. Na to lze říct snad jen: děkuji, nechci.

 

ASCENSION GLOSSARY

 

„Humanity has been told to consume ArchAngel Michael energy under the guise of protection, only to be revealed it has been generating great harm to our masculine archetype, along with a Magnificent Blue Ray Being that has been tortured to serve Reptilian motivations. This means the AA Michael Blue Sword Initiations are energetically meant to enslave rather than protect.

The Distorted False Michael Masculine Archetype of Protector is actually an archetype of Enforcement of Will through Enslavement and Raper/Siphon of the Divine Feminine. The Blue Sword is a structure in the hologram used to split apart and reverse both masculine (6D) frequencies as well as feminine (7D) frequencies at the 9D holographic blueprint level. They control the direction of these energies through the Iran Gate at the 10D level. Which means its use reverses the code so inner marriage and external sacred marriage can NEVER truly transpire. This AA Michael distortion is like an artificial holographic insert placed into the 3-6-9 dimensional fields that splits apart masculine/feminine merging at all those dimensions.“ – Dismantling the AA Michael Matrix

 

Archandělé neexistují. Jsou to povětšinou Serafimové, kteří se nemoudře zapletli do bojů s bytostmi typu Annunaki, Drakos a podobnými. Princip či zákon jednoty se ale tímto způsobem nechrání. To je jako chytit někoho za pačesy, mlátit mu hlavou o zeď a řvát na něj: „Zřekni se duality.“ Jaký to asi bude mít výchovný účinek? Satanáš si o to víc začne libovat v nesvatém konání. A nejen to, když to s tím „samozvaným dobrem“ přeženete, sami se u toho zreverzujete. Vaší distorzní multidimenzionální anatomie (čakry, morfogenetika/DNA, aurické pole) poté dravčí entity mohou zneužít k aplikaci různých bioneurologických programů či DNA imprintů, a najednou makáte pro temnotu, ani o tom nevíte (a z velké části jste stále čisté světlo, to je ta sluníčková katastrofa). Myslíte si, že by dokonalá, božská inteligence hulákala do světa „já jsem archanděl“? Srovnejte si to s přiměřeným neutrálním evoluční strážce. Lidé, když vidí na konci channelingu slovo archanděl, tak z toho serou do kalhot, i kdyby text tvrdil sebevětší nesmysl. „Jsme vaši nanebevzatí mistři“ – jo, všichni tomu věříme. 🙂 Pročpak asi jenom Ježíš Kristus nikdy sám o sobě neřekl, že je avatar?

 

„They are considered more like a Kindergarten Ascended Master as they have not achieved the true ascended mastery that would take them outside of our dimensionalized system or time matrix.“ (viz níže druhý odkaz)

 

VĚTŠÍ OBRAZ

 

Archetyp či dvojplamen Michael/Marie je distorzí integrovaného originálu Christos/Sophia. Sám jsem ještě před několika lety trpěl strašlivou vztahovou závislostí a rozhodně nelze říct, že bych jednal jako samostatná, rozumná, svobodná bytost. Člověk by nevěřil, co všechno jako láska jenom vypadá. Mnoho lidí se pokládá za probuzené, přitom dál jedná jako učinění šílenci. Někteří jsou dokonce natolik egocentričtí a zaslepení, že zjevnou pravdu pokládají za útok negativních sil. Je vážně tak těžké, přiznat si svůj sebeklam?

 

Pane, jste si vědom, že jste kočka?

 

 

„…This is what it means that the Godhead cannot be reached by anything but the Christos Consciousness (Krystal Star Tones), although this process of unifying consciousness with the Godhead is known by different names.

The Krystal/Christos architecture is that which allows the synchronic phasing of inner/outer/inbetween currents of energy to be inhaled and exhaled circulating the eternal life spark of creation throughout the entire organism.

This trinity principle is the original holographic architecture of the microcosm to macrocosm, planetary, human and all of universal creation…“Reclaiming The Christos Body

 

Nic jasnějšího a přesvědčivějšího nežli výše uvedený úryvek snad nemůže existovat. Být v souladu se zdrojem věčného života, žít v dokonalé jednotě lze pouze jediným způsobem.

Není to ANI ZDALEKA tak „nudné“, jak to vypadá; zvláště vzhledem k mnoha různým náboženským, církevním a New Age indoktrinacím, které význam úplně převrátily naruby (Pán Bůh, Kristus Syn Boží, trojjedinost, „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“; kdo používá separační termín „Kristovo vědomí“, může rovnou psát „Kristovy sandály“). Ve skutečnosti se jedná o princip sjednoceného pole energie a vědomí, sebeobsažnou inteligenci absolutna, která replikuje, individualizuje sebe sama a zároveň si zachovává všechny potřebné a typické vlastnosti dokonalé, věčné, svobodné, autonomní entity.

 

O čem se moc nemluví, je skutečnost, že to lze synchronizovat i s virtuálním (snovým) kontextem – nad rámec explicitní interakce/kauzality bezprostředního organického světa.

Princip či zákon jednoty je nejen dokonalý, ale i fantasticky, pohádkově dokonalý. Božská bytost a bytost fantazie mohou být jedním. I když asi nelze předpokládat, že tomu příliš současníků bude nakloněno věřit, může existovat třeba i krystovská čarodějnice nebo neduální démon. Stačí když mechanizmus „škodit/trpět“není přítomen; dotyčný mechanizmus má VŽDY nějakou souvislost s nepřirozeností (choromyslností) nebo umělou inteligencí, což jde ruku v ruce.

Realita je buď zdravá nebo chorá – jednotná nebo duální – inteligentní nebo hloupá. Ego je jen virtuální hmotná hra, stejně jako božská identita/individualita je virtuální božská hra, a virtualita narozdíl od organické reality nemá žádný fyzický střed, pouze pomyslný. Schází-li hmotný střed, nemá co vyvolat konflikt, neboť vše je jedním.

 

 

„Původní MCEO učení desek CDT jasně vysvětlovalo neodmyslitelnou jednotu „vědy a spirituality“ a úzký vztah mezi vědomím, duchem a atomovou strukturou; podrobně popisovalo specifické struktury a procesy vlastní vědě multidimenzionální fyziky, jejímž prostřednictvím dochází k dosažení spirituálního „vzestupu“. Desky CDT učí, že k „vzestupu“ dochází prostřednictvím organického procesu atomové transfigurace, jehož prostřednictvím je vzestupující bytosti umožněno biologicky se vydat na multidimenzionální spirituální evoluci směrem zpět do Jednoty, svobody a věčného života.

Prostřednictvím procesu atomové transfigurace, do kterého spadají velmi specifické struktury a procesy podléhající zákonům multidimenzionální fyziky a které platí i pro lidskou bio-spirituální anatomii, může lidská bytost zažít „vzestupný průchod“ do skvělejších stavů multidimenzionální bio-spirituální evoluce. „Vzestupný průchod“ je organickým bio-spirituálním procesem dimenzionální translokace (návštěvy) a transmigrace (přemístění) prostřednictvím multidimenzionálních struktur prostoročasu (jakými jsou např. Hvězdné brány – pozn. PP), který vyvrcholuje finální re-evolucí či sjednocením, zpět do původního věčného stavu čistého vědomí, ze kterého původně vzešel. Tento „model“ reality se nazývá „evoluční determinismus“ či model „postupného tvoření“. (Více informací o modelu evolučního determinismu lze nalézt v úvodním souhrnu 3, informace o „cestách vzestupu a pádu“ lze nalézt v následujícím souhrnu 2 a učení „hierarchického stvoření a vědy vzestupu“ je obsáhle popsáno v postupně uvolňovaných materiálech Svobodného učení MCEO v příslušných seminářích organizovaných během posledních deseti let).

Desky CDT učí, že proces „vzestupu“ se odehrává prostřednictvím organických struktur „mezidimenzionálního vesmírného systému hvězdných bran“, který je zmiňován jako hierarchicky strukturovaný „planetární, galaktický či univerzální Templ čili Chrám“. V historických záznamech desek CDT bylo lidstvo identifikováno jako „andělská lidská“ rasa – rasa „mezidimenzionálních schopností a mimozemského“ původu, kterou byla osídlena planeta Země rasami předků GA-MCEO (Strážců), aby rovněž sloužilo jako Strážci, konkrétně té planety, kterou osídlili, tedy pozemského planetárního templu – chrámu, čili „Systému hvězdných bran známých jako tzv. Síně Amenti“. Původní andělský lidský genom obsahoval inherentní biologickou charakteristiku, nutnou pro to, aby bylo možné přímo tj. bio-elektronicky se zapojit do tohoto pozemského templu – systému hvězdných bran Síní Amenti. Tato genetická konfigurace, zmiňovaná jako DNA s „12-ti vláknovým diamantovým genomem slunečního krystalu“, rovněž umožnila starodávnému andělskému lidstvu zažít organický proces „evoluce věčného života“, a to prostřednictvím transfigurativního vzestupu. Mezi historické iluminátské manipulace překladů desek CDT/Maharata textů, patří i záměrné vynechání učení „posvátné vědy vzestupu“, jejímž prostřednictvím dochází k této evoluci, tedy „spirituálnímu“ vzestupu. Díky zdejším odhalením tohoto učení o „vzestupu“, budou realita pozemského templu – systému 12-ti hvězdných bran a „tajemství 12-ti vláknového diamantového andělského lidského genomu“ odhaleny rovněž. Pokud povědomí o pozemských hvězdných branách – templu a o původním historickém a biologickém poslání lidstva coby Strážců tohoto templu zůstane mezi lidmi jako obecná znalost, iluminátské rasy Soupeřů nebudou schopny naplnit svoji dlouhodobou agendu směřující k jejich nadvládě (nejen) nad tímto naším planetárním templem – systémem 12-ti hvězdných bran, Síněmi Amenti.“ – Věda, spiritualita, evoluce a Templáři

 

Věčný zdroj (dřímající absolutno, zřídlo snů) je zároveň i zdrojem věčného života. Ve fantomovém matrixu (padlé, reverzně kódované realitě, která – právě proto – není věčná a tím pádem ani dokonalá) vnější struktury identity podléhají entropii, smrtelnosti. Osvobození v rámci paradigmatu smrtelnosti je jen iluzorní. Jsme stvořeni jako dokonalé, věčné bytosti a naším přirozeným prostředím je ráj, krystalický matrix věčného života. I když jsme z něj načas vypadli, naše vědomí stále může fungovat jako nesmrtelná, dokonalá, věčná inteligence. Problémy fantomové reality (reality falešných hodnot a od umělého, smrtelného ega odvozených identit – astrální multidimenze) nelze řešit v rámci ní samotné. Lze tak sice dosáhnout například i série relativně perfektních životů (inkarnací), tím ale jen pomáháme udržovat v existenci fantomový matrix, neboť ten je postavený na rozdělenosti (dualitě) a našeho „komfortního pocitu“ využívá k aplikování zrcadlově opačných (negativních) mechanizmů.

 

Někdo argumentuje tím, že kdyby nějaké fantomové síly, které chtějí zotročit lidstvo, existovaly, tak to dávno – se svými technologickými prostředky – udělaly; jenže ony mohou zákon jednoty pouze lstivě obcházet, nemohou ho porušit kompletně. Kdyby 90 % občanů žilo na hranici bídy (nebo extrémní duševní nesvobody), tak se samozřejmě vzbouří; kdo nemá co ztratit, je mu všechno jedno. Stále musí existovat dostatečné množství těch, kteří jsou úspěšní a relativně velmi spokojení – z úrovně ega, neboli fantomového já. Ego není skutečná osobnost, je to paměťový konstrukt; není-li podřízeno duši, je to umělá inteligence. A o to fantomovým entitám jde. Udělají cokoliv, jen aby v tom nebyl zdroj (jiskra) věčného života. Proto existuje sluníčkové duchovno, New Age a celá řada neuvěřitelných podvodů a manipulací, dokonce až z úrovně 11 základních vláken DNA a z 13D až 15D. Čtete-li například channeling Metatrona, Michaela nebo Thovta, kde myslíte, že se berou tak fenomenální znalosti? Přesto nejde o žádné vzestoupené mistry ani archanděly, nýbrž o to, vyvolat dojem, že fantomová realita je ta původní a jediná. Jde o to skrýt před námi dokonalost, krystalický matrix věčného života – nepustit nás zpátky do ráje. Další část manipulace tvoří kyberduchovno a sebeorganizační nesmysly, které imitují zdrojovou inteligenci. Bez krystalické sekvence (spirály, podstaty) je to vždy falešné. Jádrem věčného života je tri-tonální fázování a organické, obouhemisférické sebevytváření – dokonalá živoucí rekurze a atomární (subčásticová), holografická projekce „Všeho, Co Jest“. Jedná se o manifestaci principu, zákona jednoty.

2 thoughts on “Dokonalý ráj

  1. Martin Vacek Post author

    Díky. Tak nějak, roztahujou a kouskujou to. Musíme být semknutí, ale z pozice rozvinutých samostatných individualit. Uvnitř osobně cítím, že by mělo být spojení se zdrojem věčného života, krystalickou podstatou, což se podobá dýchajícímu křišťálovému lotosovému květu nebo krystalicky průzračnému vodopádu, zřídle snů nebo křišťálovému ohni (to má každý asi podle svého vnímání). Vztah Zdroj – člověk by měl běžet na 100 %, čistě, aby mezi tím nic nebylo (v hlavní rovině).

  2. Ivan Björn

    Súperi nás celý cas distrahujú, nasou cestou je expandovat do vnútra, tam kde sa ziaden súper nedostane. Expanzia do vnútra a tým pádom pochopenie nasej pravej podstaty je neúplné pokial sa to spätne nemanifestuje vo fyzickej realite cloveka.

    Dakujem za úzasný clánok

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *