Yearly Archives: 2017

Zombie mesiáš

Slovo matrjoška vzniklo ze slova Matriona, což evokuje slova Matrix či matrice a souvisí s architekturou Stvoření. Existují nejen reality uvnitř realit, ale i klamy uvnitř klamů a lži uvnitř lží, a to i na té nejvyšší myslitelné úrovni. Přesto cesta k té nejmenší již nedělitelné panence je ta nejkratší možná – onou nejzazší matrjoškou je beztvará, všezahrnující inteligence. Je uvnitř, nebo všude a nikde?
Continue reading →

Nófy zemljanká

Řada textů o Nové Zemi působí (sice) jako „samomatoucí podvod“ nebo se láme do výrazu „bezelstného sluníčka“, jako kdyby všestranná, tvořivá božská entita byla schopná existovat pouze v sebeklamu, tak aby na „fantazii za kopcem“ nebylo vidět – přesto na téma „Nová Země“ (Terra Nova, transformace světa, světelné tělo…) se to stáčí na tolika místech, že na tom přinejmenším „něco bude“ (ať si říká kdo chce, co chce, nefalšovaná víra v něco způsobuje překódování reality, přeladění vnitřku a posléze i obrazu).
Continue reading →

V záři reflektorů

Po matematické Předrealitě (PAN-HUMOR) a fázi organického Předstvoření (KRYST-ÁRIA), po „eónech a eónech věků“, jsme se dostali do stádia finální postupné proměny, kdy se staré struktury nechtějí „jen tak vzdát svých vydobytých pozic“ a budou zřejmě skomírající plamen své „slávy, jež se hvězd dotýká“ (DOGMA-I-AM-GOD) rozfoukávat i za cenu úplného sebeznemožnění. Rozehrály opravdu neskutečné divadlo, a tak bych toto období označil jako období PŘE(D)STAVENÍ: okázale dramatická inscenace, tak jak to Klamy umí, aby odlákaly pozornost od toho skutečného (hlavní dějové linie, kterou ovšem paradoxně neznají).
Continue reading →

Kdo je větší magor

Autentická duchovní (zdrojová) matrice a svobodný mentální kontext, tak aby bytost nebyla vnitřně závislá na kódování lokálního (vibračního) prostředí – byla v relativním souladu s nelokální zdrojovou superpozicí, tajuplnou podstatou Zdroje/“Všeho, co jest“ (…Říše Snů). Takový je cíl Stvoření Člověk, jež se maximálně přibližuje charakteru „jednoty Absolutna“, Božského vševědomí – jednotící síly Fantazie, kterou vyjadřuje ve sjednoceném duálním formátu.
Continue reading →

Yunasai ~ pohádkový drak

Po nějaký čas jsem nyní na věci zčásti hleděl optikou komplexní andělské inteligence a z hlediska konstruktivního vývoje světa soudobé strážcovské materiály opět neprošly ověřením; je tvořena zpevňovací či zesilovací („dvojmocná“) základová vrstva Ra/Matrixu a ta už je o dračí energii a různých pozitivních „pekelných paradoxech“ (i když docela chápu, že to vypadá „podezřele“; draky mnozí zaměňují s predátorem) – samozřejmě hlavně také i o lásce, neduální princip Zdroje však již má dveře otevřené a kdo stále nechápe, že podstatou Změny není návrat ke starému (které notabene opakovaně selhalo), nýbrž rozšíření operačních možností, tomu ujíždí vlak kamsi do okrajové paralelní verze.
Continue reading →