Proč žít jako NÁMEZDNÍ HLUPÁK, je-li zdrojem bytí vnímající, tvořivá INTELIGENCE?!

Podstatou a základem reality a jejího fungování jsou prostor a pohyb v jednom, ženský a mužský princip (fenomén, archetyp, faktor…) v jednom; inteligentní síla, kterou nelze vytvořit ani vymyslet a která prostě jen JE. Jelikož tato inteligence představuje dvě věci v jednom (je v-sobě-obsažná, sebe-reflektující), je současně tou i/nebo onou a zároveň ani jednou, a tak v závislosti na úhlu pohledu představuje tři věci v jednom (viz holografická povaha manifestované reality a vztah 2D/3Dprojekce, ale také vysvětlení, proč 1+1=3 a proč realita funguje jako „pohádkový stroj“ – proč spojením dvou vzniká třetí).

 

Prostorový a pohybový element (faktor) se vzájemně reflektují; v kontextu pohybu je prostor nepohybem (klidem) a v kontextu prostoru je pohyb akcí a reakcí, souznějícím pohybem a protipohybem (vzorem a jeho negativem, zrcadlem).

 

 

Prostor představuje optický element (patrnost, pozornost, samotný fakt bytí, stav – dále vědomí, představivost, mysl, duch…), pohyb element vibrační (živost – dále prožitek, emoce, srdce, duch…). Obojí lze označit společným slovem ZŘÍDLO. Zřídlo mysli se vyvinulo v „třetí oko“ či jasnozřivost, zřídlo ducha v srdeční čakru (pocitové centrum) a duchovní srdce (na makro úrovni centrální slunce), jasnocit či intuici.

 

Vše lze různě nekonečně spojovat a vytvářet rozmanité „programovatelné“ či paměťové „nulové body“ (černé/bílé díry – princip sebe si vědomého vědomí, čakry, membrány, rozhraní, brány, portály, vortexy…) a spojnice/struktury těchto bodů (červí díry, energetická pole či proudy, hyperprostor, dimenze, herní prostředí…). Lze rovněž vytvářet různé druhy sil – elektrické, magnetické, gravitační, anti-gravitační…; je to neomezené.

 

„Složený“ nulový bod ve formě atomu lze rozvinout na úroveň molekuly, chemického prvku, sloučeniny, živlu, DNA, krystalu, organizmu… Lze rozvíjet i komunikační rozhraní – např. jazyk… Princip vsoběobsažnosti a princip komplexní jednoduchosti (prapůvodní inteligence je absolutním středem všeho, v závislosti na úhlu pohledu má tedy nelokální, resp. multilokální charakter) umožňují naprosto vše, byť individuální bytost nemá nikdy šanci to pochopit, jelikož nikdy nemůže dosáhnout zdrojové kapacity.

 

Co z toho všeho vyplývá? Naprosto vše má původ v jediném – veškerá manifestovaná (tvořená) realita je holografické, fraktální podstaty, je to pouhá HRA forem, hra fantazie; vše je neoddělitelně propojené, jediný oceán absolutna… – společnou harmonickou (souladnou) vibrací a energií s nejvyšší mírou komplexnosti a soudržnosti jsou radost, štěstí, láska, blaženost, opravdovost, a samozřejmě úcta k životu jako inteligentní, moudrý základ…

 

 

Jestliže podstatou všeho je dokonalá inteligence, kterou spolutvoříme, tak jako kapky tvoří oceán nebo plameny oheň – vždyť se jen stačí podívat na zázračnou přírodu nebo do očí malých dětí či zvířátek, uvědomit si svou schopnost milovat, nebo třeba takový smysl pro humor -, proč se chovat jako její pravý opak? Ledaže se člověk opravdu pokládá za duševního chudáka, kterému stačí o víkendu (jaká čest, zločinci, kteří porušují ústavní pořádek a překračují polovinu zákonů, nám dali milostivě volno) se zpít do němoty a „zasunout“ (kdoví jestli ne spíš už platební kartu), ať žijí „SMaRT“ technologie – budoucnost bezduchých, lhostejných vylízanců…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.