Paradox kontra St. živel

Představte si dva protilehlé, vzájemně se přitahující magnety (souvisí to s přitažlivostí obecně, tedy i například partnerskou láskou – dvojpaprskem, dvojplamenem). Pokud mají zrcadlově 100procentně totožný tvar (vzor) a pomyslná spojnice mezi nimi je kolmá (90°), energetický průtok mezi magnety (když si odmyslíme další možné vlivy či faktory) má zcela optimální charakter.

 

Prostředí mezi magnety lze popsat jako „nulové pole“ – je to dané opačným nábojem čili protikladností („+“ a „-„) a současnou dokonalou shodností (stejný vzor, například vibrační vzorec) a dokonalým, 100procentním zarovnáním – zákrytem. Nulové pole, jakožto výsledek dokonalé součinnosti a harmonie (optimálního, souladného působení sil), je společným třetím, neutrálním prvkem systému, jehož podstatou je zrušená polarita (hyperprostor).

 

Poznámka: ve skutečnosti to je mnohem složitější a nejedná se o magnety, ale speciální elektro-magnetický vír.

 

Jednota protikladů navíc původně uzavřený systém mění v otevřený. Pokud si to celé představíme jako vědomou, inteligentní, organickou soustavu, systém (například individuální bytost) tak má nezávislé, bezprostřední spojení se zdrojem reality – absolutnem. A pokud (jakmile) dojde k zarovnání nějaké energeticky spřízněné makro soustavy (například mezidimenzionálních planetárních mřížek & hvězdných systémů, nebeských těles), dotyčná bytost může daného spojení (průniku realit) využít a transmigrovat do vyšší harmonické dimenze.

 

 

Je to možné pouze díky AKTIVNÍMU ZDROJI, čili TROJPLAMENI (univerzální vševědomí/božský zdroj + individuální jang + individuální jin), potažmo aktivní organické merkabě a aktivní životní síle/kundaliní (respektive dynamickému systému čaker). Pasivní zdroj či jakákoliv závislost na externím zdroji přechod/“vzestup“ do plnospektrálních, harmonických dimenzí (krystalického matrixu) neumožňuje. Klíčem tudíž není pouze duchovní podstata, ale i autentičnost a rozvíjení vlastní jedinečnosti – z jednoho prostého důvodu: ZDROJ JE ŽIVÝ a jeho podstatou je svoboda.

 

 

VELMI DŮLEŽITÉGoogle překladač

 

Vtip na závěr: řadu bláznů to nejspíš vyplivne v nějakém „vysněném světě lásky“, kde si časem začnou všichni lézt hrozně na nervy a budou se „upřímně divit“, jak to je možné, když „já jsem přece tak láskyplná“. Jakákoliv magnetická vlastnost funguje vyváženě pouze tehdy, funguje-li správně i její elektrický protějšek kdo není schopen svatého hněvu, není schopen ani skutečné lásky. Bylo by to totéž jako tvrdit, že pohyb po obvodu kruhu existuje pouze jedním směrem. laugh Některé lidi nejspíš probudí až duchovní recyklace, ale to už bude trochu pozdě. laugh

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.