Filosofie Tvůrců křídel

Můžete nás nazývat Tvůrci křídel. Jsme vlastně docela lidští, prostě budoucí verze vás samých a snad pokročilejší. Nejčastěji jsme zaměňováni s anděly; lidé, takoví, jací jsou, se zatím zdají být nezpůsobilí, anebo nepřipravení chápat nesmírnou různost živých bytostí uprostřed kosmických

Dech mysli zdroje-všeho

Existuje celá řada výstředních, nelogických a rozhodně ne duchovních záležitostí, vykazujících vysoký stupeň živosti a všeobecně chápaných jako něco navýsost přirozeného a normálního. To, že se realitu snažíme vecpat do nějaké vyřešené přihrádky se světlem nebo nějakým nerozporným systémem je

PAN-do-RA element

První, co mě napadlo při pohledu na obraz od Féwy v textu „Adamantinové částice – vlnění“ ZDE, byl termín křemíkové světlo. Stopa křemíkové inteligence je nepřehlédnutelně patrná i v nejednom z kódů, které Féwa zprostředkovává. Nutné už je jen strhnout

)díra(

„Přirozená integrita a autonomie lidského společenství vyplývají z interakce pohnutek jednotlivců s kolektivním rozhraním druhu – inteligencí sdíleného prostoru.“ Průchod sférou vlivu galaktické hvězdné domény, což lze chápat i jako kontakt s fraktálem či elementem vyššího řádu, znamená změnu kódování

Stroj času

Organická realita neboli tzv. živý svět stojí na cyklicky se opakujících pohybech (vibracích, dechu, pulzu…), kořeny však má ve světě „pohybu nepohybu“ (asociace s pohádkovým „bylo nebylo“ či „svět nesvět“ není vůbec náhodná) – světě mysli. Tato mysl je potenciálním