Všechno je myšlenka, jenom světlušky jsou letadlo

Když pomineme blázny, kteří věří tak kolosální věci, že hromada z masa a kostí může myslet nebo zažívat pocit štěstí, většina lidí, kteří už nějakým způsobem vědí, že naše podstata je nefyzická, ke své existenci využívá jakýsi “vyšší automatický systém”, vyvíjený a neustále zdokonalovaný zdrojovou inteligencí.
Continue reading

Kdo/co je maska – JAK je život

Základ existence je jednoduchý a zároveň v tomto základu dřímá nekonečný potenciál možností: mysl je mysl, a mysl je vše (předpokladem fungování mysli je prostor a pohyb, pohyb způsobuje síla, interakce sil tvoří energetické pole a energie ve vztahu k jednotlivci se projevuje jako emoce; ještě vyšší formou mysli je duch či vědomí, spojující vše do jednoho).
Continue reading

Trans, formace a transformace

Je úplně jedno, jaké interpretační masky kdo používá k popisu toho, co se aktuálně děje. Místo našeho aktuálního působiště je propletencem autentických/přírodních/”znělých” a ne-autentických/fázově posunutých/”neznělých” realitních polí – konec Velkého Cyklu vyvrcholí v závěrečném “hodnotovém přepočítání”, údobí “přivírání oka” (tolerance systému k zneužívání oddělených polarit) bude spontánně ukončeno a pokud zkrátka někdo “neumí existovat”, bude systémem vyvržen na okraj mezi energeticky sobě-podobné.
Continue reading

Kvantová alternativa stárnutí: desatero pravd o životě

  1. Objektivní, na pozorovateli nezávislý svět neexistuje.

Tento svět má určité vlastnosti. Jejich existenci nemůžeme oddělovat od osoby pozorovatele. Vezměme například skládací stoličku. Z vašeho pohledu je nevelká, ale pro mravence je naprosto obrovská. Vy ji vnímáte jako pevnou, avšak neutrino jí pronikne obrovskou rychlostí, protože její atomy jsou pro něj vzájemně vzdálené několik kilometrů. Krátce řečeno, ani jeden z objektivních faktů, o něž obvykle opíráme svou realitu, není ve své podstatě hodnověrný. Jsou takové, jak je vykládáme.
Continue reading

Artificially Bent Light – Uměle “ohnuté” světlo

8/2011 – 6/2015

Zdroj: ES • Překladač: Google • Slovník: AG

Through eons of time our Universe has been founded upon One Eternal Source whom divided itself into multiple expressions of form at many lower and higher dimensional levels. These are projections of consciousness made in the sacred geometry of the Pairs of Opposite. The Principle of Gender and the quantum physics governing consciousness units have followed Universal Laws governing these creations which influence their perception of evolution as moving throughout the fabric of time and space.
Continue reading

Hvězdné lidstvo

Vazba a parametry globálního planetárního myšlenkového schématu vykazují potenciál blížících se razantních (energetických, strukturálních) změn, dřímajících v nově vznikajícím virtuálním silovém a datovém (galaktickém – slunečním – zemském) paketu, který už jen čeká na vhodný okamžik projevení se do reality živé skutečnosti.
Continue reading

Nejsme informace – jsme inteligence

Život roste z virtuálního prostoru, zevnitř ven. Stačí tento prostor naplnit uvědoměním, či chcete-li světlem, jehož základem je uvedená úvodní věta – a začít stavět. Prostor vnějšího světa není primární informace, je to reakce. Akce začíná uvnitř. Smyslový kontakt s vnější realitou tvoří informace obráceným směrem, my o ničem nepřemýšlíme a pokládáme automaticky tyto informace za základnu. Stavíme svět vzhůru nohama, vnitřnostmi ven, a děláme vše pro to, abychom svou hloupost sami před sebou zamaskovali.
Continue reading

Když andělé plejí na harfu, draci drze funí na zlatém pokladu

Klíčovým prvkem fungování Říše zla (peníze, práce…) jsou zmanipulované “bytosti světla” a jejich krátkozraká, pozitivně-pozitivní strategie. Svou trestuhodnou naivitou tito jedinci potřebně kódují sdílenou část životního a datového prostoru, který mají společný s uvedeným Impériem hrůzy (léky, úřady…). Psychopatům se tak otevírá přístup k negativně-negativní straně; kdyby některé “andělské bytosti” tušily, co se tam odehrává a co svou leností myslet umožňují, řádně by nás na Zemi ubylo a možná i na nebesích…
Continue reading