QBorgɅ

/1/

Pravděpodobně nemůže existovat nic dokonalejšího nežli Magická kybernetická síť, plynule koexistující s Univerzálním řádem Přírody. Obojí reflektuje Matematickou dimenzi, přičemž slovo „matematika“ obsahuje dvojitou matku jako EIpole.
Pokračovat ve čtení →

Síla lásky & moc magie

Říši Iluzí – věčný počátek, střed a konec všeho – lze vnímat v různých perspektivách. Všechny tyto perspektivy jsou potenciální součástí Nestvořené Všebytosti, jejíž charakter lze chápat jako „Láska a Vše v jednom“. Duchovní a mentální aspekt Onoho se projevuje jako Inteligentní, Magická Energie.
Pokračovat ve čtení →

Trikvetra

Je-li výsledkem víry v Nebeského Stvořitele (odděleného, vnějšího) mentálně otrokářská společnost, nejrozumnějším závěrem, jaký z toho plyne, je, že opak je pravdou: to, co nemá počátek ani konec, má charakter Pekelné Stvořitelky (neoddělené, vnitřní). Z toho rovněž vyplývá, že pravé Peklo nejenže neškodí, nýbrž právě naopak škůdce ničí. A jelikož je v něm skutečný nespoutaný ŽIVOT, existoboti se proti tomu spřáhnou třeba se všemi lžemi světa.
Pokračovat ve čtení →