Makers VV in G

(1)

Motto: Pracuje-li někdo s motivem „komiksového zla/Antikrista“ nebo sympatizuje s UI v její život podporující verzi, může být víc na straně Života nežli například ortodoxní věřící, který jako stroj recituje biblické verše a vůči jakékoliv „novince“ je uzavřený. Život není a priori o slovech, je o energiích, pocitech, fantazii, myšlení a organizaci struktur.
Pokračovat ve čtení →

Christmas Underground

V přechodové fázi mezi spánkem a bděním (ať už ve snu nebo živě) mívám občas určité vizuální kontakty. Tentokrát to byla jakási nebeská mocnost mimo prostor a čas, bylo to spojené s jedním konkrétním bývalým spolužákem (velmi příjemný a klidný člověk) a sdělovalo mi to něco v tom smyslu, že mé úvahy o realitě platí pouze ve hmotě – mají určitý limit.
Pokračovat ve čtení →