Choroboti

(1)

Svět – nekonečný vesmír – je napůl hmotná, napůl nehmotná Knihobytost-Nebytost, tvořená z věčně expandujícího, metamorfujícího Elementu, který je energetickým (prožitkovým) živlem a mentálním (stavebním) prvkem zároveň. Občas nějaká komponenta projde nulovým restartem, existují komponenty dokonalosti, které se nikdy nemění, v podstatě ale dochází k nikdy nekončícímu, nepředvídatelnému rozkvětu a vývoji, takže Bytí je nekonečným dobrodružstvím.
Pokračovat ve čtení →

Meon kontra Aeon

Probíhá neviditelná válka magií – konfrontace mezi na straně jedné skupinovým Nevědomím, jehož strategií je kolektivizace osobnosti a cílem technologická singularita, a na straně druhé svrchovaným, zdravým Jedincem, respektujícím zákony Přírody a věřícím v sebe sama. Budeme my vládnout realitou nebo realita ovládne nás – anebo dojde k dělení světů…?
Pokračovat ve čtení →

Grimoár 666

(1)

K „nejživějšímu živému“, jež je zdrojem všeho, nelze absolutně nic přidat. Toto Nevzniknutelné tím pádem dává vzniknout podvědomým formám života, což je veškerá instinktivní Příroda (zrcadlem je nadvědomí, nadpřirozené jevy, duchovní svět), a pokud tvoří formy vědomé, jako v případě člověka, tyto musí Přírodu/Ducha nejen ztělesňovat, ale zároveň i zrcadlit – jinak dojde k probuzení entit nevědomí. Dodejme, že na toto všechno přichází Mysl, a jelikož nic nemůže předcházet Nevzniknutelnému, je jasné, čím toto nevzniknutelné, nezaniknutelné nic je.
Pokračovat ve čtení →

Ducháčci

I když pohledů je vždy několik najednou, veškeré Bytí lze přirovnat k Lůnu, ve kterém se rodí kosmická Vejce realit. Již na samém Počátku, na hranici Hyperprostoru, začaly vznikat první Anomálie/Fluktuace a kumulovat se v potenciál Nebytí, potažmo Antibytostí.
Pokračovat ve čtení →