Azur „H“ (Ó, hru za)

Vše lze odvodit z principu Dva-v-Jednom (TO zároveň samo uvnitř sebe a samo vedle sebe). Princip Dva-v-Jednom znamená, že realita svou podstatou je dualitní Hra s plovoucími pravidly. Zároveň to nese prvek absolutní svobody – včetně možnosti to nepochopit nebo si to vysvětlit po svém. Svévole, neřkuli zvůle či zlomyslnost,… Read more »

Lucifer

      2 komentáře u textu s názvem Lucifer

V závislosti na typu reality, tekuté – plynoucí TEĎ má vazbu jednak na hyperprostor/bezčasí Lůna Pravesmíru neboli Lásku/Absolutno (Zřídlo duchovního prasvětla), jednak na měnící se energo-informační součet fyzického prostředí – multidimenzionální „knihovnu vtělení“.