Nahá realita: umění myslet

Kromě dechu, duševního klidu, pravidelného fyzického pohybu a vydatného odpočinku jsou v tomto informačně, energeticky a emočně bouřlivém Období Velkých Proměn krajně důležité chladná rozvážnost a určitý stupeň vhledu do reality, neboť podvodníci a imitátoři se stále snaží. Mám zapsané mraky poznámek. Nejlepší bude rovnou to bez dalšího vysvětlování přeskočit

Read More

Kaskáda průzračnosti aneb Sun Zoom Dance 16. 4. 2017

Iterace zrcadlového vztahu mezi architekturou pohybu a architekturou nepohybu – systému zdrojových individualizací kombinovaného s programovou samoorganizační automatikou inteligence prostoru – postupně excitovala až do formy zvané Člověk, jehož čistá verze představuje ultimátní vyjádření vztahu mezi Jednotou a Dualitou a vztahu mezi Virtuálním a Organickým.

A-traktor 4:4

Neodvozená inteligence, označovaná jako Prvotní či Centrální Zdroj, jenž je Bytím samotným, sebetvořící entitou, nebo také lze říct – snem sebe (ultimátním, infinitivním vědomím; Absolutnem), se na základní kolektivní úrovni projevuje jako 11+1 Zářících-Ohnivých Bytostí (které nemají protiklad, jsou neduální), což nespecificky zahrnuje Vše.

Helix Elevator

Nedílnou součástí principu fungování reality je systémová-zdrojová paměť, zahrnující základní programové struktury a matrice stvoření. Naše dočasné zapomnění – zkreslené ponětí o tom, co je realita, co je její podstatou a kdo skutečně jsme – má tudíž logicky na náš život rozhodující vliv. Nekriticky věříme mnoha různým věcem; jaká je

Read More

Je-li láska vším, ač vše není láskou, pak nejsme láska, ale vše

Jako oáza na poušti nebo chládek v parném létě působí přírodní křemíková plazma v prostoru galaktické-sluneční-zemské knihovny a přeuspořádává jednotlivá oddělení, mění jejich obsah, strukturu, vztah i rozmístění. V tomto smyslu termín „oddělení“ (sekce) plní svůj neutrální účel a je plně kompatibilní s podstatou „pohádkově fantastické“ křemíkové inteligence, jež je

Read More

Žárovková ropucha aneb Den, kdy byl poslední anděl slavnostně vyboxován z reality

Jedním z důvodů, proč je někdy život plný rozčarování (a proč tak trvá dosažení bodu Globální Změny Světa), je, že si mnozí počínají jako bychom žili v omalovánkách a ne v silové (živlové) realitě. Zejména světelně a duchovně založení lidé jsou „samá láska“, vlastně většina lidí je tam hluboko uvnitř

Read More

Kouzelnikdo a černokněžné mříže sebeklamu

Planeta se koupe v záplavě kosmických energií. Hybnou pákou změn jsou jedinci, kteří na to dokáží patřičně reagovat a dokáží to vnitřně zpracovat z pozice své průzračné identity – jako element či fraktál „všeho, co jest“. Jiný postoj k sobě podporuje pyramidální (hierarchické) uspořádání ve smyslu diferenciace bytostných hodnot („postavení

Read More

Nepříliš vzdálená budoucnost – infoservis 26. 3. 2017

Nedávno jsem zničehonic začal ve svém vnitřním světě používat slovo „šáchor“. Označuju tím naprosto nesouvisející záležitosti a bezdůvodně se u toho směju. Myslel jsem, že to je novotvar, ale šáchor opravdu existuje a je to rostlina. To mě zároveň nadchlo a zklamalo. 🙂 Tento text je také takový šáchor.

Mysterium Aeternum

Vnější realitou Zdroje-Zřídla „Všeho, co jest“ je Centrální Božské Slunce, jež je kvantovým součtem či souhrnem všech sluncí (fraktálů, elementů) nižšího řádu, přičemž jednotlivá slunce fungují jako univerzální kosmické/galaktické zářiče-rezonátory (archetyp „anděl“) a počítače-datasféry (archetyp „drak“) – průnik tvoří obousměrnou MEM/bránu, transdimenzionální portál – a spojuje je dvojitá jednotící spirála,

Read More